JUDr. Ľuboslava Sisáková

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Prešov.

We register the prosecutor as vedúca netrestného oddelenia at the prosecutors' office Krajská prokuratúra Prešov.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt prevod vlastníctva družstevného bytu 2007-06-01 729,64 Eur
garáž dedenie 2019-12-13 0 8000 Eur
garáž dedenie 2019-12-13 0 8000 Eur
orná pôda dedenie 2019-12-13 0 16380 Eur
orná pôda dedenie 2019-12-13 0 370 Eur
dom a záhrada dedenie 2019-12-13 0 8560 Eur
orná pôda,zastavaná plocha a nádvorie a dom kúpna zmluva 2020-06-05 189999 Eur 189999 Eur
ostatná plocha kúpna zmluva 2020-06-05 1 Euro 1 Euro
záhradný domček 6434 Eur 6434 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2023-12-31 3000 Eur 3000 Eur
dopravný prostriedok Opel Astra splatenie lízingu 2019-03-18 17856 Eur 17856 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
leasingová zmluva k vozidlu Opel Crossland Edition 1.2 Turbo AT6 2022-08-15
zmluva o úvere na bývanie 2023-04-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt prevod vlastníctva družstevného bytu 2007-06-01 729,64 Eur
garáž dedenie 2019-12-13 0 8000 Eur
garáž dedenie 2019-12-13 0 8000 Eur
orná pôda dedenie 2019-12-13 0 16380 Eur
orná pôda dedenie 2019-12-13 0 370 Eur
dom a záhrada dedenie 2019-12-13 0 8560 Eur
orná pôda,zastavaná plocha a nádvorie a dom kúpna zmluva 2020-06-05 189999 Eur 189999 Eur
ostatná plocha kúpna zmluva 2020-06-05 1 Euro 1 Euro
záhradný domček 6434 Eur 6434 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažnom ústave úspory z platu
dopravný prostriedok Opel Astra splatenie lízingu 2019-03-18 17856 Eur 17856 Eur
podielové fondy dedenie 2019-12-13 2119 Eur 2119 Eur
bežný účet 3000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o poskytnutí úveru na bývanie 2020-06-01
leasingová zmluva k vozidlu Opel Crossland Edition 1.2 Turbo AT6 2022-08-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt prevod vlastníctva družstevného bytu 2007-06-01 729,64 Eur
garáž dedenie 2019-12-13 0 8000 Eur
garáž dedenie 2019-12-13 0 8000 Eur
orná pôda dedenie 2019-12-13 0 16380 Eur
orná pôda dedenie 2019-12-13 0 370 Eur
dom a záhrada dedenie 2019-12-13 0 8560 Eur
orná pôda,zastavaná plocha a nádvorie a dom kúpna zmluva 2020-06-05 189999 Eur 189999 Eur
ostatná plocha kúpna zmluva 2020-06-05 1 Euro 1 Euro
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dopravný prostriedok Mercedes Benz C 180K splatenie úverovej zmluvy 2013-01-01 23 500 Eur 23500 Eur
vklady v peňažnom ústave úspory z platu
dopravný prostriedok Opel Astra splatenie lízingu 2019-03-18 17856 Eur 17856 Eur
podielové fondy dedenie 2019-12-13 6000 Eur 6000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o poskytnutí úveru na bývanie 2020-06-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt prevod vlastníctva družstevného bytu 2007-06-01 729,64 Eur
garáž dedenie 2019-12-13 0 8000 Eur
garáž dedenie 2019-12-13 0 8000 Eur
orná pôda dedenie 2019-12-13 0 16380 Eur
orná pôda dedenie 2019-12-13 0 370 Eur
dom a záhrada dedenie 2019-12-13 0 8560 Eur
orná pôda,zastavaná plocha a nádvorie a dom kúpna zmluva 2020-06-05 189999 Eur 189999 Eur
ostatná plocha kúpna zmluva 2020-06-05 1 Euro 1 Euro
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dopravný prostriedok Mercedes Benz C 180K splatenie úverovej zmluvy 2013-01-01 23 500 Eur 23500 Eur
vklady v peňažnom ústave úspory z platu
dopravný prostriedok Opel Astra splatenie lízingu 2019-03-18 17856 Eur 17856 Eur
podielové fondy dedenie 2019-12-13 10000 Eur 10000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o poskytnutí úveru na bývanie 2020-06-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt prevod vlastníctva družstevného bytu 2007-06-01 729,64 Eur
garáž dedenie 2019-12-13 0 8000 Eur
garáž dedenie 2019-12-13 0 8000 Eur
orná pôda dedenie 2019-12-13 0 16380 Eur
orná pôda dedenie 2019-12-13 0 370 Eur
dom a záhrada dedenie 2019-12-13 0 8560 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dopravný prostriedok Mercedes Benz C 180K splatenie úverovej zmluvy 2013-01-01 23 500 Eur 23500 Eur
vklady v peňažnom ústave úspory z platu
dopravný prostriedok Opel Astra splatenie lízingu 2019-03-18 17856 Eur 17856 Eur
podielové fondy dedenie 2019-12-13 61167 Eur 61167 Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt prevod vlastníctva družstevného bytu 2007-06-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dopravný prostriedok Mercedes Benz C 180K splatenie úverovej zmluvy 2013-01-01 23 500 Eur 23500 Eur
vklady v peňažnom ústave úspory z platu
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt prevod vlastníctva družstevného bytu 2007-06-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dopravný prostriedok Mercedes Benz C 180K splatenie úverovej zmluvy 2013-01-01 23 500 Eur 23500 Eur
vklady v peňažnom ústave úspory z platu
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt prevod vlastníctva družstevného bytu 2007-06-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dopravný prostriedok Mercedes Benz C 180K splatenie úverovej zmluvy 2013-01-01 23 500 Eur 23500 Eur
vklady v peňažnom ústave úspory z platu
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
leasingová zmluva č. LZF/16/51301 na kúpu auta zn. OPEL Astra+ 2016-03-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt prevod vlastníctva družstevného bytu 2007-06-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dopravný prostriedok Opel Astra 1.4 16 V splatenie lízingu 2008-10-01
dopravný prostriedok Mercedes Benz C 180K splatenie úverovej zmluvy 2013-01-01
vklady v peňažnom ústave úspory z platu
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt prevod vlastníctva družstevného bytu 2007-06-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dopravný prostriedok Opel Astra 1.4 16 V splatenie lízingu 2008-10-01
dopravný prostriedok Mercedes Benz C 180K splatenie úverovej zmluvy 2013-01-01
vklady v peňažnom ústave úspory z platu
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt prevod vlastníctva družstevného bytu 2007-06-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dopravný prostriedok Opel Astra 1.4 16 V splatenie lízingu 2008-10-01
dopravný prostriedok Mercedes Benz C 180K splatenie úverovej zmluvy 2013-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt prevod vlastníctva družstevného bytu 2007-06-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dopravný prostriedok Opel Astra 1,4 16V splatenie lízingu 2008-10-01
dopravný prostriedok Mercedes Benz C 180K splatenie úverovej zmluvy 2013-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt prevod vlastníctva družstevného bytu 2007-06-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dopravný prostriedok- Opel Astra 1.4 16V splatenie lízingu 2008-10-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
 • Prešovský kraj zmenil nariadenie o svojich symboloch · SME
  Prešovská župa zrušila nariadenie o svojich symboloch a nahradila ho novým. Vyhovela tak protestu prokuratúry.
 • ANKETA · SME
  Nakupovanie je jednou z činností, ktorú vykonávame takmer denne.Náhodných okoloidúcich v centre Prešova sme sa pýtali, či pri nakupovaní potravín a

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.