Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš Tomášikova 5, 031 80 Liptovský Mikuláš

Okresným prokurátorom je JUDr. Marian Vagač.

Na prokuratúre evidujeme 9 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 373,45 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 220,19 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 35,52 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 481,93 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 36,68% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš
Tomášikova 5
031 80 Liptovský Mikuláš
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:00 – 14:30
Utorok: 7:00 – 14:30
Streda: 7:00 – 14:30
Štvrtok: 7:00 – 14:30
Piatok: 7:00 – 14:30

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Marian Vagač okresný prokurátor
JUDr. Gabriela Švecová námestníčka okresného prokurátora

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.