JUDr. Milena Števková Rusnáková

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Nitra.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda darovanie 2015-11-19 190,58
orná pôda darovanie 2015-11-19 503,91
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 35,47
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 38,18
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 74,26
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 74,32
záhrada kúpa 2016-07-19 10.000 -
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2016-07-19 10.000 -
rodinný dom kúpa 2016-07-19 81.000 -
orná pôda dedenie 2021-05-06 116,33
orná pôda dedenie 2021-05-06 203,50
orná pôda dedenie 2021-05-06 136,16
lený pozemok dedenie 2021-05-06 0,04
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 2,70
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,94
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,84
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 0,01
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 0,01
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 0,01
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 0,01
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 10,78
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,94
zastavená plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,10
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,02
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,02
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,01
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0.06
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 11,79
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 1,10
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,40
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 1,10
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 2,00
osotaná plocha dedenie 2021-05-06 0,50
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 2,76
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 2,75
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,95
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 2,32
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,09
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,18
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,18
trvalý travny porast dedenie 2021-05-06 3,80
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 3,79
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 0,93
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,10
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,98
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 2,89
záhrada dedenie 2021-05-06 36,00
záhrada dedenie 2021-05-06 60,00
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,44
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,01
záhrada dedenie 2021-05-06 104,00
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 0,12
orná pôda dedenie 2021-05-06 40,00
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 0,72
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 2,55
zastavaná plocha o nádvorie dedenie 2021-05-06 0,25
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,24
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,14
zastavaná ploach a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,34
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,67
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,33
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,17
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,33
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,48
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,78
zastavená plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,53
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,77
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,78
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,23
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,78
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,78
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,75
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,69
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,02
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 0,55
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 0,98
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,24
osttaná plocha dedenie 2021-05-06 0,22
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,22
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,22
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,22
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,23
osttaná plocha dedenie 2021-05-06 0,24
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,25
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,25
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,39
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,43
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,39
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,44
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,11
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,23
ostaná plocha dedenie 2021-05-06 0,07
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,19
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,13
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,11
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,09
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,02
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,06
osttaná plocha dedenie 2021-05-06 0,37
osttaná plocha dedenie 2021-05-06 0,12
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 1,45
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,90
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,97
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,44
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 0,02
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 0,06
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,22
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 2,44
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,04
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,01
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,01
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,01
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,60
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 0,90
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,05
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,01
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 20,00
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 40,00
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 20,00
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 50,00
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 90,71
orná pôda dedenie 2021-05-06 33000,00
orná pôda dedenie 2021-05-06 1,28
orná pôda dedenie 2021-05-06 0,13
orná pôda dedenie 2021-05-06 2,99
zastavané plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 6,87
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze príjem z platu 2021-12-31 1.371,41 -
peniaze príjem zo mzdy 2021-12-31 12.039,00 -
osobný automobil Mitsubishi Eclipse Cross kúpa 2018-06-25 26.390,00 -
peniaze dedenie po otcovi 2021-05-06 38.575,82 -
peniaze predaj zdedeného domu po otcovi v Baške 2021-12-14 140.000,00 -
peniaze predaj zdedeného pozemku po otcovi v Barci 2022-09-27 33.000,00
osobný automobil Mitsubishi Space star kúpa 2021-04-15 14.290,00 14.290,00
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory sporenie na účte SK1709000000005117344598 2021-12-31 5.974,33 -
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda darovanie 2015-11-19 190,58
orná pôda darovanie 2015-11-19 503,91
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 35,47
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 38,18
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 74,26
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 74,32
záhrada kúpa 2016-07-19 10.000 -
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2016-07-19 10.000 -
rodinný dom kúpa 2016-07-19 81.000 -
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze príjem z platu 2020-12-31 27.162,79 -
peniaze príjem zo mzdy 2020-12-31 13.394,68 -
osobný automobil Mitsubishi Eclipse Cross kúpa 2018-06-25 26.390,00 -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory sporenie na účte SK1709000000005117344598 2020-12-31 4.769,62 -
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda darovanie 2015-11-19 190,58
orná pôda darovanie 2015-11-19 503,91
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 35,47
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 38,18
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 74,26
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 74,32
záhrada kúpa 2016-07-19 10.000 -
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2016-07-19 10.000 -
rodinný dom kúpa 2016-07-19 81.000 -
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2019-12-31 24.737,12 -
peniaze úspory zo mzdy 2019-12-31 8.950,93 -
osobný automobil Mitsubishi Eclipse Cross kúpa 2018-06-25 26.390,00 -
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.