JUDr. Martin Tuleja

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bardejov.

Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Prešov.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
chata kúpa 22.04.2013 spolu 26.900,-EUR
parcela kúpa 22.04.2013 spolu 26.900,-EUR
parcela kúpa 22.04.2013 spolu 26.900,-EUR
parcela kúpa 30.04.2013 375,-EUR
parcela kúpa 12.08.2013 100,-EUR
garáž dedenie 14.06.2017 5.000,-EUR
parcela dedenie 14.06.2017 5.000,-EUR
parcela dedenie 14.06.2017 1.341,192
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
zariadenie bytu kúpa 01.02.2007 cca 3.000,-EUR
OMV BMW X1 18d xdrive kúpa 05.09.2018 12.750,-EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
DDS - II. pilier úspory na dôchodok ročné prírastky
hotovosť predaj nehnuteľností 20.01.2020
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver ČSOB 22.05.2015
ČSOB spotrebný úver v EUR strednodobý 19.12.2019
ČSOB Leasing - OMV 12.01.2020
výživné 2012/2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
chata kúpa 22.04.2013 spolu 26.900,-EUR
parcela kúpa 22.04.2013 spolu 26.900,-EUR
parcela kúpa 22.04.2013 spolu 26.900,-EUR
parcela kúpa 30.04.2013 375,-EUR
parcela kúpa 12.08.2013 100,-EUR
garáž dedenie 14.06.2017 5.000,-EUR
parcela dedenie 14.06.2017 5.000,-EUR
chata dedenie 14.06.2017 9.000,-EUR
parcela dedenie 14.06.2017 9.000,-EUR
parcela dedenie 14.06.2017 9.000,-EUR
parcela dedenie 14.06.2017 9.000,-EUR
parcela dedenie 14.06.2017 1.341,192
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
zariadenie bytu kúpa 01.02.2007 cca 3.000,-EUR
OMV BMW X1 18d xdrive kúpa 05.09.2018 12.750,-EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver ČSOB 22.05.2015
ČSOB spotrebný úver v EUR strednodobý 19.12.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
chata kúpa 22.04.2013
parcela kúpa 22.04.2013
parcela kúpa 22.04.2013
parcela kúpa 22.04.2013
parcela kúpa 12.08.2013
garáž dedenie 14.06.2017
parcela dedenie 14.06.2017
chata dedenie 14.06.2017
parcela dedenie 14.06.2017
parcela dedenie 14.06.2017
parcela dedenie 14.06.2017
parcela dedenie 14.06.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zariadenie bytu kúpa 01.02.2007 cca 3.000,-EUR
OMV BMW X1 18d xdrive kúpa 05.09.2018 12.750,-EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver ČSOB 22.05.2015
spotrebný úver ČSOB - dlhodobý 02.09.2013
spotrebný úver ČSOB - dlhodobý 26.05.2022
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
chata kúpa 22.04.2013
parcela kúpa 22.04.2013
parcela kúpa 22.04.2013
parcela kúpa 22.04.2013
parcela kúpa 12.08.2013
garáž dedenie 14.06.2017
parcela dedenie 14.06.2017
chata dedenie 14.06.2017
parcela dedenie 14.06.2017
parcela dedenie 14.06.2017
parcela dedenie 14.06.2017
parcela dedenie 14.06.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
zariadenie bytu kúpa 01.02.2007 cca 3.000,-EUR
OMV ŠKODA Superb Combi kúpa 02.09.2015 18.200,-EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver ČSOB 22.05.2015
spotrebný úver ČSOB - dlhodobý 02.09.2013
spotrebný úver ČSOB - dlhodobý 26.05.2022
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
chata kúpa 22.04.2013
parcela kúpa 22.04.2013
parcela kúpa 22.04.2013
parcela kúpa 22.04.2013
parcela kúpa 12.08.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
zariadenie bytu kúpa 01.02.2007 cca 3.000,-EUR
OMV ŠKODA Superb Combi kúpa 02.09.2015 18.200,-EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver ČSOB 22.05.2015
spotrebný úver ČSOB - dlhodobý 02.09.2013
spotrebný úver ČSOB - dlhodobý 26.05.2022
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
chata kúpa 22.04.2013
parcela kúpa 22.04.2013
parcela kúpa 22.04.2013
parcela kúpa 22.04.2013
parcela kúpa 12.08.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zariadenie bytu kúpa 01.02.2007
OMV ŠKODA Superb Combi kúpa 02.09.2015
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver ČSOB 20.03.2015
spotrebný úver ČSOB - dlhodobý 25.08.2014
spotrebný úver ČSOB - dlhodobý 26.05.2022
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
chata kúpa 22.04.2013
parcela kúpa 22.04.2013
parcela kúpa 22.04.2013
parcela kúpa 22.04.2013
parcela kúpa 12.08.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zariadenie bytu kúpa 01.02.2007
OMV ŠKODA Superb kúpa 25.01.2012
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver ČSOB zmluva o hypotekárnom úvere 20.03.2013
spotrebný úver ČSOB zmluva o spotrebnom úvere 25.08.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
chata kúpa 22.04.2013
parcela kúpa 22.04.2013
parcela kúpa 22.04.2013
parcela kúpa 22.04.2013
parcela kúpa 12.08.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zariadenie bytu kúpa 01.02.2007
OMV ŠKODA Superb kúpa 25.01.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2011
zariadenie bytu kúpa 01.02.2007
OMV kúpa 31.01.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze odpredaj OMV 11.08.2011
peniaze úspory z platu 31.12.2011
zariadenie bytu kúpa 01.02.2007
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.