JUDr. Marián Spišák

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.

Prokurátora evidujeme v pozícii vedúci organizačného a personálneho oddelenia na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.

Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
1. Byt kúpa 31.12.1995
2. Záhrada s chatkou kúpou 10.05.1996
3. Garáž kúpa 27.09.2011
4. Byt dedenie 09.06.2022
5. Garáž dedenie 09.06.2022
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
1. Zariadenie bytu kúpou 31.12.2011 20000 €
2. peniaze úspory z platu 31.12.2011 39500 €
3. peniaze úspory z platu 31.12.2011 28300 €
4. auto kúpou 2016-04 17 000 € 35 000 €
5. auto kúpou 2021-09 23400 € 23400€
6. peniaze dedenie 09.06.2022 4000,-€ 4000,-€
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
1. Byt kúpa 31.12.1995
2. Záhrada s chatkou kúpou 10.05.1996
3. Garáž kúpa 27.09.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
1. Zariadenie bytu kúpou 31.12.2011 20000 €
2. peniaze úspory z platu 31.12.2011 30150 €
3. peniaze úspory z platu 31.12.2011 29877 €
4. auto kúpou 2016-04 17 000 € 35 000 €
5. auto kúpou 2021-09 23400 € 23400€
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
1. Byt kúpa 31.12.1995
2. Záhrada s chatkou kúpou 10.05.1996
3. Garáž kúpa 27.09.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
1. Zariadenie bytu kúpou 31.12.2011 10 000 €
2.auto kúpou 01.04.2016 33 640 € 33 640 €
3.auto leasing 09.08.2011 10 790 € 10 790 €
peniaze úspory 26357
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
1. Byt kúpa 31.12.1995 45000 Sk + 2 kupónové knižky 100000 €
2. Záhrada s chatkou kúpou pozemku a svojpomocná stavba chaty 10.05.1996 16000 Sk pozemok,250000Sk materiál 50000 €
3. Garáž kúpa 27.09.2011 8000 € 8000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
1. Zariadenie bytu kúpou 31.12.2011 10 000 €
2.auto kúpou 01.04.2016 33 640 € 33 640 €
3.auto leasing 09.08.2011 10 790 € 10 790 €
peniaze úspory 11528 €
peniaze hotovosť 31.12.2019 5000 €
peniaze investičné životné poistenie 31.12.2019 3942 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
1. Byt kúpa 31.12.1995
2. Záhrada s chatkou kúpou 10.05.1996
3. Garáž kúpa 27.09.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
1. Zariadenie bytu kúpou 31.12.2011 10 000 €
2.auto kúpou 01.04.2016 33 640 € 33 640 €
3.auto leasing 09.08.2011 10 790 € 10 790 €
peniaze úspory 8842€
peniaze úver 17.03.2016 10 000 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
1. Byt kúpa 31.12.1995
2. Záhrada s chatkou kúpou 10.05.1996
3. Garáž kúpa 27.09.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
1. Zariadenie bytu kúpou 31.12.2011 10 000 €
2.auto kúpou 01.04.2016 33 640 € 33 640 €
3.auto leasing 09.08.2011 10 790 € 10 790 €
peniaze úspory 17600 €
peniaze úver 17.03.2016 4313 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
1. Byt kúpa 31.12.1995
2. Záhrada s chatkou kúpou 10.05.1996
3. Garáž kúpa 27.09.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
1. Zariadenie bytu kúpou 31.12.2011 10 000 €
2.auto kúpou 01.04.2016 33 640 € 33 640 €
3.auto leasing 09.08.2011 10 790 € 10 790 €
peniaze úspory 7281,30
peniaze úver 17.03.2016 10 000 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
1. Byt kúpa 31.12.1995
2. Záhrada s chatkou kúpou 10.05.1996
3. Garáž kúpa 27.09.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zariadenie bytu kúpou 31.12.2011
auto kúpou 25.06.2008
auto leasing 09.08.2011
peniaze úspory
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
1. Byt kúpa 31.12.1995
2. Záhrada s chatkou kúpou 10.05.1996
3. Garáž kúpa 27.09.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
1. Zariadenie bytu kúpou 31.12.2011
2. peniaze úspory z platu 31.12.2011
3. peniaze úspory z platu 31.12.2011
4. auto kúpou 25.06.2008
5. auto leasing 09.08.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
1. Byt kúpa 31.12.1995
2. Záhrada s chatkou kúpou 10.05.1996
3. Garáž kúpa 27.09.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zariadenie bytu kúpou 31.12.2011
auto kúpou 25.06.2008
auto leasing 09.08.2011
peniaze úspory
peniaze úspory
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
1. Byt kúpa 31.12.1995
2. Záhrada s chatkou kúpou 10.05.1996
3. Garáž kúpa 27.09.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
1. Zariadenie bytu kúpou 31.12.2011
2. peniaze úspory z platu 31.12.2011
4. auto kúpou 25.06.2008
5. auto leasing 09.08.2011
3. peniaze úspory z platu 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
1. Byt kúpa 31.12.1995
2. Záhrada s chatkou kúpou 10.05.1996
3. Garáž kúpa 27.09.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
1. Zariadenie bytu kúpou 31.12.2011
2. peniaze úspory z platu 31.12.2011
3. peniaze úspory z platu 31.12.2011
4. auto kúpou 25.06.2008
5. auto leasing 09.08.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.