JUDr. Štefan Szabó

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Rimavská Sobota.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt kúpa 10.08.2006 23235 € 23235€
Byt dedenie 14.10.2019 40000 €
Záhrada dedenie 14.10.2019 1 €
Orná poda,trvalý trávnaty porast dedenie 14.10.2019 1132 €
Lesný pozemok dedenie 14.10.2019 3 €
Rodinný dom, záhrada kupa 10.12.2020 137500€ 137500€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Peniaze úspory z platu 31.12.2020 26654 €
Peniaze úspory z platu 31.12.2020 600 €
Peniaze úspory z platu 31.12.2020 700 €
Ford Kuga C 520 1.5 EcoBoost, Trophy X,SUV, Kúpa 13.03.2017 20 280 €
Peniaze úspory z platu 31.12.2020 50555 €
Peniaze úspory z platu 31.12.2020 8054 €
Peniaze dedenie 31.12.2020 351,9 €
Peniaze dedenie 31.12.2020 1204 €
Peniaze úspory z platu 31.12.2020 1463€
Peniaze úspory z platu 31.12.2020 2000€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Úver na bývanie 20.11.2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt kúpa 10.08.2006 23235 € 23235€
Byt dedenie 14.10.2019 40000 €
Zahrada dedenie 14.10.2019 1 €
Orna poda,trvaly travnaty porast dedenie 14.10.2019 1132 €
Lesny pozemok dedenie 14.10.2019 3 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Peniaze úspory z platu 31.12.2019 34259 €
Peniaze úspory z platu 31.12.2019 8 682 €
Peniaze úspory z platu 31.12.2019 600 €
Peniaze úspory z platu 31.12.2019 700 €
Ford Kuga C 520 1.5 EcoBoost, Trophy X,SUV, Kúpa 13.03.2017 20 280 €
Peniaze úspory z platu 31.12.2019 9344 €
Peniaze úspory z platu 31.12.2019 14200 €
Peniaze dedenie 31.12.2019 3667 €
Peniaze dedenie 31.12.2019 351,9 €
Peniaze dedenie 31.12.2019 7333 €
Peniaze dedenie 31.12.2019 1204 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpa 10.08.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Peniaze úspory z platu 31.12.2018 10 670 €
Peniaze úspory z platu 31.12.2018 8 625 €
Peniaze úspory z platu 31.12.2018 600 €
Peniaze úspory z platu 31.12.2018 700 €
Ford Kuga C 520 1.5 EcoBoost, Trophy X,SUV, Kúpa 13.03.2017 20 280 €
Peniaze úspory z platu 31.12.2018 6 000 €
Peniaze úspory z platu 31.12.2018 8 150 €
Peniaze úspory z platu 31.12.2018 12 250 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpa 10.08.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Peniaze úspory z platu 31.12.2016 18000
Peniaze úspory z platu 31.12.2016 8550
Peniaze úspory z platu 31.12.2016 10400
Peniaze úspory z platu 31.12.2016 600 €
Peniaze úspory z platu 31.12.2016 250 €
Ford Kuga C 520 1.5 EcoBoost, Trophy X,SUV, Kupa 13.03.2017 20280
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpa 10.08.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Opel Astra kúpa 13.07.2010 18608,30 €
Peniaze úspory z platu 31.12.2016 26 000 €
Peniaze úspory z platu 31.12.2016 7 690 €
Peniaze úspory z platu 31.12.2016 9 250 €
Peniaze úspory z platu 31.12.2016 600 €
Peniaze úspory z platu 31.12.2016 250 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpa 10.08.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Opel Astra kúpa 13.07.2010
Peniaze úspory z platu 31.12.2015
Peniaze úspory z platu 31.12.2015
Peniaze úspory z platu 31.12.2015
Peniaze úspory z platu 31.12.2015
Peniaze úspory z platu 31.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpa 10.08.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Opel Astra kúpa 13.07.2010
Peniaze úspory z platu 31.12.2014
Peniaze úspory z platu 31.12.2014
Peniaze úspory z platu 31.12.2014
Peniaze úspory z platu 31.12.2014
Peniaze úspory z platu 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpa 10.08.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Opel Astra kúpa 13.07.2010
Peniaze úspory z platu 31.12.2013
Peniaze úspory z platu 31.12.2013
Peniaze úspory z platu 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpa 10.08.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Opel Astra kúpa 13.07.2010
Peniaze úspory z platu 31.12.2012
Peniaze úspory z platu 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpa 10.08.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Opel Astra kúpa 13.07.2010
Peniaze úspory z platu 31.12.2011
Peniaze úspory z platu 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.