JUDr. Milena Števková Rusnáková

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Nitra.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Levice.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda darovanie 2015-11-19 190,58
orná pôda darovanie 2015-11-19 503,91
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 35,47
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 38,18
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 74,26
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 74,32
záhrada kúpa 2016-07-19 10.000 -
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2016-07-19 10.000 -
rodinný dom kúpa 2016-07-19 81.000 -
orná pôda dedenie 2021-05-06 116,33
orná pôda dedenie 2021-05-06 203,50
orná pôda dedenie 2021-05-06 136,16
lený pozemok dedenie 2021-05-06 0,04
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 2,70
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,94
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,84
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 0,01
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 0,01
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 0,01
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 0,01
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 10,78
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,94
zastavená plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,10
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,02
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,02
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,01
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0.06
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 11,79
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 1,10
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,40
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 1,10
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 2,00
osotaná plocha dedenie 2021-05-06 0,50
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 2,76
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 2,75
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,95
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 2,32
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,09
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,18
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,18
trvalý travny porast dedenie 2021-05-06 3,80
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 3,79
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 0,93
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,10
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,98
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 2,89
záhrada dedenie 2021-05-06 36,00
záhrada dedenie 2021-05-06 60,00
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,44
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,01
záhrada dedenie 2021-05-06 104,00
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 0,12
orná pôda dedenie 2021-05-06 40,00
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 0,72
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 2,55
zastavaná plocha o nádvorie dedenie 2021-05-06 0,25
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,24
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,14
zastavaná ploach a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,34
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,67
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,33
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,17
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,33
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,48
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,78
zastavená plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,53
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,77
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,78
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,23
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,78
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,78
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,75
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,69
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,02
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 0,55
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 0,98
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,24
osttaná plocha dedenie 2021-05-06 0,22
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,22
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,22
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,22
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,23
osttaná plocha dedenie 2021-05-06 0,24
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,25
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,25
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,39
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,43
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,39
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,44
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,11
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,23
ostaná plocha dedenie 2021-05-06 0,07
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,19
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,13
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,11
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,09
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,02
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,06
osttaná plocha dedenie 2021-05-06 0,37
osttaná plocha dedenie 2021-05-06 0,12
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 1,45
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,90
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,97
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,44
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 0,02
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 0,06
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,22
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 2,44
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,04
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,01
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,01
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,01
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,60
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 0,90
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,05
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,01
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 20,00
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 40,00
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 20,00
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 50,00
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 90,71
orná pôda dedenie 2021-05-06 33000,00
orná pôda dedenie 2021-05-06 1,28
orná pôda dedenie 2021-05-06 0,13
orná pôda dedenie 2021-05-06 2,99
zastavané plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 6,87
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze príjem z platu, materského, príplatku k materskému a predaja zdedených nehnuteľností 2023-12-31 120.856,46 120.856,46
peniaze príjem zo mzdy 2023-12-31 8.382,74 8.382,74
osobný automobil Mitsubishi Eclipse Cross kúpa 2018-06-25 26.390,00 26.390,00
osobný automobil Mitsubishi Space star kúpa 2021-04-15 14.290,00 14.290,00
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory sporenie na účte SK1709000000005117344598 2023-12-31 8.376,73 8.376,73
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda darovanie 2015-11-19 190,58
orná pôda darovanie 2015-11-19 503,91
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 35,47
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 38,18
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 74,26
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 74,32
záhrada kúpa 2016-07-19 10.000 -
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2016-07-19 10.000 -
rodinný dom kúpa 2016-07-19 81.000 -
orná pôda dedenie 2021-05-06 116,33
orná pôda dedenie 2021-05-06 203,50
orná pôda dedenie 2021-05-06 136,16
lený pozemok dedenie 2021-05-06 0,04
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 2,70
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,94
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,84
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 0,01
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 0,01
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 0,01
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 0,01
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 10,78
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,94
zastavená plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,10
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,02
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,02
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,01
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0.06
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 11,79
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 1,10
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,40
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 1,10
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 2,00
osotaná plocha dedenie 2021-05-06 0,50
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 2,76
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 2,75
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,95
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 2,32
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,09
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,18
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,18
trvalý travny porast dedenie 2021-05-06 3,80
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 3,79
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 0,93
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,10
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,98
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 2,89
záhrada dedenie 2021-05-06 36,00
záhrada dedenie 2021-05-06 60,00
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,44
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,01
záhrada dedenie 2021-05-06 104,00
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 0,12
orná pôda dedenie 2021-05-06 40,00
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 0,72
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 2,55
zastavaná plocha o nádvorie dedenie 2021-05-06 0,25
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,24
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,14
zastavaná ploach a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,34
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,67
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,33
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,17
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,33
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,48
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,78
zastavená plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,53
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,77
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,78
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,23
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,78
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,78
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,75
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,69
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,02
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 0,55
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 0,98
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,24
osttaná plocha dedenie 2021-05-06 0,22
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,22
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,22
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,22
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,23
osttaná plocha dedenie 2021-05-06 0,24
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,25
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,25
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,39
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,43
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,39
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,44
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,11
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,23
ostaná plocha dedenie 2021-05-06 0,07
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,19
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,13
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,11
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,09
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,02
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,06
osttaná plocha dedenie 2021-05-06 0,37
osttaná plocha dedenie 2021-05-06 0,12
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 1,45
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,90
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,97
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,44
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 0,02
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 0,06
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,22
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 2,44
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,04
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,01
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,01
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,01
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,60
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 0,90
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,05
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,01
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 20,00
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 40,00
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 20,00
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 50,00
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 90,71
orná pôda dedenie 2021-05-06 33000,00
orná pôda dedenie 2021-05-06 1,28
orná pôda dedenie 2021-05-06 0,13
orná pôda dedenie 2021-05-06 2,99
zastavané plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 6,87
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze príjem z platu, materského, príplatku k materskému a predaja zdedených nehnuteľností 2022-12-31 183.155,15 -
peniaze príjem zo mzdy 2022-12-31 11.700,98 -
osobný automobil Mitsubishi Eclipse Cross kúpa 2018-06-25 26.390,00 26.390,00
osobný automobil Mitsubishi Space star kúpa 2021-04-15 14.290,00 14.290,00
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory sporenie na účte SK1709000000005117344598 2022-12-31 7.176,07 -
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda darovanie 2015-11-19 190,58
orná pôda darovanie 2015-11-19 503,91
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 35,47
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 38,18
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 74,26
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 74,32
záhrada kúpa 2016-07-19 10.000 -
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2016-07-19 10.000 -
rodinný dom kúpa 2016-07-19 81.000 -
orná pôda dedenie 2021-05-06 116,33
orná pôda dedenie 2021-05-06 203,50
orná pôda dedenie 2021-05-06 136,16
lený pozemok dedenie 2021-05-06 0,04
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 2,70
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,94
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,84
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 0,01
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 0,01
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 0,01
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 0,01
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 10,78
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,94
zastavená plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,10
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,02
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,02
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,01
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0.06
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 11,79
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 1,10
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,40
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 1,10
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 2,00
osotaná plocha dedenie 2021-05-06 0,50
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 2,76
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 2,75
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,95
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 2,32
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,09
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,18
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,18
trvalý travny porast dedenie 2021-05-06 3,80
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 3,79
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 0,93
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,10
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,98
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 2,89
záhrada dedenie 2021-05-06 36,00
záhrada dedenie 2021-05-06 60,00
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,44
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,01
záhrada dedenie 2021-05-06 104,00
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 0,12
orná pôda dedenie 2021-05-06 40,00
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 0,72
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 2,55
zastavaná plocha o nádvorie dedenie 2021-05-06 0,25
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,24
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,14
zastavaná ploach a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,34
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,67
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,33
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,17
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,33
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,48
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,78
zastavená plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,53
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,77
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,78
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,23
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,78
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,78
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,75
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 0,69
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,02
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 0,55
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 0,98
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,24
osttaná plocha dedenie 2021-05-06 0,22
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,22
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,22
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,22
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,23
osttaná plocha dedenie 2021-05-06 0,24
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,25
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,25
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,39
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,43
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,39
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,44
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,11
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,23
ostaná plocha dedenie 2021-05-06 0,07
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,19
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,13
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,11
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,09
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,02
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,06
osttaná plocha dedenie 2021-05-06 0,37
osttaná plocha dedenie 2021-05-06 0,12
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 1,45
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,90
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,97
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,44
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 0,02
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 0,06
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,22
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 2,44
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,04
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,01
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,01
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,01
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,60
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 0,90
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,05
ostatná plocha dedenie 2021-05-06 0,01
lesný pozemok dedenie 2021-05-06 20,00
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 40,00
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 20,00
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 50,00
trvalý trávny porast dedenie 2021-05-06 90,71
orná pôda dedenie 2021-05-06 33000,00
orná pôda dedenie 2021-05-06 1,28
orná pôda dedenie 2021-05-06 0,13
orná pôda dedenie 2021-05-06 2,99
zastavané plocha a nádvorie dedenie 2021-05-06 6,87
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze príjem z platu 2021-12-31 1.371,41 -
peniaze príjem zo mzdy 2021-12-31 12.039,00 -
osobný automobil Mitsubishi Eclipse Cross kúpa 2018-06-25 26.390,00 -
peniaze dedenie po otcovi 2021-05-06 38.575,82 -
peniaze predaj zdedeného domu po otcovi v Baške 2021-12-14 140.000,00 -
peniaze predaj zdedeného pozemku po otcovi v Barci 2024-06-17 33.000,00
osobný automobil Mitsubishi Space star kúpa 2021-04-15 14.290,00 14.290,00
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory sporenie na účte SK1709000000005117344598 2021-12-31 5.974,33 -
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda darovanie 2015-11-19 190,58
orná pôda darovanie 2015-11-19 503,91
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 35,47
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 38,18
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 74,26
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 74,32
záhrada kúpa 2016-07-19 10.000 -
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2016-07-19 10.000 -
rodinný dom kúpa 2016-07-19 81.000 -
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze príjem z platu 2020-12-31 27.162,79 -
peniaze príjem zo mzdy 2020-12-31 13.394,68 -
osobný automobil Mitsubishi Eclipse Cross kúpa 2018-06-25 26.390,00 -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory sporenie na účte SK1709000000005117344598 2020-12-31 4.769,62 -
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda darovanie 2015-11-19 190,58
orná pôda darovanie 2015-11-19 503,91
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 35,47
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 38,18
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 74,26
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19 74,32
záhrada kúpa 2016-07-19 10.000 -
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2016-07-19 10.000 -
rodinný dom kúpa 2016-07-19 81.000 -
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2019-12-31 24.737,12 -
peniaze úspory zo mzdy 2019-12-31 8.950,93 -
osobný automobil Mitsubishi Eclipse Cross kúpa 2018-06-25 26.390,00 -
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda darovanie 2015-11-19
orná pôda darovanie 2015-11-19
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19
záhrada kúpa 2016-07-19
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2016-07-19
rodinný dom kúpa 2016-07-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2018-12-31 16.171,67
peniaze úspory zo mzdy 2018-12-31 7.071,53
osobný automobil Mitsubishi Eclipse Cross kúpa 2018-06-25 26.390,00 26.390,00
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda darovanie 2015-11-19
orná pôda darovanie 2015-11-19
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19
záhrada kúpa 2016-07-19
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2016-07-19
rodinný dom kúpa 2016-07-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2016-12-31 17.045,36
peniaze úspory zo mzdy 2016-12-31 7.001,12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda darovanie 2015-11-19
orná pôda darovanie 2015-11-19
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19
záhrada kúpa 2016-07-19
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2016-07-19
rodinný dom kúpa 2016-07-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2016-12-31
peniaze úspory zo mzdy 2016-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda darovanie 2015-11-19
orná pôda darovanie 2015-11-19
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda darovanie 2015-11-19
orná pôda darovanie 2015-11-19
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19
trvalý trávny porast darovanie 2015-11-19
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (40)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/123/12/2016 2017-01-03 1 Pv 398/16/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/122/12/2016 2016-12-28 2 Pv 495/16/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/99/11/2016 2016-11-25 2 Pv 383/16/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/94/11/2016 2016-11-22 2 Pv 455/16/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/160/10/2019 2019-10-12 1 Pv 312/18/4402 § 366 – Hanobenie mrtvého Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/151/08/2019 2019-09-06 2 Pv 499/17/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/129/05/2019 2019-05-25 2 Pv 183/19/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/114/04/2019 2019-04-26 2 Pv 470/17/4402 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/104/02/2019 2019-02-27 2 Pv 566/18/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/85/11/2018 2018-12-08 1 Pv 480/18/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/73/10/2018 2018-11-13 1 Pv 237/18/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/72/10/2018 2018-10-18 1 Pv 378/18/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/36/05/2018 2018-06-12 1 Pv 179/18/4402 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/12/02/2018 2018-03-06 2 Pv 577/17/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/97/10/2017 2017-11-03 1 Pv 479/16/4402 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/79/07/2017 2017-08-08 2 Pv 297/17/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/77/07/2017 2017-08-08 2 Pv 261/16/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/70/05/2017 2017-05-30 2 Pv 688/15/4402 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/61/04/2017 2017-04-22 2 Pv 94/16/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/55/07/2018 2018-08-03 1 Pv 305/18/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/160/10/2019 (pdf, 92 KB) 2019-10-12 1 Pv 312/18/4402 § 366 – Hanobenie mrtvého Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/151/08/2019 (pdf, 93 KB) 2019-09-06 2 Pv 499/17/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/129/05/2019 (pdf, 93 KB) 2019-05-25 2 Pv 183/19/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/114/04/2019 (pdf, 88 KB) 2019-04-26 2 Pv 470/17/4402 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/104/02/2019 (pdf, 98 KB) 2019-02-27 2 Pv 566/18/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/85/11/2018 (pdf, 91 KB) 2018-12-08 1 Pv 480/18/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/73/10/2018 (pdf, 93 KB) 2018-11-13 1 Pv 237/18/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/72/10/2018 (pdf, 93 KB) 2018-10-18 1 Pv 378/18/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/55/07/2018 (pdf, 94 KB) 2018-08-03 1 Pv 305/18/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/36/05/2018 (pdf, 120 KB) 2018-06-12 1 Pv 179/18/4402 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/12/02/2018 (pdf, 96 KB) 2018-03-06 2 Pv 577/17/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/97/10/2017 (pdf, 103 KB) 2017-11-03 1 Pv 479/16/4402 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/79/07/2017 (pdf, 91 KB) 2017-08-08 2 Pv 297/17/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/77/07/2017 (pdf, 91 KB) 2017-08-08 2 Pv 261/16/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/70/05/2017 (pdf, 84 KB) 2017-05-30 2 Pv 688/15/4402 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/61/04/2017 (pdf, 92 KB) 2017-04-22 2 Pv 94/16/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/123/12/2016 (pdf, 96 KB) 2017-01-03 1 Pv 398/16/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/122/12/2016 (pdf, 91 KB) 2016-12-28 2 Pv 495/16/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/99/11/2016 (pdf, 92 KB) 2016-11-25 2 Pv 383/16/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/94/11/2016 (pdf, 91 KB) 2016-11-22 2 Pv 455/16/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

No relevant news articles found.