Mgr. Ivana Spišiaková

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Partizánske.

Prokurátora evidujeme v pozícii námestníčka krajskej prokurátorky pre netrestný úsek na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.

Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 12.07.2019 200 000 €
garáž kúpa 12.07.2019 8 000 €
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 12.07.2019 19 500 €
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011 1278,90 €
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011 150,03 €
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011 117,55 €
trvalé trávne porasty, orná pôda dedenie 01.04.2011 304,62 €
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011 375,90 €
orná pôda dedenie 01.04.2011 66,04 €
orná pôda dedenie 01.04.2011 182,40 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo FORD FOCUS kúpa 12.11.2010 14 055 €
vklady v peňažnom ústave predaj nehnuteľností 25.06.2019 43 000 €
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 1997 - 2022 53 883 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 04.06.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 12.07.2019 200 000 €
garáž kúpa 12.07.2019 8 000 €
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 12.07.2019 19 500 €
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011 1278,90 €
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011 150,03 €
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011 117,55 €
trvalé trávne porasty, orná pôda dedenie 01.04.2011 304,62 €
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011 375,90 €
orná pôda dedenie 01.04.2011 66,04 €
orná pôda dedenie 01.04.2011 182,40 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo FORD FOCUS kúpa 12.11.2010 14 055 €
vklady v peňažnom ústave predaj nehnuteľností 25.06.2019 43 000 €
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 1997 - 2021 55 733 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 04.06.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 12.07.2019 200 000 €
garáž kúpa 12.07.2019 8 000 €
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 12.07.2019 19 500 €
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011 1278,90 €
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011 150,03 €
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011 117,55 €
trvalé trávne porasty, orná pôda dedenie 01.04.2011 304,62 €
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011 375,90 €
orná pôda dedenie 01.04.2011 66,04 €
orná pôda dedenie 01.04.2011 182,40 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo FORD FOCUS kúpa 12.11.2010 14 055 €
vklady v peňažnom ústave predaj nehnuteľností 25.06.2019 43 000 €
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 1997 - 2020 34 014 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 04.06.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 12.07.2019 200 000 €
garáž kúpa 12.07.2019 8 000 €
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 12.07.2019 19 500 €
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011 1278,90 €
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011 150,03 €
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011 117,55 €
trvalé trávne porasty, orná pôda dedenie 01.04.2011 304,62 €
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011 375,90 €
orná pôda dedenie 01.04.2011 66,04 €
orná pôda dedenie 01.04.2011 182,40 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo FORD FOCUS kúpa 12.11.2010 14 055 €
vklady v peňažnom ústave predaj nehnuteľností 25.06.2019 43 000 €
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 1997 - 2019 24 297 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 04.06.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dedenie 01.12.2003
orná pôda, trvalé trávne porasty, lesné pozemky dedenie 01.12.2003
orná pôda dedenie 01.12.2003
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
lesné pozemky dedenie 01.12.2003
lesné pozemky dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty, orná pôda dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
orná pôda dedenie 01.04.2011
orná pôda dedenie 01.04.2011
zastavané plochy dedenie 01.12.2003
záhrady dedenie 01.12.2003
lesné pozemky dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty, lesné pozemky, ostatné plochy dedenie 01.12.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 1997-2018 130 000 €
osobné motorové vozidlo FORD FOCUS TrendX kúpa 12.11.2010 14 055 € 14 055 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dedenie 01.12.2003
orná pôda, trvalé trávne porasty, lesné pozemky dedenie 01.12.2003
orná pôda dedenie 01.12.2003
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
lesné pozemky dedenie 01.12.2003
lesné pozemky dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty, orná pôda dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
orná pôda dedenie 01.04.2011
orná pôda dedenie 01.04.2011
zastavané plochy dedenie 01.12.2003
záhrady dedenie 01.12.2003
lesné pozemky dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty, lesné pozemky, ostatné plochy dedenie 01.12.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 1997 - 2017 125 000 €
osobné motorové vozidlo FORD FOCUS TrendX kúpa 12.11.2010 14 055 € 14 055 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dedenie 01.12.2003
orná pôda, trvalé trávne porasty, lesné pozemky dedenie 01.12.2003
orná pôda dedenie 01.12.2003
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
lesné pozemky dedenie 01.12.2003
lesné pozemky dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty, orná pôda dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
orná pôda dedenie 01.04.2011
orná pôda dedenie 01.04.2011
zastavané plochy dedenie 01.12.2003
záhrady dedenie 01.12.2003
lesné pozemky dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty, lesné pozemky, ostatné plochy dedenie 01.12.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 1997 - 2016 115 000 €
osobné motorové vozidlo FORD FOCUS TrendX kúpa 12.11.2010 14 055 € 14 055 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dedenie 01.12.2003
orná pôda, trvalé trávne porasty, lesné pozemky dedenie 01.12.2003
orná pôda dedenie 01.12.2003
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
lesné pozemky dedenie 01.12.2003
lesné pozemky dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty, orná pôda dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
orná pôda dedenie 01.04.2011
orná pôda dedenie 01.04.2011
zastavané plochy dedenie 01.12.2003
záhrady dedenie 01.12.2003
lesné pozemky dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty, lesné pozemky, ostatné plochy dedenie 01.12.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 1997 - 2015
osobné motorové vozidlo FORD FOCUS TrendX kúpa 12.11.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dedenie 01.12.2003
orná pôda, trvalé trávne porasty, lesné pozemky dedenie 01.12.2003
orná pôda dedenie 01.12.2003
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
lesné pozemky dedenie 01.12.2003
lesné pozemky dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty, orná pôda dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
orná pôda dedenie 01.04.2011
orná pôda dedenie 01.04.2011
zastavané plochy dedenie 01.12.2003
záhrady dedenie 01.12.2003
lesné pozemky dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty, lesné pozemky, ostatné plochy dedenie 01.12.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 1997 - 2014
osobné motorové vozidlo FORD FOCUS TrendX kúpa 12.11.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dedenie 01.12.2003
orná pôda, trvalé trávne porasty, lesné pozemky dedenie 01.12.2003
orná pôda dedenie 01.12.2003
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
lesné pozemky dedenie 01.12.2003
lesné pozemky dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty, orná pôda dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
orná pôda dedenie 01.04.2011
orná pôda dedenie 01.04.2011
zastavané plochy dedenie 01.12.2003
záhrady dedenie 01.12.2003
lesné pozemky dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty, lesné pozemky, ostatné plochy dedenie 01.12.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 1997 - 2013
osobné motorové vozidlo FORD FOCUS TrendX kúpa 12.11.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dedenie 01.12.2003
orná pôda, trvalé trávne porasty, lesné pozemky dedenie 01.12.2003
orná pôda dedenie 01.12.2003
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
lesné pozemky dedenie 01.12.2003
lesné pozemky dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty, orná pôda dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
orná pôda dedenie 01.04.2011
orná pôda dedenie 01.04.2011
zastavané plochy dedenie 01.12.2003
záhrady dedenie 01.12.2003
lesné pozemky dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty, lesné pozemky, ostatné plochy dedenie 01.12.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 1997- 2012
osobné motorové vozidlo FORD FOCUS TrendX kúpa 12.11.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Partizánske
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dedenie 01.12.2003
orná pôda, trvalé trávne porasty, lesné pozemky dedenie 01.12.2003
orná pôda dedenie 01.12.2003
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
lesné pozemky dedenie 01.12.2003
lesné pozemky dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
orná pôda, trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty, orná pôda dedenie 01.04.2011
trvalé trávne porasty dedenie 01.04.2011
orná pôda dedenie 01.04.2011
orná pôda dedenie 01.04.2011
zastavané plochy dedenie 01.12.2003
záhrady dedenie 01.12.2003
lesné pozemky dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty dedenie 01.12.2003
trvalé trávne porasty, lesné pozemky, ostatné plochy dedenie 01.12.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 1997-2011
osobné motorové vozidlo FORD FOCUS TrendX kúpa 12.11.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (1)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Partizánske TN/3305/5/05/2015 05.05.2015 Pv 133/15/3305 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.