JUDr. Nina Vančíková, PhD.

The prosecutor is appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bratislava I.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok kúpna zmluva 2013-07-31 uvedená v cene rodinného domu uvedená v cene rodinného domu
rodinný dom kúpna zmluva 2013-07-31 48000 Eur 48000 Eur spolu s pozemkom
pozemok kúpna zmluva 2017-06-21 uvedená v cene garáže uvedená v cene garáže
garáž kúpna zmluva 2017-06-21 10000 Eur 10000 Eur
garáž kúpna zmluva 2018-12-06 uvedená v cene bytu uvedená v cene bytu
byt kúpna zmluva 2018-12-06 197500 Eur spolu s garážou 197500 Eur spolu s garážou
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2021-08-16 37990 Eur 37990 Eur
vklady na účte darovanie, úspory z platu do 2018 26266 Eur 26266 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2018-10-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok kúpna zmluva 2013-07-31 uvedená v cene rodinného domu uvedená v cene rodinného domu
rodinný dom kúpna zmluva 2013-07-31 48000 Eur 48000 Eur spolu s pozemkom
pozemok kúpna zmluva 2017-06-21 uvedená v cene garáže uvedená v cene garáže
garáž kúpna zmluva 2017-06-21 10000 Eur 10000 Eur
garáž kúpna zmluva 2018-12-06 uvedená v cene bytu uvedená v cene bytu
byt kúpna zmluva 2018-12-06 197500 Eur spolu s garážou 197500 Eur spolu s garážou
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2021-08-16 37990 Eur 37990 Eur
vklady na účte darovanie, úspory z platu do 2018 52266 Eur 52266 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2018-10-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok kúpna zmluva 2013-07-31 uvedená v cene rodinného domu uvedená v cene rodinného domu
rodinný dom kúpna zmluva 2013-07-31 48000 Eur 48000 Eur spolu s pozemkom
pozemok kúpna zmluva 2017-06-21 uvedená v cene garáže uvedená v cene garáže
garáž kúpna zmluva 2017-06-21 10000 Eur 10000 Eur
garáž kúpna zmluva 2018-12-06 uvedená v cene bytu uvedená v cene bytu
byt kúpna zmluva 2018-12-06 197500 Eur spolu s garážou 197500 Eur spolu s garážou
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2021-08-16 37990 Eur 37990 Eur
vklady na účte darovanie, úspory z platu, predaj automibilu celoživotne 42300 Eur 42300 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2018-10-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok kúpna zmluva 2013-07-31 uvedená v cene rodinného domu uvedená v cene rodinného domu
rodinný dom kúpna zmluva 2013-07-31 48000 Eur 48000 Eur spolu s pozemkom
pozemok kúpna zmluva 2017-06-21 uvedená v cene garáže uvedená v cene garáže
garáž kúpna zmluva 2017-06-21 10000 10000
garáž kúpna zmluva 2018-12-06 uvedená v cene bytu uvedená v cene bytu
byt kúpna zmluva 2018-12-06 197500 Eur spolu s garážou 197500 Eur spolu s garážou
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-05-30 12945 Eur 12945 Eur
vklady na účte darovanie, úspory z platu 2020-12-31 64795Eur 64795Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2018-10-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok kúpna zmluva 2013-07-31 uvedená v cene rodinného domu uvedená v cene rodinného domu
rodinný dom kúpna zmluva 2013-07-31 48000 Eur 48000 Eur spolu s pozemkom
pozemok kúpna zmluva 2017-06-21 uvedená v cene garáže uvedená v cene garáže
garáž kúpna zmluva 2017-06-21 10000 10000
garáž kúpna zmluva 2018-12-06 uvedená v cene bytu uvedená v cene bytu
byt kúpna zmluva 2018-12-06 197500 Eur spolu s garážou 197500 Eur spolu s garážou
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-05-30 12945 Eur 12945 Eur
vklady na účte darovanie, úspory z platu do 2018 54662 Eur 54662 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2018-10-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpna zmluva 2013-07-31
rodinný dom kúpna zmluva 2013-07-31
pozemok kúpna zmluva 2017-06-21
garáž kúpna zmluva 2017-06-21
garáž kúpna zmluva 2018-12-06
byt kúpna zmluva 2018-12-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-05-30 12945 eur
vklady na účte darovanie, úspory z platu do 2018 33600 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2018-10-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpna zmluva 2013-07-31
rodinný dom kúpna zmluva 2013-07-31
pozemok kúpna zmluva 2017-06-21
garáž kúpna zmluva 2017-06-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-05-30 12945 eur
vklady na účte darovanie, úspory z platu rok 2017 55000 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok Kúpna zmluva 2013-07-31
rodinný dom Kúpna zmluva 2013-07-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-05-30 12945 eur
vklady na účte úspory z platu 2015-12-31 20000 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok Kúpna zmluva 2013-07-31
rodinný dom Kúpna zmluva 2013-07-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-05-30
vklady na účte úspory z platu 2015-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok Kúpna zmluva 2013-07-31
rodinný dom Kúpna zmluva 2013-07-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-05-30
vklady na účte úspory z platu 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok Kúpna zmluva 2013-07-31
rodinný dom Kúpna zmluva 2013-07-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-05-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
osobné vozidlo kúpna zmluva 2009-06-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (17)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/28/06/2012 (rtf, 208 KB) 2012-06-02 2 Pv 268/12/1101 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/277/06/2021 2021-06-22 1 Pv 81/19/1101 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/273/05/2021 2021-09-25 3 Pv 148/20/1101 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/758/10/2020 2021-01-15 4 Pv 290/19/1101 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/730/09/2020 2020-10-13 4 Pv 88/19/1101 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/731/09/2020 2020-10-09 1 Pv 76/19/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/106/01/2020 2020-02-26 3 Pv 310/17/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/342/09/2019 2019-09-06 4 Pv 26/19/1101 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/46/01/2019 2019-04-12 3 Pv 131/17/1101 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/277/06/2021 (pdf, 92 KB) 2021-06-22 1 Pv 81/19/1101 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/273/05/2021 (pdf, 137 KB) 2021-09-25 3 Pv 148/20/1101 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/758/10/2020 (pdf, 112 KB) 2021-01-15 4 Pv 290/19/1101 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/730/09/2020 (pdf, 89 KB) 2020-10-13 4 Pv 88/19/1101 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/731/09/2020 (pdf, 94 KB) 2020-10-09 1 Pv 76/19/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/106/01/2020 (pdf, 94 KB) 2020-02-26 3 Pv 310/17/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/342/09/2019 (pdf, 132 KB) 2019-09-06 4 Pv 26/19/1101 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/46/01/2019 (pdf, 85 KB) 2019-04-12 3 Pv 131/17/1101 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

No relevant news articles found.