Mgr. Ivana Spišiaková

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Trenčín.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Partizánske.

We register the prosecutor as námestníčka krajskej prokurátorky pre netrestný úsek at the prosecutors' office Krajská prokuratúra Trenčín.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2019-07-12 200 000 €
garáž kúpa 2019-07-12 8 000 €
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-07-12 19 500 €
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01 1278,90 €
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01 150,03 €
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01 117,55 €
trvalé trávne porasty, orná pôda dedenie 2011-04-01 304,62 €
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01 375,90 €
orná pôda dedenie 2011-04-01 66,04 €
orná pôda dedenie 2011-04-01 182,40 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažnom ústave predaj nehnuteľností 2019-06-25 24 600 € 0
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 1997 - 2023 13 000 € 0
osobné motorové vozidlo VW T-ROC kúpa 2023-09-07 33 020 € 0
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2019-06-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2019-07-12 200 000 €
garáž kúpa 2019-07-12 8 000 €
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-07-12 19 500 €
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01 1278,90 €
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01 150,03 €
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01 117,55 €
trvalé trávne porasty, orná pôda dedenie 2011-04-01 304,62 €
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01 375,90 €
orná pôda dedenie 2011-04-01 66,04 €
orná pôda dedenie 2011-04-01 182,40 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo FORD FOCUS kúpa 2010-11-12 14 055 €
vklady v peňažnom ústave predaj nehnuteľností 2019-06-25 43 000 €
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 1997 - 2022 53 883 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2019-06-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2019-07-12 200 000 €
garáž kúpa 2019-07-12 8 000 €
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-07-12 19 500 €
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01 1278,90 €
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01 150,03 €
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01 117,55 €
trvalé trávne porasty, orná pôda dedenie 2011-04-01 304,62 €
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01 375,90 €
orná pôda dedenie 2011-04-01 66,04 €
orná pôda dedenie 2011-04-01 182,40 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo FORD FOCUS kúpa 2010-11-12 14 055 €
vklady v peňažnom ústave predaj nehnuteľností 2019-06-25 43 000 €
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 1997 - 2021 55 733 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2019-06-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2019-07-12 200 000 €
garáž kúpa 2019-07-12 8 000 €
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-07-12 19 500 €
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01 1278,90 €
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01 150,03 €
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01 117,55 €
trvalé trávne porasty, orná pôda dedenie 2011-04-01 304,62 €
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01 375,90 €
orná pôda dedenie 2011-04-01 66,04 €
orná pôda dedenie 2011-04-01 182,40 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo FORD FOCUS kúpa 2010-11-12 14 055 €
vklady v peňažnom ústave predaj nehnuteľností 2019-06-25 43 000 €
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 1997 - 2020 34 014 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2019-06-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2019-07-12 200 000 €
garáž kúpa 2019-07-12 8 000 €
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-07-12 19 500 €
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01 1278,90 €
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01 150,03 €
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01 117,55 €
trvalé trávne porasty, orná pôda dedenie 2011-04-01 304,62 €
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01 375,90 €
orná pôda dedenie 2011-04-01 66,04 €
orná pôda dedenie 2011-04-01 182,40 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo FORD FOCUS kúpa 2010-11-12 14 055 €
vklady v peňažnom ústave predaj nehnuteľností 2019-06-25 43 000 €
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 1997 - 2019 24 297 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2019-06-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dedenie 2003-12-01
orná pôda, trvalé trávne porasty, lesné pozemky dedenie 2003-12-01
orná pôda dedenie 2003-12-01
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
lesné pozemky dedenie 2003-12-01
lesné pozemky dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty, orná pôda dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
orná pôda dedenie 2011-04-01
orná pôda dedenie 2011-04-01
zastavané plochy dedenie 2003-12-01
záhrady dedenie 2003-12-01
lesné pozemky dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty, lesné pozemky, ostatné plochy dedenie 2003-12-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 1997-2018 130 000 €
osobné motorové vozidlo FORD FOCUS TrendX kúpa 2010-11-12 14 055 € 14 055 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dedenie 2003-12-01
orná pôda, trvalé trávne porasty, lesné pozemky dedenie 2003-12-01
orná pôda dedenie 2003-12-01
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
lesné pozemky dedenie 2003-12-01
lesné pozemky dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty, orná pôda dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
orná pôda dedenie 2011-04-01
orná pôda dedenie 2011-04-01
zastavané plochy dedenie 2003-12-01
záhrady dedenie 2003-12-01
lesné pozemky dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty, lesné pozemky, ostatné plochy dedenie 2003-12-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 1997 - 2017 125 000 €
osobné motorové vozidlo FORD FOCUS TrendX kúpa 2010-11-12 14 055 € 14 055 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dedenie 2003-12-01
orná pôda, trvalé trávne porasty, lesné pozemky dedenie 2003-12-01
orná pôda dedenie 2003-12-01
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
lesné pozemky dedenie 2003-12-01
lesné pozemky dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty, orná pôda dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
orná pôda dedenie 2011-04-01
orná pôda dedenie 2011-04-01
zastavané plochy dedenie 2003-12-01
záhrady dedenie 2003-12-01
lesné pozemky dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty, lesné pozemky, ostatné plochy dedenie 2003-12-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 1997 - 2016 115 000 €
osobné motorové vozidlo FORD FOCUS TrendX kúpa 2010-11-12 14 055 € 14 055 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dedenie 2003-12-01
orná pôda, trvalé trávne porasty, lesné pozemky dedenie 2003-12-01
orná pôda dedenie 2003-12-01
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
lesné pozemky dedenie 2003-12-01
lesné pozemky dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty, orná pôda dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
orná pôda dedenie 2011-04-01
orná pôda dedenie 2011-04-01
zastavané plochy dedenie 2003-12-01
záhrady dedenie 2003-12-01
lesné pozemky dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty, lesné pozemky, ostatné plochy dedenie 2003-12-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 1997 - 2015
osobné motorové vozidlo FORD FOCUS TrendX kúpa 2010-11-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dedenie 2003-12-01
orná pôda, trvalé trávne porasty, lesné pozemky dedenie 2003-12-01
orná pôda dedenie 2003-12-01
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
lesné pozemky dedenie 2003-12-01
lesné pozemky dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty, orná pôda dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
orná pôda dedenie 2011-04-01
orná pôda dedenie 2011-04-01
zastavané plochy dedenie 2003-12-01
záhrady dedenie 2003-12-01
lesné pozemky dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty, lesné pozemky, ostatné plochy dedenie 2003-12-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 1997 - 2014
osobné motorové vozidlo FORD FOCUS TrendX kúpa 2010-11-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dedenie 2003-12-01
orná pôda, trvalé trávne porasty, lesné pozemky dedenie 2003-12-01
orná pôda dedenie 2003-12-01
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
lesné pozemky dedenie 2003-12-01
lesné pozemky dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty, orná pôda dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
orná pôda dedenie 2011-04-01
orná pôda dedenie 2011-04-01
zastavané plochy dedenie 2003-12-01
záhrady dedenie 2003-12-01
lesné pozemky dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty, lesné pozemky, ostatné plochy dedenie 2003-12-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 1997 - 2013
osobné motorové vozidlo FORD FOCUS TrendX kúpa 2010-11-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dedenie 2003-12-01
orná pôda, trvalé trávne porasty, lesné pozemky dedenie 2003-12-01
orná pôda dedenie 2003-12-01
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
lesné pozemky dedenie 2003-12-01
lesné pozemky dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty, orná pôda dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
orná pôda dedenie 2011-04-01
orná pôda dedenie 2011-04-01
zastavané plochy dedenie 2003-12-01
záhrady dedenie 2003-12-01
lesné pozemky dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty, lesné pozemky, ostatné plochy dedenie 2003-12-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 1997- 2012
osobné motorové vozidlo FORD FOCUS TrendX kúpa 2010-11-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom dedenie 2003-12-01
orná pôda, trvalé trávne porasty, lesné pozemky dedenie 2003-12-01
orná pôda dedenie 2003-12-01
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
lesné pozemky dedenie 2003-12-01
lesné pozemky dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty, orná pôda dedenie 2011-04-01
trvalé trávne porasty dedenie 2011-04-01
orná pôda dedenie 2011-04-01
orná pôda dedenie 2011-04-01
zastavané plochy dedenie 2003-12-01
záhrady dedenie 2003-12-01
lesné pozemky dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty dedenie 2003-12-01
trvalé trávne porasty, lesné pozemky, ostatné plochy dedenie 2003-12-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 1997-2011
osobné motorové vozidlo FORD FOCUS TrendX kúpa 2010-11-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (1)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/5/05/2015 (rtf, 45 KB) 2015-05-05 Pv 133/15/3305 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.

No relevant news articles found.