Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada kúpa kúpna zmluva
záhrada kúpa kúpna zmluva
rodinný dom/zastavaná plocha a nádvorie kúpa kúpna zmluva
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
uspory sporenie priebežne 42530 42530
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
1) dlh/zmluva o úvere 2011-12-07
2) dlh/ zmluva o úvere 2020-01-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada kúpa kúpna zmluva
záhrada kúpa kúpna zmluva
rodinný dom/zastavaná plocha a nádvorie kúpa kúpna zmluva
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
uspory sporenie priebežne 16.700 16.700
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
1) dlh/zmluva o úvere 2011-12-07
2) dlh/ zmluva o úvere 2020-01-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada kúpa kúpna zmluva
záhrada kúpa kúpna zmluva
rodinný dom/zastavaná plocha a nádvorie kúpa kúpna zmluva
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
sporiaci účet v peňažnom ústave zmluva 2020-08-15
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dlh / zmluva o úvere 09.01.2020/nov. 2011
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrada kúpa kúpna zmluva 56.000,- eur 56.000,- eur
záhrada kúpa kúpna zmluva 8.000,- eur 8.000,- eur
rodinný dom/zastavaná plocha a nádvorie kúpa výstavba 150.000,- eur 150.000,- eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
1) dlh/zmluva o úvere 2011-12-07
2) dlh/ zmluva o úvere 2020-01-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok-záhrady kúpa 2011-09-02
pozemok - záhrady kúpa 2012-05-04
pozemok - zastavané plochy a nádvoria zápis stavby do KN 2015-01-29
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2011-11-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok-záhrady kúpa 2011-09-02
pozemok - záhrady kúpa 2012-05-04
pozemok - zastavané plochy a nádvoria zápis stavby do KN 2015-01-29
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2011-11-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok - záhrady kúpa 2011-09-02
pozemok - záhrady kúpa 2012-05-04
pozemok - zastavané plochy a nádvoria zápis stavby do KN 2015-01-29
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2011-11-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok - záhrady kúpa 2011-09-02
pozemok - záhrady kúpa 2012-05-04
pozemok - zastavané plochy a nádvoria zápis stavby do KN 2015-01-29
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2011-11-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok - záhrady kúpa 2011-09-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad na účte hypotekarny uver 2011-11-28
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-07-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok - záhrady kúpa 2011-09-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad na účte hypotekarny uver 2011-11-28
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-07-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok - záhrady kúpa 2011-09-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad na účte hypotekarny uver 2011-11-28
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2012-07-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok - záhrady kúpa 2011-09-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2011-06-01
vklad na účte hypotekarny uver 2011-11-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (34)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/586/06/2023 2023-08-11 3 Pv 62/22/1102 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/30/01/2023 2023-02-03 3 Pv 228/22/1102 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/1203/12/2022 2023-01-13 1 Pv 206/22/1102 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/963/11/2022 2022-11-30 2 Pv 139/22/1102 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/617/08/2022 2022-08-17 1 Pv 280/21/1102 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/618/08/2022 2022-08-18 3 Pv 237/22/1102 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/521/06/2022 2022-07-21 1 Pv 339/21/1102 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/478/06/2022 2022-06-21 2 Pv 564/20/1102 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/446/06/2022 2022-06-22 4 Pv 148/21/1102 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/336/04/2022 2022-05-12 3 Pv 62/22/1102 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/139/02/2022 2022-04-20 1 Pv 512/18/1102 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/831/10/2021 2021-11-17 3 Pv 280/21/1102 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/328/05/2021 2021-06-08 2 Pv 347/19/1102 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/65/01/2021 2021-02-24 1 Pv 417/20/1102 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/881/11/2019 2019-12-14 1 Pv 572/18/1102 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/882/11/2019 2019-12-11 2 Pv 333/19/1102 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/777/11/2019 2019-11-21 2 Pv 271/18/1102 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/586/06/2023 (pdf, 90 KB) 2023-08-11 3 Pv 62/22/1102 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/30/01/2023 (pdf, 99 KB) 2023-02-03 3 Pv 228/22/1102 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/1203/12/2022 (pdf, 91 KB) 2023-01-13 1 Pv 206/22/1102 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/963/11/2022 (pdf, 208 KB) 2022-11-30 2 Pv 139/22/1102 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/617/08/2022 (pdf, 162 KB) 2022-08-17 1 Pv 280/21/1102 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/618/08/2022 (pdf, 98 KB) 2022-08-18 3 Pv 237/22/1102 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/521/06/2022 (pdf, 100 KB) 2022-07-21 1 Pv 339/21/1102 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/478/06/2022 (pdf, 92 KB) 2022-06-21 2 Pv 564/20/1102 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/446/06/2022 (pdf, 167 KB) 2022-06-22 4 Pv 148/21/1102 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/336/04/2022 (pdf, 96 KB) 2022-05-12 3 Pv 62/22/1102 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/139/02/2022 (pdf, 161 KB) 2022-04-20 1 Pv 512/18/1102 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/831/10/2021 (pdf, 91 KB) 2021-11-17 3 Pv 280/21/1102 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/328/05/2021 (pdf, 106 KB) 2021-06-08 2 Pv 347/19/1102 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/65/01/2021 (pdf, 103 KB) 2021-02-24 1 Pv 417/20/1102 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/881/11/2019 (pdf, 96 KB) 2019-12-14 1 Pv 572/18/1102 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/882/11/2019 (pdf, 102 KB) 2019-12-11 2 Pv 333/19/1102 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/777/11/2019 (pdf, 129 KB) 2019-11-21 2 Pv 271/18/1102 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.