Mgr. Zuzana Špačeková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Dunajská Streda.

Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Motorové vozidlo Seat Arona kúpna zmluva 2020-02-05 20 664 eur 19 250 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Smart účet úspory 2021-12-31 28 073,52 eur
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze na sporiacom účte úspory z platu 2020-12-31 17 447,47 17 447,47
Peniaze na bežnom účte zostatok z platu 2020-12-31 2,72 2,72
Motorové vozidlo kúpna zmluva 2020-02-08 20 664 20 664
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Peniaze na sporiacom účte úspory z platu 2019-12-31 13 100,82 eur
Peniaze na bežnom účte zostatok z platu 2019-12-31 9,11 eur
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.