JUDr. Milena Števková Rusnáková

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda darovanie 19.11.2015 190,58
orná pôda darovanie 19.11.2015 503,91
trvalý trávny porast darovanie 19.11.2015 35,47
trvalý trávny porast darovanie 19.11.2015 38,18
trvalý trávny porast darovanie 19.11.2015 74,26
trvalý trávny porast darovanie 19.11.2015 74,32
záhrada kúpa 19.07.2016 10.000 -
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 19.07.2016 10.000 -
rodinný dom kúpa 19.07.2016 81.000 -
orná pôda dedenie 06.05.2021 116,33
orná pôda dedenie 06.05.2021 203,50
orná pôda dedenie 06.05.2021 136,16
lený pozemok dedenie 06.05.2021 0,04
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 2,70
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,94
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 06.05.2021 0,84
lesný pozemok dedenie 06.05.2021 0,01
lesný pozemok dedenie 06.05.2021 0,01
lesný pozemok dedenie 06.05.2021 0,01
lesný pozemok dedenie 06.05.2021 0,01
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 10,78
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 06.05.2021 0,94
zastavená plocha a nádvorie dedenie 06.05.2021 0,10
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 06.05.2021 0,02
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,02
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 06.05.2021 0,01
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 06.05.2021 0.06
lesný pozemok dedenie 06.05.2021 11,79
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 1,10
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,40
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 1,10
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 2,00
osotaná plocha dedenie 06.05.2021 0,50
lesný pozemok dedenie 06.05.2021 2,76
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 2,75
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,95
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 2,32
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,09
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,18
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,18
trvalý travny porast dedenie 06.05.2021 3,80
trvalý trávny porast dedenie 06.05.2021 3,79
trvalý trávny porast dedenie 06.05.2021 0,93
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,10
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,98
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 2,89
záhrada dedenie 06.05.2021 36,00
záhrada dedenie 06.05.2021 60,00
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,44
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,01
záhrada dedenie 06.05.2021 104,00
trvalý trávny porast dedenie 06.05.2021 0,12
orná pôda dedenie 06.05.2021 40,00
trvalý trávny porast dedenie 06.05.2021 0,72
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 06.05.2021 2,55
zastavaná plocha o nádvorie dedenie 06.05.2021 0,25
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 06.05.2021 0,24
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 06.05.2021 0,14
zastavaná ploach a nádvorie dedenie 06.05.2021 0,34
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 06.05.2021 0,67
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 06.05.2021 0,33
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 06.05.2021 0,17
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 06.05.2021 0,33
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 06.05.2021 0,48
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 06.05.2021 0,78
zastavená plocha a nádvorie dedenie 06.05.2021 0,53
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 06.05.2021 0,77
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 06.05.2021 0,78
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 06.05.2021 0,23
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 06.05.2021 0,78
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 06.05.2021 0,78
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 06.05.2021 0,75
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 06.05.2021 0,69
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,02
trvalý trávny porast dedenie 06.05.2021 0,55
trvalý trávny porast dedenie 06.05.2021 0,98
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,24
osttaná plocha dedenie 06.05.2021 0,22
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,22
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,22
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,22
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,23
osttaná plocha dedenie 06.05.2021 0,24
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,25
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,25
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,39
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,43
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,39
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,44
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,11
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,23
ostaná plocha dedenie 06.05.2021 0,07
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,19
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,13
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,11
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,09
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,02
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,06
osttaná plocha dedenie 06.05.2021 0,37
osttaná plocha dedenie 06.05.2021 0,12
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 1,45
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,90
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,97
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,44
trvalý trávny porast dedenie 06.05.2021 0,02
trvalý trávny porast dedenie 06.05.2021 0,06
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,22
lesný pozemok dedenie 06.05.2021 2,44
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,04
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,01
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,01
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,01
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,60
lesný pozemok dedenie 06.05.2021 0,90
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,05
ostatná plocha dedenie 06.05.2021 0,01
lesný pozemok dedenie 06.05.2021 20,00
trvalý trávny porast dedenie 06.05.2021 40,00
trvalý trávny porast dedenie 06.05.2021 20,00
trvalý trávny porast dedenie 06.05.2021 50,00
trvalý trávny porast dedenie 06.05.2021 90,71
orná pôda dedenie 06.05.2021 33000,00
orná pôda dedenie 06.05.2021 1,28
orná pôda dedenie 06.05.2021 0,13
orná pôda dedenie 06.05.2021 2,99
zastavané plocha a nádvorie dedenie 06.05.2021 6,87
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze príjem z platu 31.12.2021 1.371,41 -
peniaze príjem zo mzdy 31.12.2021 12.039,00 -
osobný automobil Mitsubishi Eclipse Cross kúpa 25.06.2018 26.390,00 -
peniaze dedenie po otcovi 06.05.2021 38.575,82 -
peniaze predaj zdedeného domu po otcovi v Baške 14.12.2021 140.000,00 -
peniaze predaj zdedeného pozemku po otcovi v Barci 15.08.2022 33.000,00
osobný automobil Mitsubishi Space star kúpa 15.04.2021 14.290,00 14.290,00
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory sporenie na účte SK1709000000005117344598 31.12.2021 5.974,33 -
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda darovanie 19.11.2015 190,58
orná pôda darovanie 19.11.2015 503,91
trvalý trávny porast darovanie 19.11.2015 35,47
trvalý trávny porast darovanie 19.11.2015 38,18
trvalý trávny porast darovanie 19.11.2015 74,26
trvalý trávny porast darovanie 19.11.2015 74,32
záhrada kúpa 19.07.2016 10.000 -
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 19.07.2016 10.000 -
rodinný dom kúpa 19.07.2016 81.000 -
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze príjem z platu 31.12.2020 27.162,79 -
peniaze príjem zo mzdy 31.12.2020 13.394,68 -
osobný automobil Mitsubishi Eclipse Cross kúpa 25.06.2018 26.390,00 -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory sporenie na účte SK1709000000005117344598 31.12.2020 4.769,62 -
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda darovanie 19.11.2015 190,58
orná pôda darovanie 19.11.2015 503,91
trvalý trávny porast darovanie 19.11.2015 35,47
trvalý trávny porast darovanie 19.11.2015 38,18
trvalý trávny porast darovanie 19.11.2015 74,26
trvalý trávny porast darovanie 19.11.2015 74,32
záhrada kúpa 19.07.2016 10.000 -
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 19.07.2016 10.000 -
rodinný dom kúpa 19.07.2016 81.000 -
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z platu 31.12.2019 24.737,12 -
peniaze úspory zo mzdy 31.12.2019 8.950,93 -
osobný automobil Mitsubishi Eclipse Cross kúpa 25.06.2018 26.390,00 -
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.