JUDr. Mária Štupáková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Martin.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Ružomberok.

We register the prosecutor as okresná prokurátorka at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Martin.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok/záhrady dar/kúpa 1983/2003 16350 Sk (542,72 eur)
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dar/kúpa 1983/2003 25950 Sk (861,38)
pozemok/záhrady dar/kúpa 1983/2003 28800 Sk (955,98)
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dar/kúpa 1983/2003 3150 Sk (104,56 eur)
stavba/rodinný dom dar/kúpa 1983/2003 733824,89 Sk (24358,52 eur)
pozemok/zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007 13040,48 Sk (432,86 eur)
pozemok/zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007 1712,02 Sk (56,83 eur)
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dedenie 2013 2625 eur
pozemok/záhrady dedenie 2013 7420 eur
pozemky dedenie 2013 205,41 eur
pozemky dedenie 2013 42,26 eur
pozemky dedenie 2013 146,03 eur
pozemky dedenie 2013 134,74 eur
pozemky dedenie 2013 54,26 eur
pozemky dedenie 2013 26,68 eur
pozemky dedenie 2013 6,33 eur
pozemky dedenie 2013 28,92 eur
pozemky dedenie 2013 46,72 eur
pozemky dedenie 2013 152,37 eur
stavba/chata dar 2007 110050,5 Sk (3653,01 eur)
stavba/rodinný dom dedenie, kúpa ,2022 za dom s dvoma pozemkami spolu 80.000 eur 27500 eur, 80.000 eur (zo stavebných sporení manželov a detí Mária Štupáková a Natália Štupáková 1. stavebnej sporiteľni)
pozemok zast. plocha kúpa 2022 za dom s dvoma pozemkami spolu 80.000 eur za dom s dvoma pozemkami 80.000 eur
pozemok záhrady kúpa 2022 za dom s pozemkami za dom s dvoma pozemkami 80.000 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2010 9.700 2400
osobné motorové vozidlo kúpa 2019 21000 eur 20000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave Prima banka, a.s. osobný účet 8309524001 úspory z platu 2022 - 2023 2.300,73 eur 2.300,73 eur
3 sporenia k osobnému účtu Prima banka a.s. úspory z platu 2022 - 2023 spolu cca 1.530 eur spolu cca 1.530 eur
stavebné sporenie manžela úspory z platu 2022 - 2023 9.060,20 eur 9.060,20 eur
dôchodcovské úspory II. pilier Allianz - Správcovská spoločnosť, a. s. Batislava úspory z platu 2008 - 2023 36.522,75 eur 36.522,75 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok/záhrady dar/kúpa 1983/2003 16350 Sk (542,72 eur)
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dar/kúpa 1983/2003 25950 Sk (861,38)
pozemok/záhrady dar/kúpa 1983/2003 28800 Sk (955,98)
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dar/kúpa 1983/2003 3150 Sk (104,56 eur)
stavba/rodinný dom dar/kúpa 1983/2003 733824,89 Sk (24358,52 eur)
pozemok/zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007 13040,48 Sk (432,86 eur)
pozemok/zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007 1712,02 Sk (56,83 eur)
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dedenie 2013 2625 eur
pozemok/záhrady dedenie 2013 7420 eur
pozemky dedenie 2013 205,41 eur
pozemky dedenie 2013 42,26 eur
pozemky dedenie 2013 146,03 eur
pozemky dedenie 2013 134,74 eur
pozemky dedenie 2013 54,26 eur
pozemky dedenie 2013 26,68 eur
pozemky dedenie 2013 6,33 eur
pozemky dedenie 2013 28,92 eur
pozemky dedenie 2013 46,72 eur
pozemky dedenie 2013 152,37 eur
stavba/chata dar 2007 110050,5 Sk (3653,01 eur)
stavba/rodinný dom dedenie, kúpa ,2022 za dom s dvoma pozemkami spolu 80.000 eur 27500 eur, 80.000 eur (zo stavebných sporení manželov a detí Mária Štupáková a Natália Štupáková 1. stavebnej sporiteľni)
pozemok zast. plocha kúpa 2022 za dom s dvoma pozemkami spolu 80.000 eur za dom s dvoma pozemkami 80.000 eur
pozemok záhrady kúpa 2022 za dom s pozemkami za dom s dvoma pozemkami 80.000 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2010 9.700 2500
osobné motorové vozidlo kúpa 2019 21000 eur 20000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave Prima banka, a.s. osobný účet 8309524001 úspory z platu 2022 10.036,30 eur 10.036,30 eur
3 sporenia k osobnému účtu Prima banka a.s. úspory z platu 2022 spolu 360 eur spolu 360 eur
stavebné sporenie manžela úspory z platu 2022 cca 6.000 eur cca 6.000 eur
dôchodcovské úspory II. pilier Allianz - Správcovská spoločnosť, a. s. Batislava úspory z platu 2008 - 2021 cca 35.000 eur cca 35.000 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok/záhrady dar/kúpa 1983/2003 16350 Sk (542,72 eur)
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dar/kúpa 1983/2003 25950 Sk (861,38)
pozemok/záhrady dar/kúpa 1983/2003 28800 Sk (955,98)
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dar/kúpa 1983/2003 3150 Sk (104,56 eur)
stavba/rodinný dom dar/kúpa 1983/2003 733824,89 Sk (24358,52 eur)
pozemok/zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007 13040,48 Sk (432,86 eur)
pozemok/zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007 1712,02 Sk (56,83 eur)
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dedenie 2013 2625 eur 2625 eur
pozemok/záhrady dedenie 2013 7420 eur 7420 eur
pozemky dedenie 2013 205,41 eur
pozemky dedenie 2013 42,26 eur
pozemky dedenie 2013 146,03 eur
pozemky dedenie 2013 134,74 eur
pozemky dedenie 2013 54,26 eur
pozemky dedenie 2013 26,68 eur
pozemky dedenie 2013 6,33 eur
pozemky dedenie 2013 28,92 eur
pozemky dedenie 2013 46,72 eur
pozemky dedenie 2013 152,37 eur
stavba/chata dar 2007 110050,5 Sk (3653,01 eur)
stavba/rodinný dom dedenie 2013 27500 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 1999-2016 1.000 eur 1.000 eur
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 2007- 2021 9.359,58 eur 9359,58 eur
osobné motorové vozidlo kúpa 2019 20000 eur 20800 eur
stavebné sporenie manžela (Peter Štupák) spoločné úspory 2002 - 2021 3094,28 eur 3094,28 eur
osobné motorové vozidlo kúpa 2010 9.700 eur 2000 eur
dôchodkové úspory II. pilier spoločné úspory 2008 - 2021 31356,66 eur 31356,66 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok/záhrady dar/kúpa 1983/2003 16350 Sk (542,72 eur)
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dar/kúpa 1983/2003 25950 Sk (861,38)
pozemok/záhrady dar/kúpa 1983/2003 28800 Sk (955,98)
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dar/kúpa 1983/2003 3150 Sk (104,56 eur)
stavba/rodinný dom dar/kúpa 1983/2003 733824,89 Sk (24358,52 eur)
pozemok/zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007 13040,48 Sk (432,86 eur)
pozemok/zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007 1712,02 Sk (56,83 eur)
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dedenie 2013 2625 eur
pozemok/záhrady dedenie 2013 7420 eur
pozemky dedenie 2013 205,41 eur
pozemky dedenie 2013 42,26 eur
pozemky dedenie 2013 146,03 eur
pozemky dedenie 2013 134,74 eur
pozemky dedenie 2013 54,26 eur
pozemky dedenie 2013 26,68 eur
pozemky dedenie 2013 6,33 eur
pozemky dedenie 2013 28,92 eur
pozemky dedenie 2013 46,72 eur
pozemky dedenie 2013 152,37 eur
stavba/chata dar 2007 110050,5 Sk (3653,01 eur)
stavba/rodinný dom dedenie 2013 27500 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 1999-2016 1.000 eur 1.000 eur
vklad v peňažnom ústave úspory z platu, dedenie 2005-2016 2,53 2,53
vklad v peňažnom ústave úspory z platu, dedenie 2007-2020 7719,08 7719,08
osobné motorové vozidlo kúpa 2010 9.700 2800
vklad v peňažnom ústave dedenie, úroky 2013-2020 9606,26 9606,26
osobné motorové vozidlo kúpa 2019 21000 eur 20800
stavebné sporenie manžela (Peter Štupák) úspory zo mzdy manželov 2002 - 2020 33050,49 33050,49
dôchodkové úspory II.pilier úspory 2008 - 2020 28168,98 28168,98
dôchodkové úspory manžela II.pilier úspory 2005 - 2020 8155,55 8155,55 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok/záhrady dar/kúpa 1983/2003 16350 Sk (542,72 eur)
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dar/kúpa 1983/2003 25950 Sk (861,38)
pozemok/záhrady dar/kúpa 1983/2003 28800 Sk (955,98)
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dar/kúpa 1983/2003 3150 Sk (104,56 eur)
stavba/rodinný dom dar/kúpa 1983/2003 733824,89 Sk (24358,52 eur)
pozemok/zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007 13040,48 Sk (432,86 eur)
pozemok/zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007 1712,02 Sk (56,83 eur)
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dedenie 2013 2625 eur
pozemok/záhrady dedenie 2013 7420 eur
pozemky dedenie 2013 205,41 eur
pozemky dedenie 2013 42,26 eur
pozemky dedenie 2013 146,03 eur
pozemky dedenie 2013 134,74 eur
pozemky dedenie 2013 54,26 eur
pozemky dedenie 2013 26,68 eur
pozemky dedenie 2013 6,33 eur
pozemky dedenie 2013 28,92 eur
pozemky dedenie 2013 46,72 eur
pozemky dedenie 2013 152,37 eur
stavba/chata dar 2007 110050,5 Sk (3653,01 eur)
stavba/rodinný dom dedenie 2013 27500 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 1999-2016 1.000 eur 1.000 eur
vklad v peňažnom ústave úspory z platu, dedenie 2005-2016 10,53 eur 10,53 eur
vklad v peňažnom ústave úspory z platu, dedenie 2007-2016 3785,19 eur 3785,19 eur
osobné motorové vozidlo kúpa 2010 9.700 3000 eur
vklad v peňažnom ústave dedenie, úroky 2013-2014 9.355,93 eur 9355,93 eur
osobné motorové vozidlo kúpa 2019 21000 eur 21000 eur
stavebné sporenie manžela (Peter Štupák) úspory zo mzdy manželov 2002 - 2019 32913,99 eur 32913,99 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok/záhrady dar/kúpa 1983/2003
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dar/kúpa 1983/2003
pozemok/záhrady dar/kúpa 1983/2003
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dar/kúpa 1983/2003
stavba/rodinný dom dar/kúpa 1983/2003
pozemok/zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007
pozemok/zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007
stavba/chata dar 2007
stavba/rodinný dom dedenie 2013
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dedenie 2013
pozemok/záhrady dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
stavebné sporenie úspory z platu 2002-2016 25.832,12 eur 22.104,90
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 1999-2016 1.000 eur 1.000 eur
vklad v peňažnom ústave úspory z platu, dedenie 2005-2016 8,73 eur 418,72 eur
vklad v peňažnom ústave úspory z platu, dedenie 2007-2016 2.157,38 eur 461,19 eur
osobné motorové vozidlo kúpa 2010 9.700 4.500 eur
vklad v peňažnom ústave dedenie, úroky 2013-2014 9.355,93 eur 8.839,91
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok/záhrady dar/kúpa 1983/2003
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dar/kúpa 1983/2003
pozemok/záhrady dar/kúpa 1983/2003
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dar/kúpa 1983/2003
stavba/rodinný dom dar/kúpa 1983/2003
pozemok/zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007
pozemok/zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007
stavba/chata dar 2007
stavba/rodinný dom dedenie 2013
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dedenie 2013
pozemok/záhrady dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 2008-2016 109,01 eur 109 eur
stavebné sporenie úspory z platu 2002-2016 23.922,63 eur 22.104,90
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 1999-2016 1.000 eur 1.000 eur
vklad v peňažnom ústave úspory z platu, dedenie 2005-2016 418,73 eur 418,72 eur
vklad v peňažnom ústave úspory z platu, dedenie 2007-2016 14.118,43 eur 461,19 eur
osobné motorové vozidlo kúpa 2010 9.700 9.700
vklad v peňažnom ústave dedenie, úroky 2013-2014 9.355,93 eur 8.839,91
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok/záhrady dar/kúpa 1983/2003
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dar/kúpa 1983/2003
pozemok/záhrady dar/kúpa 1983/2003
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dar/kúpa 1983/2003
stavba/rodinný dom dar/kúpa 1983/2003
pozemok/zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007
pozemok/zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007
stavba/chata dar 2007
stavba/rodinný dom dedenie 2013
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dedenie 2013
pozemok/záhrady dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 2008-2016 109 eur 109 eur
stavebné sporenie úspory z platu 2002-2016 22.104,90 22.104,90
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 1999-2016 1.000 eur 1.000 eur
vklad v peňažnom ústave úspory z platu - úrok 2010-2016 20.648,90 20.648,90
vklad v peňažnom ústave úspory z platu, dedenie 2005-2016 418,72 eur 418,72 eur
vklad v peňažnom ústave úspory z platu, dedenie 2007-2016 461,19 eur 461,19 eur
osobné motorové vozidlo kúpa 2010 9.700 9.700
vklad v peňažnom ústave dedenie, úroky 2013-2014 8.839,91 8.839,91
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok/záhrady dar/kúpa 1983/2003
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dar/kúpa 1983/2003
pozemok/záhrady dar/kúpa 1983/2003
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dar/kúpa 1983/2003
stavba/rodinný dom dar/kúpa 1983/2003
pozemok/zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007
pozemok/zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007
stavba/chata dar 2007
stavba/rodinný dom dedenie 2013
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dedenie 2013
pozemok/záhrady dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 2008-2015
stavebné sporenie úspory z platu 2002-2015
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 1999-2015
vklad v peňažnom ústave úspory z platu - úrok 2010-2015
vklad v peňažnom ústave úspory z platu, dedenie 2005-2015
vklad v peňažnom ústave úspory z platu, dedenie 2007-2015
osobné motorové vozidlo kúpa 2010
vklad v peňažnom ústave dedenie, úroky 2013-2014
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok/záhrady dar/kúpa 1983/2003
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dar/kúpa 1983/2003
pozemok/záhrady dar/kúpa 1983/2003
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dar/kúpa 1983/2003
stavba/rodinný dom dar/kúpa 1983/2003
pozemok/zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007
pozemok/zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007
stavba/chata dar 2007
stavba/rodinný dom dedenie 2013
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dedenie 2013
pozemok/záhrady dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 2008-2014
stavebné sporenie úspory z platu 2002-2014
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 1999-2014
vklad v peňažnom ústave úspory z platu - úrok 2010-2014
vklad v peňažnom ústave úspory z platu, dedenie 2005-2014
vklad v peňažnom ústave úspory z platu, dedenie 2007-2014
osobné motorové vozidlo kúpa 2010
vklad v peňažnom ústave dedenie, úroky 2013-2014
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok/záhrady dar/kúpa 1983/2003
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dar/kúpa 1983/2003
pozemok/záhrady dar/kúpa 1983/2003
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dar/kúpa 1983/2003
stavba/rodinný dom dar/kúpa 1983/2003
pozemok/zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007
pozemok/zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007
stavba/chata dar 2007
stavba/rodinný dom dedenie 2013
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dedenie 2013
pozemok/záhrady dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
pozemky dedenie 2013
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 2008-2013
stavebné sporenie úspory z platu 2002-2013
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 1999-2013
vklad v peňažnom ústave úspory z platu - úrok 2010-2013
vklad v peňažnom ústave úspory z platu, dedenie 2005-2013
vklad v peňažnom ústave úspory z platu, dedenie 2007-2013
osobné motorové vozidlo kúpa 2010
vklad v peňažnom ústave dedenie 2013
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok/záhrady dar/kúpa 1983/2003
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dar/kúpa 1983/2003
pozemok/záhrady dar/kúpa 1983/2003
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dar/kúpa 1983/2003
stavba/rodinný dom dar/kúpa 1983/2003
pozemok/zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007
pozemok/zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007
stavba/chata dar 2007
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 2008
stavebné sporenie úspory z platu 2002
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 1999
vklad v peňažnom ústave úspory z platu - úrok 2010- 2012
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 2005
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 2007
osobné motorové vozidlo kúpa 2010
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok/záhrady dar/kúpa 1983/2003
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dar/kúpa 1983/2003
pozemok/záhrady dar/kúpa 1983/2003
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dar/kúpa 1983/2003
stavba/rodinný dom dar/kúpa 1983/2003
pozemok/zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007
pozemok/zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007
stavba/chata dar 2007
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v peňažnom ústave úspory z platu do roku 2010 2010
vklad v peňažnom ústave úspory z patu 2005
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 2007
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 2008
stavebné sporenie úspory z platu 2002
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 1999
dopravný prostriedok/osobné motorové vozidlo kúpa 2010
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (287)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/14/02/2017 2017-02-16 2 Pv 345/16/5508 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/96/12/2016 2016-12-28 2 Pv 226/13/5508 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/93/12/2016 2016-12-13 2 Pv 285/16/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/90/11/2016 2016-12-29 2 Pv 97/15/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/84/10/2016 2016-10-20 1 Pv 241/16/5508 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/79/10/2016 2016-11-01 1 Pv 181/16/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/69/08/2016 2016-08-26 1 Pv 132/16/5508 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/68/08/2016 2016-08-31 1 Pv 210/12/5508 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/67/08/2016 2016-08-30 2 Pv 139/16/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/64/08/2016 2016-08-22 1 Pv 125/16/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/62/08/2016 2016-08-13 2 Pv 359/15/5508 § 373 – Ohováranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/50/06/2016 2016-08-26 1 Pv 223/14/5508 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/43/05/2016 2016-06-07 2 Pv 377/14/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/41/05/2016 2016-06-03 2 Pv 310/14/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/40/05/2016 2016-05-27 1 Pv 82/16/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/35/05/2016 2016-05-17 2 Pv 297/14/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/36/05/2016 2016-07-15 1 Pv 69/16/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/29/04/2016 2016-04-22 1 Pv 235/15/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/20/03/2016 2016-03-22 1 Pv 343/15/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/8/01/2016 2016-01-30 1 Pv 166/14/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/149/12/2015 2015-12-30 2 Pv 279/15/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/148/12/2015 2015-12-30 2 Pv 139/15/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/142/12/2015 2015-12-15 2 Pv 272/15/5508 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/123/11/2015 2015-12-07 1 Pv 252/15/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/113/10/2015 2015-11-03 2 Pv 213/15/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/111/10/2015 2015-10-08 1 Pv 25/14/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/110/10/2015 2015-10-17 2 Pv 381/14/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/89/08/2015 (rtf, 61 KB) 2015-08-04 2 Pv 104/15/5508 § 374 – Neoprávnené nakladanie s osobnymi údajmi Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/88/07/2015 (rtf, 68 KB) 2015-08-18 2 Pv 154/14/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/87/08/2015 (rtf, 52 KB) 2015-07-22 2 Pv 69/15/5508 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/80/08/2015 (rtf, 56 KB) 2015-07-24 2 Pv 56/15/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/79/08/2015 (rtf, 44 KB) 2015-07-24 1 Pv 349/11/5508 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/75/06/2015 (rtf, 59 KB) 2015-12-29 1 Pv 5/14/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/62/06/2015 (rtf, 60 KB) 2015-06-09 2 Pv 404/13/5508 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/61/06/2015 (rtf, 48 KB) 2015-06-19 1 Pv 298/14/5508 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/53/07/2015 (rtf, 58 KB) 2015-05-05 2 Pv 201/14/5508 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/47/05/2015 (rtf, 59 KB) 2015-04-16 1 Pv 44/14/5508 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/44/05/2015 (rtf, 55 KB) 2015-04-21 2 Pv 353/14/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/41/04/2015 (rtf, 53 KB) 2015-04-18 2 Pv 46/15/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/34/04/2015 (rtf, 45 KB) 2015-03-31 1 Pv 296/12/5508 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/9/02/2015 (rtf, 77 KB) 2015-01-31 Pv 53/14/5503 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/8/01/2015 (rtf, 53 KB) 2015-01-21 Pv 308/14/5503 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/3/02/2015 (rtf, 45 KB) 2015-01-30 Pv 284/13/5503 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/152/12/2014 (rtf, 69 KB) 2014-11-28 2 Pv 111/14/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/148/01/2015 (rtf, 42 KB) 2014-12-09 1 Pv 196/10/5508 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/142/11/2014 (rtf, 57 KB) 2014-10-23 2 Pv 126/14/5508 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/143/11/2014 (rtf, 45 KB) 2014-11-04 2 Pv 46/13/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/140/10/2014 (rtf, 59 KB) 2014-10-14 2 Pv 165/14/5508 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/131/11/2014 (rtf, 50 KB) 2014-10-21 1 Pv 128/14/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/127/10/2014 (rtf, 53 KB) 2014-09-18 2 Pv 190/14/5508 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/119/09/2014 (rtf, 53 KB) 2014-09-17 2 Pv 212/14/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/118/09/2014 (rtf, 53 KB) 2014-08-20 1 Pv 74/14/5508 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/353/05/2023 2023-05-23 2 Pv 494/21/5506 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/89/07/2014 (rtf, 54 KB) 2014-07-04 1 Pv 61/14/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/81/08/2014 (rtf, 64 KB) 2014-07-15 2 Pv 421/13/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/75/06/2014 (rtf, 68 KB) 2014-06-09 2 Pv 254/13/5508 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/64/08/2014 (rtf, 66 KB) 2014-06-24 1 Pv 209/13/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/91/06/2014 (rtf, 55 KB) 2014-06-17 1 Pv 61/14/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/63/06/2014 (rtf, 45 KB) 2014-06-06 2 Pv 360/12/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/52/06/2014 (rtf, 50 KB) 2014-05-27 1 Pv 105/14/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/103/07/2014 (rtf, 51 KB) 2014-05-13 1 Pv 324/13/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/46/05/2014 (rtf, 54 KB) 2014-05-12 1 Pv 67/14/5508 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/41/05/2014 (rtf, 52 KB) 2014-04-29 1 Pv 91/14/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/35/04/2014 (rtf, 51 KB) 2014-04-01 1 Pv 33/14/5508 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/31/03/2014 (rtf, 53 KB) 2014-03-26 2 Pv 448/13/5508 § 374 – Neoprávnené nakladanie s osobnymi údajmi Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/17/03/2014 (rtf, 52 KB) 2014-03-11 1 Pv 36/14/5508 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/8/03/2014 (rtf, 46 KB) 2014-02-25 1 Pv 102/12/5508 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/3/03/2014 (rtf, 53 KB) 2014-02-12 2 Pv 207/13/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/159/02/2014 (rtf, 50 KB) 2014-01-08 1 Pv 311/13/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/154/12/2013 (rtf, 65 KB) 2013-12-11 2 Pv 139/13/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/145/11/2013 (rtf, 57 KB) 2013-11-26 1 Pv 76/13/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/144/12/2013 (rtf, 49 KB) 2013-11-26 1 Pv 356/13/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/137/12/2013 (rtf, 55 KB) 2013-11-19 2 Pv 364/13/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/135/11/2013 (rtf, 52 KB) 2013-11-08 2 Pv 303/13/5508 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/125/10/2013 (rtf, 50 KB) 2013-10-08 1 Pv 173/13/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/118/10/2013 (rtf, 59 KB) 2013-09-24 2 Pv 57/13/5508 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/104/02/2023 2023-02-06 2 Pv 284/22/5506 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/97/10/2013 (rtf, 107 KB) 2013-08-13 2 Pv 138/12/5508 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/94/08/2013 (rtf, 53 KB) 2013-07-30 2 Pv 82/13/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/87/07/2013 (rtf, 52 KB) 2013-07-23 2 Pv 161/13/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/79/09/2013 (rtf, 50 KB) 2013-07-12 1 Pv 169/10/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/74/03/2014 (rtf, 46 KB) 2014-03-17 Pv 518/06/5508 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/70/06/2013 (rtf, 76 KB) 2013-06-11 1 Pv 267/12/5508 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/58/06/2013 (rtf, 51 KB) 2013-06-14 1 Pv 441/12/5508 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/55/06/2013 (rtf, 48 KB) 2013-05-24 2 Pv 89/13/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/52/05/2013 (rtf, 53 KB) 2013-05-18 2 Pv 63/13/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/39/04/2013 (rtf, 54 KB) 2013-04-06 1 Pv 349/11/5508 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/45/04/2013 (rtf, 52 KB) 2013-04-09 1 Pv 423/12/5508 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/31/04/2013 (rtf, 53 KB) 2013-03-26 2 Pv 295/12/5508 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/30/03/2013 (rtf, 56 KB) 2013-03-26 1 Pv 271/12/5508 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/29/03/2013 (rtf, 49 KB) 2013-03-22 1 Pv 233/12/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/20/03/2013 (rtf, 79 KB) 2013-03-05 1 Pv 269/12/5508 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/17/03/2013 (rtf, 52 KB) 2013-03-02 1 Pv 405/12/5508 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/781/12/2022 2022-12-07 2 Pv 268/22/5506 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/15/02/2013 (rtf, 51 KB) 2013-01-26 1 Pv 392/12/5508 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/137/01/2013 (rtf, 57 KB) 2013-01-08 2 Pv 133/12/5508 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/127/01/2013 (rtf, 47 KB) 2012-12-14 2 Pv 210/12/5508 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/124/12/2012 (rtf, 50 KB) 2012-11-28 1 Pv 310/12/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/663/10/2022 2022-10-14 2 Pv 181/22/5506 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/109/10/2012 (rtf, 52 KB) 2012-10-30 1 Pv 109/12/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/628/09/2022 2022-09-26 1 Pv 274/21/5506 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/94/03/2014 (rtf, 48 KB) 2012-08-28 1 Pv 102/12/5508 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/72/07/2012 (rtf, 212 KB) 2012-07-13 2 Pv 23/12/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/68/07/2012 (rtf, 212 KB) 2012-07-03 1 Pv 125/12/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/52/05/2012 (rtf, 219 KB) 2012-05-21 1 Pv 221/11/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/58/05/2012 (rtf, 223 KB) 2012-05-15 2 Pv 43/12/5508 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/36/05/2012 (rtf, 221 KB) 2012-04-28 2 Pv 73/12/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/31/04/2012 (rtf, 219 KB) 2012-04-20 1 Pv 373/11/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/17/04/2012 (rtf, 212 KB) 2012-03-28 1 Pv 391/11/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/11/03/2012 (rtf, 225 KB) 2012-02-28 1 Pv 409/11/5508 § 199 – Znásilnenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/5/02/2012 (rtf, 222 KB) 2012-01-24 2 Pv 302/11/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/4/02/2012 (rtf, 220 KB) 2012-01-24 2 Pv 126/11/5508 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/440/06/2021 2021-07-17 Pv 460/20/5508 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/366/06/2021 2021-06-16 Pv 142/20/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/315/05/2021 2021-05-25 Pv 506/20/5508 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/301/05/2021 2021-05-20 Pv 382/20/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/286/05/2021 2021-05-18 Pv 75/20/5508 § 369 – Rozširovanie detskej pornografie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/277/05/2021 2021-05-15 Pv 579/20/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/248/04/2021 2021-05-06 Pv 503/20/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/220/04/2021 2021-04-24 Pv 227/20/5508 § 175 – Podávanie alkolických nápojov mladeži Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/1069/12/2020 2021-01-06 Pv 114/19/5508 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/1014/12/2020 2020-12-24 Pv 66/19/5508 § 368 – Výroba detskej pornografie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/911/10/2020 2020-11-12 Pv 277/20/5508 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/855/10/2020 2020-10-22 Pv 190/20/5508 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/848/10/2020 2020-10-28 Pv 473/19/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/751/09/2020 2020-09-26 Pv 542/18/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/647/08/2020 2020-11-06 Pv 302/20/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/632/07/2020 2020-08-14 Pv 291/20/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/463/06/2020 2020-06-19 Pv 20/19/5508 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/110/02/2020 2020-02-15 Pv 129/19/5508 § 373 – Ohováranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/458/11/2019 2019-12-05 Pv 140/17/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/455/11/2019 2019-12-03 Pv 397/17/5508 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/425/11/2019 2019-11-21 Pv 495/19/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/347/10/2019 2019-10-09 Pv 259/19/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/245/08/2019 2019-08-29 Pv 323/19/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/163/07/2019 2019-07-11 Pv 200/19/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/122/06/2019 2019-06-25 Pv 139/19/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/110/06/2019 2019-06-13 1 Pv 362/15/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/107/06/2019 2019-06-12 Pv 192/18/5508 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/96/05/2019 2019-05-22 Pv 12/19/5508 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/83/05/2019 2019-05-25 Pv 426/17/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/52/04/2019 2019-04-16 Pv 229/18/5508 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/8/01/2019 2019-02-05 Pv 254/18/5508 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/4/01/2019 2019-01-26 Pv 463/18/5508 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/2/01/2019 2019-01-24 Pv 422/18/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/1/01/2019 2019-01-16 Pv 351/18/5508 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/151/12/2018 2019-01-05 Pv 440/18/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/150/12/2018 2019-02-14 Pv 553/18/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/123/11/2018 2018-11-24 Pv 315/18/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/117/11/2018 2018-11-22 Pv 236/18/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/107/09/2018 2018-09-26 Pv 40/18/5508 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/103/09/2018 2018-09-20 Pv 417/18/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/102/09/2018 2018-09-05 Pv 322/18/5508 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/64/06/2018 2018-07-10 Pv 419/17/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/56/05/2018 2018-06-08 1 Pv 194/16/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/55/05/2018 2018-05-25 Pv 548/17/5508 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/52/05/2018 2018-05-14 Pv 24/18/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/49/05/2018 2018-05-22 2 Pv 338/15/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/44/04/2018 2018-05-10 Pv 120/18/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/30/03/2018 2018-04-10 Pv 616/17/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/23/03/2018 2018-03-27 1 Pv 104/16/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/21/03/2018 2018-03-20 Pv 553/17/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/17/02/2018 2018-03-02 Pv 68/18/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/9/01/2018 2018-02-06 Pv 377/17/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/119/11/2017 2017-11-28 Pv 236/17/5508 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/117/11/2017 2017-11-24 Pv 368/17/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/118/11/2017 2017-11-25 Pv 401/17/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/110/10/2017 2017-11-04 1 Pv 97/15/5508 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/98/09/2017 2017-10-07 Pv 372/17/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/90/09/2017 2017-09-12 Pv 250/17/5508 § 345 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/91/09/2017 2017-09-04 Pv 140/17/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/82/08/2017 2017-08-18 Pv 227/17/5508 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/62/06/2017 2017-07-04 Pv 165/17/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/59/06/2017 2017-06-20 Pv 209/17/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/58/06/2017 2017-06-20 Pv 42/17/5508 § 374 – Neoprávnené nakladanie s osobnymi údajmi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/57/06/2017 2017-06-13 Pv 215/17/5508 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/49/05/2017 2017-05-23 Pv 53/17/5508 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/44/05/2017 2017-05-26 Pv 111/17/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/23/03/2017 2017-06-27 1 Pv 356/15/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/101/12/2016 2017-01-03 2 Pv 303/16/5508 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/104/08/2015 (pdf, 90 KB) 2018-01-26 2 Pv 425/12/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/90/07/2018 2018-07-24 1 Pv 251/16/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/87/07/2018 2018-07-24 Pv 286/18/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/84/07/2018 2018-07-13 Pv 637/17/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/353/05/2023 (pdf, 108 KB) 2023-05-23 2 Pv 494/21/5506 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/104/02/2023 (pdf, 123 KB) 2023-02-06 2 Pv 284/22/5506 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/781/12/2022 (pdf, 116 KB) 2022-12-07 2 Pv 268/22/5506 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/663/10/2022 (pdf, 111 KB) 2022-10-14 2 Pv 181/22/5506 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/628/09/2022 (pdf, 110 KB) 2022-09-26 1 Pv 274/21/5506 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/440/06/2021 (pdf, 100 KB) 2021-07-17 Pv 460/20/5508 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/366/06/2021 (pdf, 112 KB) 2021-06-16 Pv 142/20/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/315/05/2021 (pdf, 107 KB) 2021-05-25 Pv 506/20/5508 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/301/05/2021 (pdf, 97 KB) 2021-05-20 Pv 382/20/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/286/05/2021 (pdf, 116 KB) 2021-05-18 Pv 75/20/5508 § 369 – Rozširovanie detskej pornografie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/277/05/2021 (pdf, 125 KB) 2021-05-15 Pv 579/20/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/248/04/2021 (pdf, 100 KB) 2021-05-06 Pv 503/20/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/220/04/2021 (pdf, 121 KB) 2021-04-24 Pv 227/20/5508 § 175 – Podávanie alkolických nápojov mladeži Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/1069/12/2020 (pdf, 90 KB) 2021-01-06 Pv 114/19/5508 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/1014/12/2020 (pdf, 143 KB) 2020-12-24 Pv 66/19/5508 § 368 – Výroba detskej pornografie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/911/10/2020 (pdf, 146 KB) 2020-11-12 Pv 277/20/5508 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/855/10/2020 (pdf, 113 KB) 2020-10-22 Pv 190/20/5508 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/848/10/2020 (pdf, 151 KB) 2020-10-28 Pv 473/19/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/751/09/2020 (pdf, 113 KB) 2020-09-26 Pv 542/18/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/647/08/2020 (pdf, 133 KB) 2020-11-06 Pv 302/20/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/632/07/2020 (pdf, 115 KB) 2020-08-14 Pv 291/20/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/463/06/2020 (pdf, 88 KB) 2020-06-19 Pv 20/19/5508 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/110/02/2020 (pdf, 124 KB) 2020-02-15 Pv 129/19/5508 § 373 – Ohováranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/458/11/2019 (pdf, 88 KB) 2019-12-05 Pv 140/17/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/455/11/2019 (pdf, 93 KB) 2019-12-03 Pv 397/17/5508 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/425/11/2019 (pdf, 110 KB) 2019-11-21 Pv 495/19/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/347/10/2019 (pdf, 126 KB) 2019-10-09 Pv 259/19/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/245/08/2019 (pdf, 100 KB) 2019-08-29 Pv 323/19/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/163/07/2019 (pdf, 101 KB) 2019-07-11 Pv 200/19/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/122/06/2019 (pdf, 110 KB) 2019-06-25 Pv 139/19/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/110/06/2019 (pdf, 116 KB) 2019-06-13 1 Pv 362/15/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/107/06/2019 (pdf, 101 KB) 2019-06-12 Pv 192/18/5508 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/96/05/2019 (pdf, 111 KB) 2019-05-22 Pv 12/19/5508 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/83/05/2019 (pdf, 119 KB) 2019-05-25 Pv 426/17/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/52/04/2019 (pdf, 101 KB) 2019-04-16 Pv 229/18/5508 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/8/01/2019 (pdf, 110 KB) 2019-02-05 Pv 254/18/5508 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/4/01/2019 (pdf, 98 KB) 2019-01-26 Pv 463/18/5508 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/2/01/2019 (pdf, 108 KB) 2019-01-24 Pv 422/18/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/1/01/2019 (pdf, 95 KB) 2019-01-16 Pv 351/18/5508 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/151/12/2018 (pdf, 100 KB) 2019-01-05 Pv 440/18/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/150/12/2018 (pdf, 116 KB) 2019-02-14 Pv 553/18/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/123/11/2018 (pdf, 104 KB) 2018-11-24 Pv 315/18/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/117/11/2018 (pdf, 133 KB) 2018-11-22 Pv 236/18/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/107/09/2018 (pdf, 142 KB) 2018-09-26 Pv 40/18/5508 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/103/09/2018 (pdf, 105 KB) 2018-09-20 Pv 417/18/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/102/09/2018 (pdf, 110 KB) 2018-09-05 Pv 322/18/5508 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/90/07/2018 (pdf, 90 KB) 2018-07-24 1 Pv 251/16/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/87/07/2018 (pdf, 98 KB) 2018-07-24 Pv 286/18/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/84/07/2018 (pdf, 121 KB) 2018-07-13 Pv 637/17/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/64/06/2018 (pdf, 146 KB) 2018-07-10 Pv 419/17/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/56/05/2018 (pdf, 103 KB) 2018-06-08 1 Pv 194/16/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/55/05/2018 (pdf, 100 KB) 2018-05-25 Pv 548/17/5508 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/52/05/2018 (pdf, 111 KB) 2018-05-14 Pv 24/18/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/49/05/2018 (pdf, 85 KB) 2018-05-22 2 Pv 338/15/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/44/04/2018 (pdf, 103 KB) 2018-05-10 Pv 120/18/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/30/03/2018 (pdf, 107 KB) 2018-04-10 Pv 616/17/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/23/03/2018 (pdf, 89 KB) 2018-03-27 1 Pv 104/16/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/21/03/2018 (pdf, 106 KB) 2018-03-20 Pv 553/17/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/17/02/2018 (pdf, 99 KB) 2018-03-02 Pv 68/18/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/9/01/2018 (pdf, 107 KB) 2018-02-06 Pv 377/17/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/119/11/2017 (pdf, 139 KB) 2017-11-28 Pv 236/17/5508 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/117/11/2017 (pdf, 96 KB) 2017-11-24 Pv 368/17/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/118/11/2017 (pdf, 103 KB) 2017-11-25 Pv 401/17/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/110/10/2017 (pdf, 90 KB) 2017-11-04 1 Pv 97/15/5508 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/98/09/2017 (pdf, 96 KB) 2017-10-07 Pv 372/17/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/90/09/2017 (pdf, 124 KB) 2017-09-12 Pv 250/17/5508 § 345 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/91/09/2017 (pdf, 131 KB) 2017-09-04 Pv 140/17/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/82/08/2017 (pdf, 121 KB) 2017-08-18 Pv 227/17/5508 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/62/06/2017 (pdf, 110 KB) 2017-07-04 Pv 165/17/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/59/06/2017 (pdf, 106 KB) 2017-06-20 Pv 209/17/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/58/06/2017 (pdf, 112 KB) 2017-06-20 Pv 42/17/5508 § 374 – Neoprávnené nakladanie s osobnymi údajmi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/57/06/2017 (pdf, 132 KB) 2017-06-13 Pv 215/17/5508 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/49/05/2017 (pdf, 111 KB) 2017-05-23 Pv 53/17/5508 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/44/05/2017 (pdf, 102 KB) 2017-05-26 Pv 111/17/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/23/03/2017 (pdf, 102 KB) 2017-06-27 1 Pv 356/15/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/14/02/2017 (pdf, 118 KB) 2017-02-16 2 Pv 345/16/5508 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/101/12/2016 (pdf, 127 KB) 2017-01-03 2 Pv 303/16/5508 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/96/12/2016 (pdf, 90 KB) 2016-12-28 2 Pv 226/13/5508 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/93/12/2016 (pdf, 99 KB) 2016-12-13 2 Pv 285/16/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/90/11/2016 (pdf, 87 KB) 2016-12-29 2 Pv 97/15/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/84/10/2016 (pdf, 110 KB) 2016-10-20 1 Pv 241/16/5508 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/79/10/2016 (pdf, 100 KB) 2016-11-01 1 Pv 181/16/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/69/08/2016 (pdf, 106 KB) 2016-08-26 1 Pv 132/16/5508 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/68/08/2016 (pdf, 179 KB) 2016-08-31 1 Pv 210/12/5508 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/67/08/2016 (pdf, 100 KB) 2016-08-30 2 Pv 139/16/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/64/08/2016 (pdf, 119 KB) 2016-08-22 1 Pv 125/16/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/62/08/2016 (pdf, 114 KB) 2016-08-13 2 Pv 359/15/5508 § 373 – Ohováranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/50/06/2016 (pdf, 99 KB) 2016-08-26 1 Pv 223/14/5508 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/43/05/2016 (pdf, 109 KB) 2016-06-07 2 Pv 377/14/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/41/05/2016 (pdf, 103 KB) 2016-06-03 2 Pv 310/14/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/40/05/2016 (pdf, 101 KB) 2016-05-27 1 Pv 82/16/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/35/05/2016 (pdf, 106 KB) 2016-05-17 2 Pv 297/14/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/36/05/2016 (pdf, 93 KB) 2016-07-15 1 Pv 69/16/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/29/04/2016 (pdf, 105 KB) 2016-04-22 1 Pv 235/15/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/20/03/2016 (pdf, 103 KB) 2016-03-22 1 Pv 343/15/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/8/01/2016 (pdf, 103 KB) 2016-01-30 1 Pv 166/14/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/149/12/2015 (pdf, 93 KB) 2015-12-30 2 Pv 279/15/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/148/12/2015 (pdf, 112 KB) 2015-12-30 2 Pv 139/15/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/142/12/2015 (pdf, 113 KB) 2015-12-15 2 Pv 272/15/5508 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/123/11/2015 (pdf, 100 KB) 2015-12-07 1 Pv 252/15/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/113/10/2015 (pdf, 95 KB) 2015-11-03 2 Pv 213/15/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/111/10/2015 (pdf, 86 KB) 2015-10-08 1 Pv 25/14/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/110/10/2015 (pdf, 108 KB) 2015-10-17 2 Pv 381/14/5508 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
 • Nákladiaky už v Spišskom Podhradí nebudú zavadzať · SME
  Nákladným autám, stojacim na spišskopodhradských námestiach a niektorých uliciach, čoskoro odzvoní. Postará sa o to značka o zákaze státia v mestskej zóne. Rozhodli tak poslanci a vedenie mesta.
 • Ženská presilovka · SME
  Plavnica - Zastúpenie volebnej komisie v Plavnici bolo prevažne ženské. Jej členkám, ale ani členovi, nechýbala dobrá nálada ani počas našej návštevy

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.