JUDr. Ivan Stupka

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
orná pôda dedenie 24.06.0210 21,70
byt dedenie 07.04.2009 17.426,-
garáž darovanie 04.06.2008 7.000,-
garáž kúpa 13.07.2000 1.792,47
orná pôda dedenie 30.12.2010 2.544,-
zastavané plochy a nádvoria darovanie 04.06.2008 1.000,-
lesné pozemky darovanie 04.06.2008 91,44
zastavané plochy a nádvoria darovanie 04.06.2008 820,-
lesné pozemky darovanie 04.06.2008 35,52
rekreačná chata darovanie 04.06.2008 40.000,-
obchod darovanie 04.06.2008 54.298,-
orná pôda dedenie 30.12.2010 145,44
orná pôda dedenie 30.12.2010 41,04
orná pôda dedenie 30.12.2010 173,04
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010 11,67
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010 5,4
orná pôda dedenie 30.12.2010 38,40
trvalé trávnaté porasty dedenie 24.06.2010 14,82
trvalé trávnaté porasty dedenie 24.06.2010 5,22
orná pôda dedenie 30.12.2010 295,68
orná pôda dedenie 30.12.2010 85,44
orná pôda dedenie 30.12.2010 20,16
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010 54,39
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010 47,82
orná pôda dedenie 30.12.2010 1.288,08
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010 15,66
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010 411,84
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010 1,05
orná pôda dedenie 30.12.2010 226,32
orná pôda dedenie 30.12.2010 146,16
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010 19,68
byt kúpa 29.11.2001 3.153,03
zastavané plochy a nádvoria kúpa 13.07.2000 1.009,10
zastavané plochy a nádvoria dedenie 07.04.2009 súvisí s bytom
zastavané plochy a nádvoria kúpa 29.11.2001 súvisí s bytom
zastavané plochy a nádvoria kúpa 17.10.2013 7.980,-
zastavané plochy a nádvoria kúpa 17.10.2013 súvisí s p. č. 776/48
zastavané plochy a nádvoria kúpa 17.10.2013 súvisí s p. č. 776/48
zastavané plochy a nádvoria kúpa 17.10.2013 súvisí s p. č. 776/48
nebytový priestor kúpa 17.10.2013 súvisí s p. č. 776/48
zastavané plochy a nádvoria kúpa 22.05.2015 5.000,-
zastavané plochy a nádvoria kúpa 22.05.2015 súvisí s p. č. 776/48
nebytový priestor kúpa 22.05.2015 súvisí s p. č. 776/48
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 22.05.2015 súvisí s p. č. 776/48
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 22.05.2015 súvisí s p. č. 776/48
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo doprava 19.06.2009 18611,- eur 18611,- eur
vklady v peňažných ústavoch sporenie 160000,- eur
osobné motorové vozidlo kúpa 12.10.2020 28831,- eur 28831,- eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
orná pôda dedenie 24.06.0210 21,70
byt dedenie 07.04.2009 17.426,-
garáž darovanie 04.06.2008 7.000,-
garáž kúpa 13.07.2000 1.792,47
orná pôda dedenie 30.12.2010 2.544,-
zastavané plochy a nádvoria darovanie 04.06.2008 1.000,-
lesné pozemky darovanie 04.06.2008 91,44
zastavané plochy a nádvoria darovanie 04.06.2008 820,-
lesné pozemky darovanie 04.06.2008 35,52
rekreačná chata darovanie 04.06.2008 40.000,-
obchod darovanie 04.06.2008 54.298,-
orná pôda dedenie 30.12.2010 145,44
orná pôda dedenie 30.12.2010 41,04
orná pôda dedenie 30.12.2010 173,04
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010 11,67
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010 5,4
orná pôda dedenie 30.12.2010 38,40
trvalé trávnaté porasty dedenie 24.06.2010 14,82
trvalé trávnaté porasty dedenie 24.06.2010 5,22
orná pôda dedenie 30.12.2010 295,68
orná pôda dedenie 30.12.2010 85,44
orná pôda dedenie 30.12.2010 20,16
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010 54,39
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010 47,82
orná pôda dedenie 30.12.2010 1.288,08
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010 15,66
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010 411,84
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010 1,05
orná pôda dedenie 30.12.2010 226,32
orná pôda dedenie 30.12.2010 146,16
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010 19,68
byt kúpa 29.11.2001 3.153,03
zastavané plochy a nádvoria kúpa 13.07.2000 1.009,10
zastavané plochy a nádvoria dedenie 07.04.2009 súvisí s bytom
zastavané plochy a nádvoria kúpa 29.11.2001 súvisí s bytom
zastavané plochy a nádvoria kúpa 17.10.2013 7.980,-
zastavané plochy a nádvoria kúpa 17.10.2013 súvisí s p. č. 776/48
zastavané plochy a nádvoria kúpa 17.10.2013 súvisí s p. č. 776/48
zastavané plochy a nádvoria kúpa 17.10.2013 súvisí s p. č. 776/48
nebytový priestor kúpa 17.10.2013 súvisí s p. č. 776/48
zastavané plochy a nádvoria kúpa 22.05.2015 5.000,-
zastavané plochy a nádvoria kúpa 22.05.2015 súvisí s p. č. 776/48
nebytový priestor kúpa 22.05.2015 súvisí s p. č. 776/48
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 22.05.2015 súvisí s p. č. 776/48
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 22.05.2015 súvisí s p. č. 776/48
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo doprava 19.06.2009 18611,- eur 18611,- eur
vklady v peňažných ústavoch sporenie 131300,- eur
osobné motorové vozidlo kúpa 12.10.2020 28831,- eur 28831,- eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
orná pôda dedenie 24.06.0210 21,70
byt dedenie 07.04.2009 17.426,-
garáž darovanie 04.06.2008 7.000,-
garáž kúpa 13.07.2000 1.792,47
orná pôda dedenie 30.12.2010 2.544,-
zastavané plochy a nádvoria darovanie 04.06.2008 1.000,-
lesné pozemky darovanie 04.06.2008 91,44
zastavané plochy a nádvoria darovanie 04.06.2008 820,-
lesné pozemky darovanie 04.06.2008 35,52
rekreačná chata darovanie 04.06.2008 40.000,-
obchod darovanie 04.06.2008 54.298,-
orná pôda dedenie 30.12.2010 145,44
orná pôda dedenie 30.12.2010 41,04
orná pôda dedenie 30.12.2010 173,04
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010 11,67
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010 5,4
orná pôda dedenie 30.12.2010 38,40
trvalé trávnaté porasty dedenie 24.06.2010 14,82
trvalé trávnaté porasty dedenie 24.06.2010 5,22
orná pôda dedenie 30.12.2010 295,68
orná pôda dedenie 30.12.2010 85,44
orná pôda dedenie 30.12.2010 20,16
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010 54,39
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010 47,82
orná pôda dedenie 30.12.2010 1.288,08
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010 15,66
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010 411,84
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010 1,05
orná pôda dedenie 30.12.2010 226,32
orná pôda dedenie 30.12.2010 146,16
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010 19,68
byt kúpa 29.11.2001 3.153,03
zastavané plochy a nádvoria kúpa 13.07.2000 1.009,10
zastavané plochy a nádvoria dedenie 07.04.2009 súvisí s bytom
zastavané plochy a nádvoria kúpa 29.11.2001 súvisí s bytom
zastavané plochy a nádvoria kúpa 17.10.2013 7.980,-
zastavané plochy a nádvoria kúpa 17.10.2013 súvisí s p. č. 776/48
zastavané plochy a nádvoria kúpa 17.10.2013 súvisí s p. č. 776/48
zastavané plochy a nádvoria kúpa 17.10.2013 súvisí s p. č. 776/48
nebytový priestor kúpa 17.10.2013 súvisí s p. č. 776/48
zastavané plochy a nádvoria kúpa 22.05.2015 5.000,-
zastavané plochy a nádvoria kúpa 22.05.2015 súvisí s p. č. 776/48
nebytový priestor kúpa 22.05.2015 súvisí s p. č. 776/48
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 22.05.2015 súvisí s p. č. 776/48
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 22.05.2015 súvisí s p. č. 776/48
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo doprava 19.06.2009 18611,- eur 18611,- eur
vklady v peňažných ústavoch sporenie 131700,- eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda dedenie 24.06.0210
byt dedenie 07.04.2009
garáž darovanie 04.06.2008
garáž kúpa 13.07.2000
orná pôda dedenie 30.12.2010
zastavané plochy a nádvoria darovanie 04.06.2008
lesné pozemky darovanie 04.06.2008
zastavané plochy a nádvoria darovanie 04.06.2008
lesné pozemky darovanie 04.06.2008
rekreačná chata darovanie 04.06.2008
obchod darovanie 04.06.2008
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 24.06.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 24.06.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
byt kúpa 29.11.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpa 13.07.2000
zastavané plochy a nádvoria dedenie 07.04.2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 29.11.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpa 15.03.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpa 15.03.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpa 15.03.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpa 15.03.2013
nebytový priestor kúpa 15.03.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpa 22.05.2015
zastavané plochy a nádvoria kúpa 22.05.2015
nebytový priestor kúpa 22.05.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo doprava 19.06.2009 18611,- eur 18611,- eur
vklady v peňažných ústavoch sporenie 103700,- eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda dedenie 24.06.0210
byt dedenie 07.04.2009
garáž darovanie 04.06.2008
garáž kúpa 13.07.2000
orná pôda dedenie 30.12.2010
zastavané plochy a nádvoria darovanie 04.06.2008
lesné pozemky darovanie 04.06.2008
zastavané plochy a nádvoria darovanie 04.06.2008
lesné pozemky darovanie 04.06.2008
rekreačná chata darovanie 04.06.2008
obchod darovanie 04.06.2008
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 24.06.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 24.06.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
byt kúpa 29.11.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpa 13.07.2000
zastavané plochy a nádvoria dedenie 07.04.2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 29.11.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpa 15.03.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpa 15.03.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpa 15.03.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpa 15.03.2013
nebytový priestor kúpa 15.03.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpa 22.05.2015
zastavané plochy a nádvoria kúpa 22.05.2015
nebytový priestor kúpa 22.05.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo doprava 19.06.2009 18611,- eur 18611,- eur
osobné motorové vozidlo doprava 30.08.2015 14000,- eur
vklady v peňažných ústavoch sporenie 76700,- eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda dedenie 24.06.0210
byt dedenie 07.04.2009
garáž darovanie 04.06.2008
garáž kúpa 13.07.2000
orná pôda dedenie 30.12.2010
zastavané plochy a nádvoria darovanie 04.06.2008
lesné pozemky darovanie 04.06.2008
zastavané plochy a nádvoria darovanie 04.06.2008
lesné pozemky darovanie 04.06.2008
rekreačná chata darovanie 04.06.2008
obchod darovanie 04.06.2008
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 24.06.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 24.06.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
byt kúpa 29.11.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpa 13.07.2000
zastavané plochy a nádvoria dedenie 07.04.2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 29.11.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpa 15.03.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpa 15.03.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpa 15.03.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpa 15.03.2013
nebytový priestor kúpa 15.03.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpa 22.05.2015
zastavané plochy a nádvoria kúpa 22.05.2015
nebytový priestor kúpa 22.05.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo doprava 19.06.2009 18611,- eur 18611,- eur
osobné motorové vozidlo doprava 30.08.2015 14000,- eur
vklady v peňažných ústavoch sporenie 67134,- eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda dedenie 24.06.0210
byt dedenie 07.04.2009
garáž darovanie 04.06.2008
garáž kúpa 13.07.2000
orná pôda dedenie 30.12.2010
zastavané plochy a nádvoria darovanie 04.06.2008
lesné pozemky darovanie 04.06.2008
zastavané plochy a nádvoria darovanie 04.06.2008
lesné pozemky darovanie 04.06.2008
rekreačná chata darovanie 04.06.2008
obchod darovanie 04.06.2008
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 24.06.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 24.06.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
byt kúpa 29.11.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpa 13.07.2000
zastavané plochy a nádvoria dedenie 07.04.2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 29.11.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpa 15.03.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpa 15.03.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpa 15.03.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpa 15.03.2013
nebytový priestor kúpa 15.03.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpa 22.05.2015
zastavané plochy a nádvoria kúpa 22.05.2015
nebytový priestor kúpa 22.05.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo doprava 19.06.2009
vklady v peňažných ústavoch sporenie 31.12.2011
osobné motorové vozidlo doprava 30.08.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda dedenie 24.06.0210
byt dedenie 07.04.2009
garáž darovanie 04.06.2008
garáž kúpa 13.07.2000
orná pôda dedenie 30.12.2010
zastavané plochy a nádvoria darovanie 04.06.2008
lesné pozemky darovanie 04.06.2008
zastavané plochy a nádvoria darovanie 04.06.2008
lesné pozemky darovanie 04.06.2008
rekreačná chata darovanie 04.06.2008
obchod darovanie 04.06.2008
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 24.06.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 24.06.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
byt kúpa 29.11.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpa 13.07.2000
zastavané plochy a nádvoria dedenie 07.04.2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 29.11.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpa 15.03.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpa 15.03.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpa 15.03.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpa 15.03.2013
nebytový priestor kúpa 15.03.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo doprava 19.06.2009
vklady v peňažných ústavoch sporenie 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda dedenie 24.06.0210
byt dedenie 07.04.2009
garáž darovanie 04.06.2008
garáž kúpa 13.07.2000
orná pôda dedenie 30.12.2010
zastavané plochy a nádvoria darovanie 04.06.2008
lesné pozemky darovanie 04.06.2008
zastavané plochy a nádvoria darovanie 04.06.2008
lesné pozemky darovanie 04.06.2008
rekreačná chata darovanie 04.06.2008
obchod darovanie 04.06.2008
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 24.06.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 24.06.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
byt kúpa 29.11.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpa 13.07.2000
zastavané plochy a nádvoria dedenie 07.04.2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 29.11.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpa 15.03.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpa 15.03.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpa 15.03.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpa 15.03.2013
nebytový priestor kúpa 15.03.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo doprava 19.06.2009
vklady v peňažných ústavoch sporenie 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda dedenie 24.06.0210
byt dedenie 07.04.2009
garáž darovanie 04.06.2008
garáž kúpa 13.07.2000
záhrady dedenie 30.12.2010
zastavané plochy a nádvoria dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
zastavané plochy a nádvoria darovanie 04.06.2008
lesné pozemky darovanie 04.06.2008
zastavané plochy a nádvoria darovanie 04.06.2008
lesné pozemky darovanie 04.06.2008
rekreačná chata darovanie 04.06.2008
obchod darovanie 04.06.2008
zastavané plochy a nádvoria dedenie 28.07.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 24.06.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 24.06.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
byt kúpa 29.11.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpa 13.07.2000
zastavané plochy a nádvoria dedenie 07.04.2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 29.11.2001
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo doprava 19.06.2009
vklady v peňažných ústavoch sporenie 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda dedenie 24.06.0210
byt dedenie 07.04.2009
garáž darovanie 04.06.2008
garáž kúpa 13.07.2000
záhrady dedenie 30.12.2010
zastavané plochy a nádvoria dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
zastavané plochy a nádvoria darovanie 04.06.2008
lesné pozemky darovanie 04.06.2008
zastavané plochy a nádvoria darovanie 04.06.2008
lesné pozemky darovanie 04.06.2008
rekreačná chata darovanie 04.06.2008
obchod darovanie 04.06.2008
zastavané plochy a nádvoria dedenie 28.07.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 24.06.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 24.06.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
orná pôda dedenie 30.12.2010
trvalé trávnaté porasty dedenie 30.12.2010
byt kúpa 29.11.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpa 13.07.2000
zastavané plochy a nádvoria dedenie 07.04.2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 29.11.2001
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo doprava 19.06.2009
vklady v peňažných ústavoch sporenie 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.