JUDr. Jana Urbáneková

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
radový rodinný dom kúpna zmluva 31.01.2019 157 425 eur 157 425 eur
pozemok 43m2 kúpna zmluva 04.02.2019 6 324 eur 6 324 eur
pozemok 45 m2 kúpna zmluva 04.02.2019 6 618 eur 6 618 eur
pozemok 305m2 kúpna zmluva 04.02.2019 44 859 eur 44 859 eur
pozemok 127m2 kúpna zmluva 02.02.2019 18 679 eur 18 679 eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV KIA Sportage kúpna zmluva po splatení leasingu júl 2012 28 000 eur cca 28 000 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory sporenie sporenie z príjmu prokurárora v rokoch 2019 a 2020 11 000 11 000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 16.11.2018
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
radový rodinný dom kúpna zmluva 31.01.2019 157 425 EUR 157 425
pozemok 43 m2 kúpna zmluva 04.02.2019 6 324 EUR 6 324 EUR
pozemok 45 m2 kúpna zmluva 04.02.2019 6 618 EUR 6 618 EUR
pozemok 305 m2 kúpna zmluva 04.02.2019 44 859 EUR 44 859 EUR
pozemok 127 m2 kúpna zmluva 04.02.2019 18 679 EUR 18 679 EUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV KIA Sportage kúpna zmluva po splatení leasingu júl 2012 28 000 EUR cca 28 000 EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 16.11.2018
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo kúpa po splatení leasingu 13.01.2014 23 000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
40 000 € suma predstavuje 1/2 z kúpnej ceny z predaja rodinného domu vo Zvolene, na ul. Dekréta Matejovie 21 po vyplatení úverov zo SLSP, ŠFRB a zaplatení zálohy na kúpu nového domu v BB 10.10.2018
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver (plánovaná kúpa domu, dom som nadobudla v mesiaci január 2019) 01.12.2018
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.