Okresná prokuratúra Bratislava III Vajnorská 47, 832 77 Bratislava

Okresným prokurátorom je JUDr. Adriana Jesztrebiová.

Na prokuratúre evidujeme 24 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 0.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 861,23 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 623,86.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 296,4 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 42,71 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 1345,57 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 38,59% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Bratislava III
Vajnorská 47
832 77 Bratislava
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Adriana Jesztrebiová okresný prokurátor
JUDr. Ján Tichý námestník okresného prokurátora
JUDr. Peter Hatala námestník okresného prokurátora

Zoznam právoplatných rozhodnutí (0)

Prokurátor Poradové číslo Právoplatné Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.