JUDr. Nina Vančíková, PhD.

Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pozemok kúpna zmluva 31.07.2013 uvedená v cene rodinného domu uvedená v cene rodinného domu
rodinný dom kúpna zmluva 31.07.2013 48000 Eur 48000 Eur spolu s pozemkom
pozemok kúpna zmluva 21.06.2017 uvedená v cene garáže uvedená v cene garáže
garáž kúpna zmluva 21.06.2017 10000 Eur 10000 Eur
garáž kúpna zmluva 06.12.2018 uvedená v cene bytu uvedená v cene bytu
byt kúpna zmluva 06.12.2018 197500 Eur spolu s garážou 197500 Eur spolu s garážou
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpna zmluva 16.08.2021 37990 Eur 37990 Eur
vklady na účte darovanie, úspory z platu, predaj automibilu celoživotne 42300 Eur 42300 Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 18.10.2018
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.