JUDr. Jozef Tuhý

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava III.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom stavba 2021 240.000 240.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
mot.voz. Škoda Kodiaq kupa 2017 37.000 37.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
účet v SLSP úspory 2020 - 2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 14.11.1996 1000 150000
vinice dedenie 28.02.1995 0 1000
orna pôda dedenie 28.02.1995 0 800
orna pôda dedenie 28.02.1995 0 800
orna pôda dedenie 28.02.1995 0 1000
orna pôda dedenie 28.02.1995 0 1000
orna pôda dedenie 28.02.1995
pozemok kúpa 18.07.2019 37.000 37.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
mot.voz. Škoda Kodiaq kúpa 2017 37.000 37.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotek. úver 28.08.2019
hypotek.úver 21.04.2020
spotrebný úver 27.08.2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 14.11.1996 1000 150000
vinice dedenie 28.02.1995 0 1000
orna pôda dedenie 28.02.1995 0 800
orna pôda dedenie 28.02.1995 0 800
orna pôda dedenie 28.02.1995 0 1000
orna pôda dedenie 28.02.1995 0 1000
orna pôda dedenie 28.02.1995
pozemok kúpa 18.07.2019 37.000 37.000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
mot.voz. Škoda Kodiaq kúpa 2017 37.000 37.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotek. úver 28.08.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 14.11.1996
byt kúpa 28.12.2007
vinice dedenie 28.02.1995
orna pôda dedenie 28.02.1995
orna pôda dedenie 28.02.1995
orna pôda dedenie 28.02.1995
orna pôda dedenie 28.02.1995
orna pôda dedenie 28.02.1995
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
mot.voz. Škoda Kodiaq kúpa 2017 37.000 37.000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 14.11.1996
byt kúpa 28.12.2007
vinice dedenie 28.02.1995
orna pôda dedenie 28.02.1995
orna pôda dedenie 28.02.1995
orna pôda dedenie 28.02.1995
orna pôda dedenie 28.02.1995
orna pôda dedenie 28.02.1995
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
mot. vozidlo Škoda Kodiaq kúpa 2017 37.000 37.000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 14.11.1996
byt kúpa 28.12.2007
vinice dedenie 28.02.1995
orna pôda dedenie 28.02.1995
orna pôda dedenie 28.02.1995
orna pôda dedenie 28.02.1995
orna pôda dedenie 28.02.1995
orna pôda dedenie 28.02.1995
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
mot. vozidlo Škoda Fabia kúpa 2012 14.000 14.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spotrebný úver 15.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 14.11.1996
byt kúpa 15.08.2022
vinice dedenie 28.02.1995
orná pôda dedenie 28.02.1995
orná pôda dedenie 28.02.1995
orná pôda dedenie 28.02.1995
orná pôda dedenie 28.02.1995
orná pôda dedenie 28.02.1995
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV Škoda Fabia kúpa 05.12.2015
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spotrebný úver 15.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 14.11.1966
vinice dedenie 28.02.1995
orná pôda dedenie 28.02.1995
orná pôda dedenie 28.02.1995
orná pôda dedenie 28.02.1995
orná pôda dedenie 28.02.1995
orná pôda dedenie 28.02.1995
byt kúpa 16.11.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
mot.vozidlo Skoda Fabia kúpa 05.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt č. 63 kúpa V-3631/96 14.11.1996
poľnohospodárska pôda dedenie D 1083/91 30.09.1991
poľnohospodárska pôda D 1590/91 03.03.1995
byt kúpa 16.11.2007
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.