JUDr. Ján Tichý

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava III.

Prokurátora evidujeme v pozícii námestník okresnej prokurátorky na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava III.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpa 13.10.2017 140029
nebyt. priestor (pivnica) kúpa 13.10.2017 v cene bytu
nebyt. priestor (garáž) kúpa 13.10.2017 v cene bytu
podiel na pozemkoch kúpa 13.10.2017 v cene bytu
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo kúpa 18.10.2019 22600
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory v banke (podielové fondy) priebežné sporenie 2015 - 2023 61660 66262
úspory v banke (sporiaci a bežný účet) priebežné sporenie 2015 - 2023 2400 2400
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 03.05.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpa 13.10.2017 140029
nebyt. priestor (pivnica) kúpa 13.10.2017 v cene bytu
nebyt. priestor (garáž) kúpa 13.10.2017 v cene bytu
podiel na pozemkoch kúpa 13.10.2017 v cene bytu
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo kúpa 18.10.2019 22600
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory v banke (podielové fondy) priebežné sporenie 2015 - 2022 52420 50071
úspory v banke (sporiaci a bežný účet) priebežné sporenie 2015 - 2022 1500 1500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 03.05.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpa 13.10.2017 140029
nebyt. priestor (pivnica) kúpa 13.10.2017 v cene bytu
nebyt. priestor (garáž) kúpa 13.10.2017 v cene bytu
podiel na pozemkoch kúpa 13.10.2017 v cene bytu
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo kúpa 18.10.2019 22600
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory v banke priebežné sporenie 2015 - 2021 48600 48600
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 03.05.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpa 13.10.2017 140029
nebyt. priestor (pivnica) kúpa 13.10.2017 v cene bytu
nebyt. priestor (garáž) kúpa 13.10.2017 v cene bytu
podiel na pozemkoch kúpa 13.10.2017 v cene bytu
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo kúpa 18.10.2019 22600
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory v banke priebežné sporenie 2015 - 2020 33600 33600
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 03.05.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpa 13.10.2017 140029
nebyt. priestor (pivnica) kúpa 13.10.2017 v cene bytu
nebyt. priestor (garáž) kúpa 13.10.2017 v cene bytu
podiel na pozemkoch kúpa 13.10.2017 v cene bytu
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze v peňažnom ústave úspory 31.12.2019 17000
osobné motorové vozidlo kúpa 18.10.2019 22600
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 03.05.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 13.10.2017
nebyt. priestor (pivnica) kúpa 13.10.2017
nebyt. priestor (garáž) kúpa 13.10.2017
podiel na pozemkoch kúpa 13.10.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze v peňažnom ústave úspory 31.12.2018 25400
osobné motorové vozidlo kúpa 28.05.2010 22602
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 03.05.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava III
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 13.10.2017
nebyt. priestor (pivnica) kúpa 13.10.2017
nebyt. priestor (garáž) kúpa 13.10.2017
podiel na pozemkoch kúpa 13.10.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze v peňažnom ústave úspory 31.12.2017 18500
osobné motorové vozidlo kúpa 28.05.2010 22602
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 03.05.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava III
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze v peňažnom ústave úspory 01.05.2017 16800
osobné motorové vozidlo kúpa 28.05.2010 22602
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 03.05.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (42)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/245/04/2023 25.04.2023 4 Pv 244/22/1103 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/126/03/2023 10.03.2023 2 Pv 240/21/1103 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/506/07/2022 02.08.2022 1 Pv 557/20/1103 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/700/10/2021 28.10.2021 3 Pv 238/21/1103 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/871/11/2020 08.12.2020 1 Pv 537/18/1103 § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/490/06/2020 12.12.2020 1 Pv 270/19/1103 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/223/03/2019 03.04.2019 4 Pv 167/15/1103 § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/403/06/2018 27.06.2018 1 Pv 516/16/1103 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/322/05/2018 03.07.2018 1 Pv 694/16/1103 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/323/05/2018 29.05.2018 4 Pv 761/16/1103 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/281/04/2018 11.05.2018 2 Pv 169/18/1103 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/253/04/2018 28.04.2018 3 Pv 197/15/1103 § 283 – Porušovanie autorského práva Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/209/03/2018 24.04.2018 4 Pv 219/13/1103 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/152/03/2018 13.03.2018 4 Pv 309/16/1103 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/125/02/2018 02.03.2018 2 Pv 709/17/1103 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/823/11/2017 17.11.2017 4 Pv 68/13/1103 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/760/10/2017 11.11.2017 4 Pv 146/16/1103 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/676/09/2017 22.09.2017 3 Pv 417/17/1103 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/628/08/2017 10.11.2017 4 Pv 173/14/1103 § 240 – Zvýhodňovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/471/06/2017 29.07.2017 2 Pv 81/16/1103 § 259 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava III BA/1103/372/06/2017 23.06.2017 3 Pv 454/14/1103 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/245/04/2023 (pdf, 93 KB) 25.04.2023 4 Pv 244/22/1103 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/126/03/2023 (pdf, 87 KB) 10.03.2023 2 Pv 240/21/1103 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/506/07/2022 (pdf, 119 KB) 02.08.2022 1 Pv 557/20/1103 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/700/10/2021 (pdf, 138 KB) 28.10.2021 3 Pv 238/21/1103 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/871/11/2020 (pdf, 88 KB) 08.12.2020 1 Pv 537/18/1103 § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/490/06/2020 (pdf, 145 KB) 12.12.2020 1 Pv 270/19/1103 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/223/03/2019 (pdf, 140 KB) 03.04.2019 4 Pv 167/15/1103 § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/403/06/2018 (pdf, 85 KB) 27.06.2018 1 Pv 516/16/1103 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/322/05/2018 (pdf, 87 KB) 03.07.2018 1 Pv 694/16/1103 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/323/05/2018 (pdf, 84 KB) 29.05.2018 4 Pv 761/16/1103 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/281/04/2018 (pdf, 129 KB) 11.05.2018 2 Pv 169/18/1103 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/253/04/2018 (pdf, 87 KB) 28.04.2018 3 Pv 197/15/1103 § 283 – Porušovanie autorského práva Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/209/03/2018 (pdf, 86 KB) 24.04.2018 4 Pv 219/13/1103 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/152/03/2018 (pdf, 95 KB) 13.03.2018 4 Pv 309/16/1103 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/125/02/2018 (pdf, 92 KB) 02.03.2018 2 Pv 709/17/1103 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/823/11/2017 (pdf, 88 KB) 17.11.2017 4 Pv 68/13/1103 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/760/10/2017 (pdf, 132 KB) 11.11.2017 4 Pv 146/16/1103 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/676/09/2017 (pdf, 95 KB) 22.09.2017 3 Pv 417/17/1103 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/628/08/2017 (pdf, 103 KB) 10.11.2017 4 Pv 173/14/1103 § 240 – Zvýhodňovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/471/06/2017 (pdf, 100 KB) 29.07.2017 2 Pv 81/16/1103 § 259 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1103/372/06/2017 (pdf, 128 KB) 23.06.2017 3 Pv 454/14/1103 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
 • Každá tvorivosť je pri pomalej hre zbytočná i bezvýznamná · SME
  Trénerské kormidlo slovenskej basketbalovej reprezentácie prevzal koncom uplynulého roka prievidzský tréner Ľubomír Urban. V sezóne 1995/96 priviedol k titulu Inter. Technickým riaditeľom tímu (asistentom trénera) je nový kormidelník žlto-čiernych Stanisl
 • Rozlet obce Hamuliakovo priťahuje · SME
  Pred troma desaťročiami bolo Hamuliakovo malou dedinkou na brehu Dunaja, ktorá na niektorých mapách ani nebola zaznačená. Jej existenciu ohrozoval z juhu blízky veľtok a rastúce veľkomesto na severozápade. Dunaj hrozil záplavou, Bratislava pohlcovaním ...
 • Škoda nestíha vyrábať, na niektoré modely sa čaká aj pol roka · SME
  Dlhé čakacie lehoty na nové škodovky sú však signálom pozvoľného ožívania európskej ekonomiky.
 • Ako znie slovenská hymna po maďarsky · SME
  Slovenská hymna spievaná po maďarsky, cunami vo vani, či sopka z hrachovej kaše. To všetko a oveľa viac môžete vidieť a počuť v novom Hore bez.
 • Kominára si treba objednať, po dedinách sa už neprechádza · SME
  Vykurovacia sezóna je v plnom prúde. Mnoho domácností dalo prednosť tuhému palivu pred plynom. Na čistenie komínov však zabúda väčšina z nich. Je tu hrozba požiaru, ale aj udusenia oxidom uhoľnatým.
 • Učili nás, aby sme sa za chyby hanbili, chyba je pritom výzvou, vraví učiteľka · Denník N
  Do prvej triedy vám príde nadšené dieťa, ktoré sa teší, že sa bude učiť a dozvedať, ale do roka sa zmení na zberateľa známok a berie to tak, že keď niečo nie je na známky, nemá dôvod to robiť, hovorí česká učiteľka, ktorá svojich žiakov neznámkuje.
 • Finále ligy basketbalistov Prievidza - Pezinok nemá ani papierového favorita · SME
  BRATISLAVA (SME - pf) - Finále ligy basketbalistov má presne tých istých aktérov ako vlani. Napriek vyrovnanosti súťaže, ktorá sa skomplikovala najmä v nadstavbovej časti, nabitému programu klubov z Pezinka a Prievidze, kvalitatívnemu vzostupu Interu ...
 • Pezinčania si myslia, že v basketbalovej lige sa črtá nový favorit - Inter · SME
  BRATISLAVA (SME - pf) - Pravdu má tajomník BK Slovakofarma Pezinok Ján Tichý, keď hovorí, že každý zápas prvej šestky nadstavbovej časti I. ligy basketbalistov je dôležitý. Stretnutie vlaňajšieho finalistu súťaže Slovakofarmy Pezinok s majstrovským Baníko
 • Žemberovce: Kompletné výsledky komunálnych a VÚC volieb 2022 (nový starosta, poslanci a župan) · SME
  Pozrite si kompletné výsledky komunálnych a VÚC volieb 2022 v obci Žemberovce. Kto sa stal starostom a poslancom obce na ďalšie 4 roky?
 • Hasiči nafotili šteklivý kalendár, aby pomohli ochrnutému kolegovi · SME
  Aj martinskí hasiči sa zúčastnili fotenia kalendára s odvážnymi zábermi, ktorým chcú pomôcť ťažko zranenému kolegovi Danielovi. Peniaze z predaja pôjdu na jeho nákladnú liečbu, ktorú musí absolvovať po útoku kung-fu opilca.
 • Výstava Jána Tichého · SME
  Vernisážou 2. decembra o 17.00 h v AF Cafe bude otvorená výstava Jána Tichého, ktorá v týchto priestoroch potrvá do 2. februára. Ján Tichý (1962) je absolventom Akadémie výtvarných umení Praha a od roku 1986 držiteľom viacerých významných ocenení - jedným
 • Čo hovoria personalisti a firmy · SME
  "Jazykové znalosti kandidátov si otestujeme sami," hovorí Ján Tichý zo firmy AL-KO. "Môžete mať papierov koľko chcete, ale keď sa pozhovárame po nemecky, hneď zbadám, na akej ste úrovni a či je tá úroveň postačujúca. My nepotrebujeme školených prekladateľ
 • Čínskych investorov lákajú českí výrobcovia autodielov · SME
  Počas minulého roka ovládli rôzni čínski investori štyri veľké továrne na automobilové dielce v Česku.
 • Putovanie za medveďmi · SME
  <STRONG>Žilina - </STRONG>Nedávno sme písali o medveďovi, ktorý chodí do záhrady Františka Lonca v Turí. Potvrdil nám to aj starosta obce Miroslav Chovanec, ktorý je aj poľovníkom. Od neho sme sa dozvedeli, že asi nie je jediný, pretože medvedie návštevy
 • Škoda nestíha vyrábať, na niektoré modely sa čaká aj pol roka · SME
  Dlhé čakacie lehoty na nové škodovky sú však signálom pozvoľného ožívania európskej ekonomiky.
 • Čo hovoria personalisti a firmy · SME
  13. 4. 2004 ... "Jazykové znalosti kandidátov si otestujeme sami," hovorí Ján Tichý zo firmy AL-KO. "Môžete mať papierov koľko chcete, ...
 • Na Donovaloch asistovala aj polícia · SME
  BANSKÁ BYSTRICA (SME - wm) - Donovalský priechod je od nedeľňajšieho večera uzavretý pre nákladnú a kamiónovú dopravu s hmotnosťou nad 5,5 tony. Včera o tom informovala SME dispečerka Slovenskej správy ciest v Banskej Bystrici Mária Šagátová. Dôvodom ...

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.