Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš Tomášikova 5, 031 80 Liptovský Mikuláš

Okresným prokurátorom je JUDr. Marian Vagač.

Na prokuratúre evidujeme 10 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 3710 právoplatných uznesení.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 361,08 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 623,86.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 220,19 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 35,52 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 481,93 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 36,68% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Kontakt

Tel. číslo:
El. podateľňa:

Adresa

Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš
Tomášikova 5
031 80 Liptovský Mikuláš
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:00 – 14:30
Utorok: 7:00 – 14:30
Streda: 7:00 – 14:30
Štvrtok: 7:00 – 14:30
Piatok: 7:00 – 14:30

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Marian Vagač okresný prokurátor
JUDr. Gabriela Švecová námestníčka okresného prokurátora
Jarmila Reibergerová vedúca správy registratúry

Zoznam právoplatných rozhodnutí (3710)

Prokurátor Poradové číslo Právoplatné Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.