Mgr. Rastislav Brestenský

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Nitra.

Prokurátora evidujeme v pozícii okresný prokurátor na prokuratúre Okresná prokuratúra Nitra.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpna zmluva 12.05.2006 33 194,- €
zastavané plochy kúpna zmluva 12.05.2006 33 194,- €
záhrady darovacia zmluva 18.06.2002 4 750,- €
zastavané plochy darovacia zmluva 18.06.2002 4 750,- €
záhrady darovacia zmluva 18.02.2002 4 750,- €
vinice darovacia zmluva 18.02.2002 4 750,- €
rekreačná chata darovacia zmluva 4 750,- €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpna zmluva 06.08.2019 25 400 € 25 400,- €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Pôžička 01.08.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpna zmluva 12.05.2006 33 194,- €
zastavané plochy kúpna zmluva 12.05.2006 33 194,- €
záhrady darovacia zmluva 18.06.2002 4 750,- €
zastavané plochy darovacia zmluva 18.06.2002 4 750,- €
záhrady darovacia zmluva 18.02.2002 4 750,- €
vinice darovacia zmluva 18.02.2002 4 750,- €
rekreačná chata darovacia zmluva 4 750,- €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpna zmluva 06.08.2019 25 400 € 25 400,- €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 12.05.2006
zastavané plochy kúpna zmluva 12.05.2006
záhrady darovacia zmluva 18.06.2002
zastavané plochy darovacia zmluva 18.06.2002
záhrady darovacia zmluva 18.06.2002
vinice darovacia zmluva 18.06.2002
rekreačná chata darovacia zmluva 18.06.2002
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 12.05.2006
zastavané plochy kúpna zmluva 12.05.2006
záhrady darovacia zmluva 18.06.2002
zastavané plochy darovacia zmluva 18.06.2002
záhrady darovacia zmluva 18.06.2002
vinice darovacia zmluva 18.06.2002
rekreačná chata darovacia zmluva 18.06.2002
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 12.05.2006
zastavané plochy kúpna zmluva 12.05.2006
záhrady darovacia zmluva 18.06.2002
zastavané plochy darovacia zmluva 18.06.2002
záhrady darovacia zmluva 18.06.2002
vinice darovacia zmluva 18.06.2002
rekreačná chata darovacia zmluva 18.06.2002
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 12.05.2006
zastavané plochy kúpna zmluva 12.05.2006
záhrady darovacia zmluva 18.06.2002
zastavané plochy darovacia zmluva 18.06.2002
záhrady darovacia zmluva 18.06.2002
vinice darovacia zmluva 18.06.2002
rekreačná chata darovacia zmluva 18.06.2002
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorové vozidlo kúpna zmluva 28.02.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 12.05.2006
zastavané plochy kúpna zmluva 12.05.2006
záhrady darovacia zmluva 18.06.2002
zastavané plochy darovacia zmluva 18.06.2002
záhrady darovacia zmluva 18.06.2002
vinice darovacia zmluva 18.06.2002
rekreačná chata darovacia zmluva 18.06.2002
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorové vozidlo kúpna zmluva 28.02.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.