JUDr. Nina Vančíková, PhD.

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava I.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pozemok kúpna zmluva 31.07.2013 uvedená v cene rodinného domu uvedená v cene rodinného domu
rodinný dom kúpna zmluva 31.07.2013 48000 Eur 48000 Eur spolu s pozemkom
pozemok kúpna zmluva 21.06.2017 uvedená v cene garáže uvedená v cene garáže
garáž kúpna zmluva 21.06.2017 10000 10000
garáž kúpna zmluva 06.12.2018 uvedená v cene bytu uvedená v cene bytu
byt kúpna zmluva 06.12.2018 197500 Eur spolu s garážou 197500 Eur spolu s garážou
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpna zmluva 30.05.2008 12945 Eur 12945 Eur
vklady na účte darovanie, úspory z platu 31.12.2020 64795Eur 64795Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 18.10.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pozemok kúpna zmluva 31.07.2013 uvedená v cene rodinného domu uvedená v cene rodinného domu
rodinný dom kúpna zmluva 31.07.2013 48000 Eur 48000 Eur spolu s pozemkom
pozemok kúpna zmluva 21.06.2017 uvedená v cene garáže uvedená v cene garáže
garáž kúpna zmluva 21.06.2017 10000 10000
garáž kúpna zmluva 06.12.2018 uvedená v cene bytu uvedená v cene bytu
byt kúpna zmluva 06.12.2018 197500 Eur spolu s garážou 197500 Eur spolu s garážou
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpna zmluva 30.05.2008 12945 Eur 12945 Eur
vklady na účte darovanie, úspory z platu do 2018 54662 Eur 54662 Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 18.10.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok kúpna zmluva 31.07.2013
rodinný dom kúpna zmluva 31.07.2013
pozemok kúpna zmluva 21.06.2017
garáž kúpna zmluva 21.06.2017
garáž kúpna zmluva 06.12.2018
byt kúpna zmluva 06.12.2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
motorové vozidlo kúpna zmluva 30.05.2008 12945 eur
vklady na účte darovanie, úspory z platu do 2018 33600 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 18.10.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok kúpna zmluva 31.07.2013
rodinný dom kúpna zmluva 31.07.2013
pozemok kúpna zmluva 21.06.2017
garáž kúpna zmluva 21.06.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
motorové vozidlo kúpna zmluva 30.05.2008 12945 eur
vklady na účte darovanie, úspory z platu rok 2017 55000 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok Kúpna zmluva 31.07.2013
rodinný dom Kúpna zmluva 31.07.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
motorové vozidlo kúpna zmluva 30.05.2008 12945 eur
vklady na účte úspory z platu 31.12.2015 20000 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok Kúpna zmluva 31.07.2013
rodinný dom Kúpna zmluva 31.07.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorové vozidlo kúpna zmluva 30.05.2008
vklady na účte úspory z platu 31.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok Kúpna zmluva 31.07.2013
rodinný dom Kúpna zmluva 31.07.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorové vozidlo kúpna zmluva 30.05.2008
vklady na účte úspory z platu 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok Kúpna zmluva 31.07.2013
rodinný dom Kúpna zmluva 31.07.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorové vozidlo kúpna zmluva 30.05.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2011
osobné vozidlo kúpna zmluva 10.06.2009
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.