Mgr. Lívia Szillerová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Levice.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda darovacia zmluva 30.04.2014 6000
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 17.08.2015 2000
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 17.08.2015 2000
rodinný dom výstavba 17.08.2015 130000 130000
záhrada vyporiadanie podielového spoluvlastníctva 15.07.2019 2000
záhrada vyporiadanie podielového spoluvlastníctva 15.07.2019 3000
byt zmluva o prevode valstníctva bytu 16.07.2021 57000 57000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
sporiaci účet úspory 31.12.2021 13280,88
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 31.12.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda darovacia zmluva 30.04.2014 6000
zastavané plochy a nádvoria geometrický plán 17.08.2015 2000
zastavané plochy a nádvoria geometrický plán 17.08.2015 2000
rodinný dom geometrický plán 17.08.2015 130000 130000
záhrada vyporiadanie podielového spoluvlastníctva 15.07.2019 2000
záhrada vyporiadanie podielového spoluvlastníctva 15.07.2019 3000
byt zmluva o prevode valstníctva bytu 16.07.2021 57000 57000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
sporiaci účet úspory 31.12.2021 9049,94
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 31.12.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda darovacia zmluva 30.04.2014 6000
zastavané plochy a nádvoria geometrický plán 17.08.2015 2000
zastavané plochy a nádvoria geometrický plán 17.08.2015 2000
rodinný dom geometrický plán 17.08.2015 130000 130000
záhrada vyporiadanie podielového spoluvlastníctva 15.07.2019 2000
záhrada vyporiadanie podielového spoluvlastníctva 15.07.2019 3000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
sporiaci účet úspory 31.12.2020 9536,95 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 31.12.2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda darovacia zmluva 30.04.2014 6000
zastavané plochy a nádvoria geometrický plán 17.08.2015 2000
zastavané plochy a nádvoria geometrický plán 17.08.2015 2000
rodinný dom geometrický plán 17.08.2015 130000 130000
záhrada vyporiadanie podielového spoluvlastníctva 15.07.2019 2000
záhrada vyporiadanie podielového spoluvlastníctva 15.07.2019 3000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 31.12.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda darovacia zmluva 30.04.2014
zastavané plochy a nádvoria geometrický plán 17.08.2015
zastavané plochy a nádvoria geometrický plán 17.08.2015
rodinný dom geometrický plán 17.08.2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 31.12.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda darovacia zmluva 30.04.2014
zastavané plochy a nádvoria geometrický plán 17.08.2015
zastavané plochy a nádvoria geometrický plán 17.08.2015
rodinný dom geometrický plán 17.08.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze sporiaci účet 31.12.2017 12102,06€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 31.12.2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda darovacia zmluva 30.04.2014
zastavané plochy a nádvoria geometrický plán 17.08.2015
zastavané plochy a nádvoria geometrický plán 17.08.2015
rodinný dom geometrický plán 17.08.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze sporiaci účet 31.12.2016
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 31.12.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda darovacia zmluva 30.04.2014
zastavané plochy a nádvoria geometrický plán 17.08.2015
zastavané plochy a nádvoria geometrický plán 17.08.2015
rodinný dom geometrický plán 17.08.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze sporiaci účet 31.12.2015
peniaze účet 31.12.2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka 31.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda darovacia zmluva 30.04.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze sporiaci účet 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze sporiaci účet 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.