JUDr. Silvia Šinkovičová

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Žilina.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok - orná pôda hypotekárny úver 2013-12-27 35.000,- Eur
zastavané plochy a nádvoria hypotekárny úver, vlastné zdroje 2015-07-14 166.547,97 Eur
ostatná plocha vlastné zdroje 2014-03-19 1.500,- Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zariadenie domu predaj bytu 2017-09-30 30.000,- Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
investície vo fondoch úspory 2023-12-31 4.776,27 Eur 4.776,27 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2018-06-11
leasing motorového vozidla 2022-08-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok - orná pôda hypotekárny úver 2013-12-27 35.000,- Eur
zastavané plochy a nádvoria hypotekárny úver, vlastné zdroje 2015-07-14 166.547,97 Eur
ostatná plocha vlastné zdroje 2014-03-19 1.500,- Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zariadenie domu predaj bytu 2017-09-30 30.000,- Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
investície vo fondoch úspory 2016-12-20 7.308,19 Eur 7.308,19 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2018-06-11
leasing motorového vozidla 2022-08-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok - orná pôda hypotekárny úver 2013-12-27 35.000,- Eur
zastavané plochy a nádvoria hypotekárny úver, vlastné zdroje 2015-07-14 166.547,97 Eur
ostatná plocha vlastné zdroje 2014-03-19 1.500,- Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zariadenie domu predaj bytu 2017-09-30 30.000,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2018-06-11
leasing motorového vozidla 2019-11-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok - orná pôda hypotekárny úver 2013-12-27 35.000,- Eur
zastavané plochy a nádvoria hypotekárny úver, vlastné zdroje 2015-07-14 166.547,97 Eur
ostatná plocha vlastné zdroje 2014-03-19 1.500,- Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zariadenie domu predaj bytu 2017-09-30 30.000,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2018-06-11
leasing motorového vozidla 2019-11-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok - orná pôda hypotekárny úver 2013-12-27 35.000,- Eur
ostatná plocha vlastné zdroje 2014-03-19 1.500,- Eur
zastavané plochy a nádvoria hypotekárny úver, vlastné zdroje 2015-07-14 166.547,97 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zariadenie domu predaj bytu 2017-09-30 30.000,- Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok - orná pôda hypotekárny úver 2013-12-27
zastavané plochy a nádvoria hypotekárny úver, vlastné zdroje 2015-07-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vozidlo VOLKSWAGEN 1K/ACCBZBX0// GOLF úspory z platu 2012-05-14 9.900 Eur
zariadenie domu predaj bytu 2017-09-30 30.000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2018-06-11
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok - orná pôda hypotekárny úver 2013-12-27
zastavané plochy a nádvoria hypotekárny úver, vlastné zdroje 2015-07-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vozidlo VOLKSWAGEN 1K/ACCBZBX0// GOLF úspory z platu 2012-05-14 9.900 Eur
peniaze na sporiacom účte úspory z platu 2015-10-13 7.267,73 Eur
zariadenie domu predaj bytu 2017-09-30 30.000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-07-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok - orná pôda hypotekárny úver 2013-12-27
zastavané plochy a nádvoria hypotekárny úver, vlastné zdroje 2015-07-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vozidlo VOLKSWAGEN 1K/ACCBZBX0// GOLF úspory z platu 2012-05-14 9.900 Eur
peniaze na sporiacom účte predaj bytu 2015-10-13 35.717,47 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-07-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok - orná pôda hypotekárny úver 2013-12-27
zastavané plochy a nádvoria hypotekárny úver, vlastné zdroje 2015-07-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vozidlo VOLKSWAGEN 1K/ACCBZBX0// GOLF úspory z platu 2012-05-14
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze 2015-10-13
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-07-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt hypotekárny úver 2006-04-21
pozemok - orná pôda hypotekárny úver 2013-12-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vozidlo VOLKSWAGEN 1K/ACCBZBX0// GOLF úspory z platu 2012-05-14
zariadenie bytu úspory z platu 2006-08-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavebný materiál 2014-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt hypotekárny úver 2006-04-21
pozemok - orná pôda hypotekárny úver 2013-12-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vozidlo VOLKSWAGEN 1K/ACCBZBX0// GOLF úspory z platu 2012-05-14
peniaze na účte v PSS úspory z platu 2013-12-31
zariadenie bytu úspory z platu 2006-08-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt hypotekárny úver 2006-04-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vozidlo VOLKSWAGEN 1K/ACCBZBX0// GOLF úspory z platu 2012-05-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt Kúpna zmluva V-4498/06 2006-04-21
byt Kúpna zmluva V 9/09 2009-02-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie bytu úspory z platu 2006-09-01
zariadenie bytu úspory z platu 2009-07-01
dopravný prostriedok úspory z platu 2004-05-28
peniaze úspory z platu 2011-12-06
peniaze príjem z predaja bytu 2011-10-24
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.