JUDr. Marián Spišák

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Prešov.

We register the prosecutor as vedúci organizačného a personálneho oddelenia at the prosecutors' office Krajská prokuratúra Prešov.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
1. Byt kúpa 1995-12-31
2. Záhrada s chatkou kúpou 1996-05-10
3. Garáž kúpa 2011-09-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
1. Zariadenie bytu kúpou 2011-12-31 20000 €
2. peniaze úspory z platu 2011-12-31 11059 € 11059€
3. peniaze úspory z platu 2011-12-31 28300 € 28300€
4. auto kúpou 2016-04 17 000 € 35 000 €
5. auto kúpou 2021-09 23400 € 23400€
6. peniaze dedenie 2022-06-09 110000,-€ 110000,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
1. Byt kúpa 1995-12-31
2. Záhrada s chatkou kúpou 1996-05-10
3. Garáž kúpa 2011-09-27
4. Byt dedenie 2022-06-09
5. Garáž dedenie 2022-06-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
1. Zariadenie bytu kúpou 2011-12-31 20000 €
2. peniaze úspory z platu 2011-12-31 39500 €
3. peniaze úspory z platu 2011-12-31 28300 €
4. auto kúpou 2016-04 17 000 € 35 000 €
5. auto kúpou 2021-09 23400 € 23400€
6. peniaze dedenie 2022-06-09 4000,-€ 4000,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
1. Byt kúpa 1995-12-31
2. Záhrada s chatkou kúpou 1996-05-10
3. Garáž kúpa 2011-09-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
1. Zariadenie bytu kúpou 2011-12-31 20000 €
2. peniaze úspory z platu 2011-12-31 30150 €
3. peniaze úspory z platu 2011-12-31 29877 €
4. auto kúpou 2016-04 17 000 € 35 000 €
5. auto kúpou 2021-09 23400 € 23400€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
1. Byt kúpa 1995-12-31
2. Záhrada s chatkou kúpou 1996-05-10
3. Garáž kúpa 2011-09-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
1. Zariadenie bytu kúpou 2011-12-31 10 000 €
2.auto kúpou 2016-04-01 33 640 € 33 640 €
3.auto leasing 2011-08-09 10 790 € 10 790 €
peniaze úspory 26357
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
1. Byt kúpa 1995-12-31 45000 Sk + 2 kupónové knižky 100000 €
2. Záhrada s chatkou kúpou pozemku a svojpomocná stavba chaty 1996-05-10 16000 Sk pozemok,250000Sk materiál 50000 €
3. Garáž kúpa 2011-09-27 8000 € 8000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
1. Zariadenie bytu kúpou 2011-12-31 10 000 €
2.auto kúpou 2016-04-01 33 640 € 33 640 €
3.auto leasing 2011-08-09 10 790 € 10 790 €
peniaze úspory 11528 €
peniaze hotovosť 2019-12-31 5000 €
peniaze investičné životné poistenie 2019-12-31 3942 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
1. Byt kúpa 1995-12-31
2. Záhrada s chatkou kúpou 1996-05-10
3. Garáž kúpa 2011-09-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
1. Zariadenie bytu kúpou 2011-12-31 10 000 €
2.auto kúpou 2016-04-01 33 640 € 33 640 €
3.auto leasing 2011-08-09 10 790 € 10 790 €
peniaze úspory 8842€
peniaze úver 2016-03-17 10 000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
1. Byt kúpa 1995-12-31
2. Záhrada s chatkou kúpou 1996-05-10
3. Garáž kúpa 2011-09-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
1. Zariadenie bytu kúpou 2011-12-31 10 000 €
2.auto kúpou 2016-04-01 33 640 € 33 640 €
3.auto leasing 2011-08-09 10 790 € 10 790 €
peniaze úspory 17600 €
peniaze úver 2016-03-17 4313 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
1. Byt kúpa 1995-12-31
2. Záhrada s chatkou kúpou 1996-05-10
3. Garáž kúpa 2011-09-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
1. Zariadenie bytu kúpou 2011-12-31 10 000 €
2.auto kúpou 2016-04-01 33 640 € 33 640 €
3.auto leasing 2011-08-09 10 790 € 10 790 €
peniaze úspory 7281,30
peniaze úver 2016-03-17 10 000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
1. Byt kúpa 1995-12-31
2. Záhrada s chatkou kúpou 1996-05-10
3. Garáž kúpa 2011-09-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zariadenie bytu kúpou 2011-12-31
auto kúpou 2008-06-25
auto leasing 2011-08-09
peniaze úspory
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
1. Byt kúpa 1995-12-31
2. Záhrada s chatkou kúpou 1996-05-10
3. Garáž kúpa 2011-09-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
1. Zariadenie bytu kúpou 2011-12-31
2. peniaze úspory z platu 2011-12-31
3. peniaze úspory z platu 2011-12-31
4. auto kúpou 2008-06-25
5. auto leasing 2011-08-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
1. Byt kúpa 1995-12-31
2. Záhrada s chatkou kúpou 1996-05-10
3. Garáž kúpa 2011-09-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zariadenie bytu kúpou 2011-12-31
auto kúpou 2008-06-25
auto leasing 2011-08-09
peniaze úspory
peniaze úspory
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
1. Byt kúpa 1995-12-31
2. Záhrada s chatkou kúpou 1996-05-10
3. Garáž kúpa 2011-09-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
1. Zariadenie bytu kúpou 2011-12-31
2. peniaze úspory z platu 2011-12-31
4. auto kúpou 2008-06-25
5. auto leasing 2011-08-09
3. peniaze úspory z platu 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
1. Byt kúpa 1995-12-31
2. Záhrada s chatkou kúpou 1996-05-10
3. Garáž kúpa 2011-09-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
1. Zariadenie bytu kúpou 2011-12-31
2. peniaze úspory z platu 2011-12-31
3. peniaze úspory z platu 2011-12-31
4. auto kúpou 2008-06-25
5. auto leasing 2011-08-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.