JUDr. Ľuboslava Sisáková

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.

Prokurátora evidujeme v pozícii vedúca netrestného oddelenia na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.

Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt prevod vlastníctva družstevného bytu 01.06.2007 729,64 Eur
garáž dedenie 13.12.2019 0 8000 Eur
garáž dedenie 13.12.2019 0 8000 Eur
orná pôda dedenie 13.12.2019 0 16380 Eur
orná pôda dedenie 13.12.2019 0 370 Eur
dom a záhrada dedenie 13.12.2019 0 8560 Eur
orná pôda,zastavaná plocha a nádvorie a dom kúpna zmluva 05.06.2020 189999 Eur 189999 Eur
ostatná plocha kúpna zmluva 05.06.2020 1 Euro 1 Euro
záhradný domček 6434 Eur 6434 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady v peňažnom ústave úspory z platu
dopravný prostriedok Opel Astra splatenie lízingu 18.03.2019 17856 Eur 17856 Eur
podielové fondy dedenie 13.12.2019 2119 Eur 2119 Eur
bežný účet 3000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zmluva o poskytnutí úveru na bývanie 01.06.2020
leasingová zmluva k vozidlu Opel Crossland Edition 1.2 Turbo AT6 15.08.2022
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt prevod vlastníctva družstevného bytu 01.06.2007 729,64 Eur
garáž dedenie 13.12.2019 0 8000 Eur
garáž dedenie 13.12.2019 0 8000 Eur
orná pôda dedenie 13.12.2019 0 16380 Eur
orná pôda dedenie 13.12.2019 0 370 Eur
dom a záhrada dedenie 13.12.2019 0 8560 Eur
orná pôda,zastavaná plocha a nádvorie a dom kúpna zmluva 05.06.2020 189999 Eur 189999 Eur
ostatná plocha kúpna zmluva 05.06.2020 1 Euro 1 Euro
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
dopravný prostriedok Mercedes Benz C 180K splatenie úverovej zmluvy 01.01.2013 23 500 Eur 23500 Eur
vklady v peňažnom ústave úspory z platu
dopravný prostriedok Opel Astra splatenie lízingu 18.03.2019 17856 Eur 17856 Eur
podielové fondy dedenie 13.12.2019 6000 Eur 6000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zmluva o poskytnutí úveru na bývanie 01.06.2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt prevod vlastníctva družstevného bytu 01.06.2007 729,64 Eur
garáž dedenie 13.12.2019 0 8000 Eur
garáž dedenie 13.12.2019 0 8000 Eur
orná pôda dedenie 13.12.2019 0 16380 Eur
orná pôda dedenie 13.12.2019 0 370 Eur
dom a záhrada dedenie 13.12.2019 0 8560 Eur
orná pôda,zastavaná plocha a nádvorie a dom kúpna zmluva 05.06.2020 189999 Eur 189999 Eur
ostatná plocha kúpna zmluva 05.06.2020 1 Euro 1 Euro
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
dopravný prostriedok Mercedes Benz C 180K splatenie úverovej zmluvy 01.01.2013 23 500 Eur 23500 Eur
vklady v peňažnom ústave úspory z platu
dopravný prostriedok Opel Astra splatenie lízingu 18.03.2019 17856 Eur 17856 Eur
podielové fondy dedenie 13.12.2019 10000 Eur 10000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zmluva o poskytnutí úveru na bývanie 01.06.2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt prevod vlastníctva družstevného bytu 01.06.2007 729,64 Eur
garáž dedenie 13.12.2019 0 8000 Eur
garáž dedenie 13.12.2019 0 8000 Eur
orná pôda dedenie 13.12.2019 0 16380 Eur
orná pôda dedenie 13.12.2019 0 370 Eur
dom a záhrada dedenie 13.12.2019 0 8560 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
dopravný prostriedok Mercedes Benz C 180K splatenie úverovej zmluvy 01.01.2013 23 500 Eur 23500 Eur
vklady v peňažnom ústave úspory z platu
dopravný prostriedok Opel Astra splatenie lízingu 18.03.2019 17856 Eur 17856 Eur
podielové fondy dedenie 13.12.2019 61167 Eur 61167 Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt prevod vlastníctva družstevného bytu 01.06.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
dopravný prostriedok Mercedes Benz C 180K splatenie úverovej zmluvy 01.01.2013 23 500 Eur 23500 Eur
vklady v peňažnom ústave úspory z platu
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt prevod vlastníctva družstevného bytu 01.06.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
dopravný prostriedok Mercedes Benz C 180K splatenie úverovej zmluvy 01.01.2013 23 500 Eur 23500 Eur
vklady v peňažnom ústave úspory z platu
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt prevod vlastníctva družstevného bytu 01.06.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
dopravný prostriedok Mercedes Benz C 180K splatenie úverovej zmluvy 01.01.2013 23 500 Eur 23500 Eur
vklady v peňažnom ústave úspory z platu
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
leasingová zmluva č. LZF/16/51301 na kúpu auta zn. OPEL Astra+ 08.03.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt prevod vlastníctva družstevného bytu 01.06.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dopravný prostriedok Opel Astra 1.4 16 V splatenie lízingu 01.10.2008
dopravný prostriedok Mercedes Benz C 180K splatenie úverovej zmluvy 01.01.2013
vklady v peňažnom ústave úspory z platu
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt prevod vlastníctva družstevného bytu 01.06.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dopravný prostriedok Opel Astra 1.4 16 V splatenie lízingu 01.10.2008
dopravný prostriedok Mercedes Benz C 180K splatenie úverovej zmluvy 01.01.2013
vklady v peňažnom ústave úspory z platu
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt prevod vlastníctva družstevného bytu 01.06.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dopravný prostriedok Opel Astra 1.4 16 V splatenie lízingu 01.10.2008
dopravný prostriedok Mercedes Benz C 180K splatenie úverovej zmluvy 01.01.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt prevod vlastníctva družstevného bytu 01.06.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dopravný prostriedok Opel Astra 1,4 16V splatenie lízingu 01.10.2008
dopravný prostriedok Mercedes Benz C 180K splatenie úverovej zmluvy 01.01.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt prevod vlastníctva družstevného bytu 01.06.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dopravný prostriedok- Opel Astra 1.4 16V splatenie lízingu 01.10.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
 • Prešovský kraj zmenil nariadenie o svojich symboloch · SME
  Prešovská župa zrušila nariadenie o svojich symboloch a nahradila ho novým. Vyhovela tak protestu prokuratúry.
 • ANKETA · SME
  Nakupovanie je jednou z činností, ktorú vykonávame takmer denne.Náhodných okoloidúcich v centre Prešova sme sa pýtali, či pri nakupovaní potravín a

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.