JUDr. Ľuboš Bunčiak

Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
garáž stavba 1998 5 000
rodinný dom stavba 2010 65 000
orná pôda kúpa 2007 4 400
orná pôda kúpa 2007 5 000
orná pôda kúpa 2008 5 000
zasatavané plochy kúpa 2007 400
orná pôda darovanie 2007 0 100
zastavané plochy darovanie 2007 0 70
orná pôda kúpa 2009 2 070
orná pôda kúpa 2009 2 075
orná pôda kúpa 2010 2 085
orná pôda kúpa 2010 2 059
orná pôda kúpa 2011 6 500
trvalé trávnaté porasty pozemkové úpravy 2017 400
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
flexiúčet VÚB 2008 4 891
termínovaný vklad ČSOB 2013 52 529
podielové fondy VÚB 2013 123 252
sporiaci účet VÚB 2015 7 733
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
garáž stavba 1998 5 000
rodinný dom stavba 2010 65 000
orná pôda kúpa 2007 4 400
orná pôda kúpa 2007 5 000
orná pôda kúpa 2008 5 000
zasatavané plochy kúpa 2007 400
orná pôda darovanie 2007 0 100
zastavané plochy darovanie 2007 0 70
orná pôda kúpa 2009 2 070
orná pôda kúpa 2009 2 075
orná pôda kúpa 2010 2 085
orná pôda kúpa 2010 2 059
orná pôda kúpa 2011 6 500
trvalé trávnaté porasty pozemkové úpravy 2017 400
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
flexiúčet VÚB 2008 6 993
termínovaný vklad Prima banka 2013 16 500
termínovaný vklad ČSOB 2013 52 509
podielové fondy VÚB 2013 116 598
sporiaci účet VÚB 2015 13 324
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
garáž stavba 1998
rodinný dom stavba 2010
orná pôda kúpa 2007
orná pôda kúpa 2007
orná pôda kúpa 2008
zasatavané plochy kúpa 2007
orná pôda darovanie 2007
zastavané plochy darovanie 2007
orná pôda kúpa 2009
orná pôda kúpa 2009
orná pôda kúpa 2010
orná pôda kúpa 2010
orná pôda kúpa 2011
trvalé trávnaté porasty pozemkové úpravy 2017
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
flexiúčet VÚB 2008 41 830
termínovaný vklad VÚB 2013 12 921
termínovaný vklad OTP Banka 2013 50 389
podielové fondy VÚB 2013 93 487
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 1997
garáž stavba 1998
rodinný dom stavba 2010
orná pôda kúpa 2007
orná pôda kúpa 2007
orná pôda kúpa 2008
zasatavané plochy kúpa 2007
orná pôda darovanie 2007
zastavané plochy darovanie 2007
orná pôda kúpa 2009
orná pôda kúpa 2009
orná pôda kúpa 2010
orná pôda kúpa 2010
orná pôda kúpa 2011
trvalé trávnaté porasty pozemkové úpravy 2017
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
flexiúčet VÚB 2008 16 184
termínovaný vklad VÚB 2013 12 519
termínovaný vklad OTP Banka 2013 42 259
podielové fondy VÚB 2013 98 832
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 1997
garáž stavba 1998
rodinný dom stavba 2010
orná pôda kúpa 2007
orná pôda kúpa 2007
orná pôda kúpa 2008
zasatavané plochy kúpa 2007
orná pôda darovanie 2007
zastavané plochy darovanie 2007
trvalé trávnaté porasty kúpa 2010
trvalé trávnaté porasty kúpa 2010
trvalé trávnaté porasty kúpa 2010
orná pôda kúpa 2009
orná pôda kúpa 2009
orná pôda kúpa 2010
orná pôda kúpa 2010
orná pôda kúpa 2010
orná pôda kúpa 2011
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
flexiúčet VÚB 2008 13 000
termínovaný vklad VÚB 2013 12 000
termínovaný vklad OTP Banka 2013 22 400
podielové fondy VÚB 2013 95 000
termínovaný vklad OTP Banka 2016 14 600
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 1997
garáž stavba 1998
rodinný dom stavba 2010
orná pôda kúpa 2007
orná pôda kúpa 2007
orná pôda kúpa 2008
zasatavané plochy kúpa 2007
orná pôda darovanie 2007
zastavané plochy darovanie 2007
trvalé trávnaté porasty kúpa 2010
trvalé trávnaté porasty kúpa 2010
trvalé trávnaté porasty kúpa 2010
orná pôda kúpa 2009
orná pôda kúpa 2009
orná pôda kúpa 2010
orná pôda kúpa 2010
orná pôda kúpa 2010
orná pôda kúpa 2011
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
flexiúčet VÚB 2008
termínovaný vklad VÚB 2013
termínovaný vklad OTP Banka 2013
podielové fondy VÚB 2013
termínovaný vklad OTP Banka 2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 1997
garáž stavba 1998
rodinný dom stavba 2010
orná pôda kúpa 2007
orná pôda kúpa 2007
orná pôda kúpa 2008
zasatavané plochy kúpa 2007
orná pôda darovanie 2007
zastavané plochy darovanie 2007
trvalé trávnaté porasty kúpa 2010
trvalé trávnaté porasty kúpa 2010
trvalé trávnaté porasty kúpa 2010
orná pôda kúpa 2009
orná pôda kúpa 2009
orná pôda kúpa 2010
orná pôda kúpa 2010
orná pôda kúpa 2010
orná pôda kúpa 2011
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
flexiúčet VÚB 2008
termínovaný vklad VÚB 2013
termínovaný vklad OTP Banka 2013
podielové fondy VÚB 2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 1997
garáž stavba 1998
rodinný dom stavba 2010
orná pôda kúpa 2007
orná pôda kúpa 2007
orná pôda kúpa 2008
zasatavané plochy kúpa 2007
orná pôda darovanie 2007
zastavané plochy darovanie 2007
trvalé trávnaté porasty kúpa 2010
trvalé trávnaté porasty kúpa 2010
trvalé trávnaté porasty kúpa 2010
orná pôda kúpa 2009
orná pôda kúpa 2009
orná pôda kúpa 2010
orná pôda kúpa 2010
orná pôda kúpa 2010
orná pôda kúpa 2011
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
flexiúčet VÚB 2008
termínovaný vklad VÚB 2013
termínovaný vklad OTP Banka 2013
podielové fondy VÚB 2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 1997
garáž stavba 1998
rodinný dom stavba 2010
orná pôda kúpa 2007
orná pôda kúpa 2007
orná pôda kúpa 2008
zasatavané plochy kúpa 2007
orná pôda darovanie 2007
zastavané plochy darovanie 2007
trvalé trávnaté porasty kúpa 2010
trvalé trávnaté porasty kúpa 2010
trvalé trávnaté porasty kúpa 2010
orná pôda kúpa 2009
orná pôda kúpa 2009
orná pôda kúpa 2010
orná pôda kúpa 2010
orná pôda kúpa 2010
orná pôda kúpa 2011
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
flexiúčet VÚB 2008
termínovaný vklad VÚB 2013
termínovaný vklad OTP Banka 2013
podielové fondy VÚB 2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 1997
garáž stavba 1998
rodinný dom stavba 2010
orná pôda kúpa 2007
orná pôda kúpa 2007
orná pôda kúpa 2008
zastavané plochy kúpa 2007
orná pôda darovanie 2007
zastavané plochy darovanie 2007
trvalé trávnaté porasty kúpa 2010
trvalé trávnaté porasty kúpa 2010
trvalé trávnaté porasty kúpa 2010
orná pôda kúpa 2009
orná pôda kúpa 2009
orná pôda kúpa 2010
orná pôda kúpa 2010
orná pôda kúpa 2010
orná pôda kúpa 2011
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
flexiúčet - VÚB 01.01.2008
termínovaný vklad -VÚB 01.01.2004
termínovaný vklad- OTP Banka 01.01.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.