JUDr. Ivo Vendel

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Trnava.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bratislava V.

We register the prosecutor as krajský prokurátor at the prosecutors' office Krajská prokuratúra Trnava.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dvojizbový byt kúpa 2008-05-21 78632 €
garážové státie kúpa 2008-05-21 4200 €
chata dar 2003-11-05 4748 €
záhrada dar 2010-12-17 7899 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Amundi- program pravidelného investovania Rytmus založenie 2018-11-01 13500€
účet založenie 2001-11-08 26000€
Automobil Renault Arkana kúpa 2022-02-25 29500€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dvojizbový byt kúpa 2008-05-21 78632 €
garážové státie kúpa 2008-05-21 4200 €
chata dar 2003-11-05 4748 €
záhrada dar 2010-12-17 7899 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Amundi- program pravidelného investovania Rytmus založenie 2018-11-01 13500€
Automobil Renault Arkana kúpa 2022-02-25 29500€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
bankový účet založenie 2001-11-08 13000 €
pohľadávka z nájmu zmluva 2022-01-31 7150 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
lízing 2022-02-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dvojizbový byt kúpa 2008-05-21 78632 €
garážové státie kúpa 2008-05-21 4200 €
chata dar 2003-11-05 4748 €
záhrada dar 2010-12-17 7899 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Amundi- program pravidelného investovania Rytmus založenie 2018-11-01 13500€
účet založenie 2001-11-08 26000€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dvojizbový byt kúpa 2008-05-21 78632 €
garážové státie kúpa 2008-05-21 4200 €
chata dar 2003-11-05 4748 €
záhrada dar 2010-12-17 7899 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Amundi- program pravidelného investovania Rytmus založenie 2018-11-01 13000 €
účet založenie 2001-11-08 20000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dvojizbový byt kúpa 2008-05-21 78632 €
garážové státie kúpa 2008-05-21 4200 €
chata dar 2003-11-05 4748 €
záhrada dar 2010-12-17 7899 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Amundi- program pravidelného investovania Rytmus založenie 2018-11-01 10000 €
účet založenie 2001-11-08 13401 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dvojizbový byt kúpa 2008-05-21
garáž kúpa 2008-05-21
chata dar 2003-11-05
záhrada dar 2010-12-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Amundi - program pravidelného investovania Rytmus založenie 2018-11-01 10000 10000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dvojizbový byt kúpa 2008-05-21
garáž kúpa 2008-05-21
chata dar 2003-11-05
záhrada dar 2010-12-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dvojizbový byt kúpa 2008-05-21
garáž kúpa 2008-05-21
chata dar 2003-11-05
záhrada dar 2010-12-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dvojizbový byt kúpa 2008-05-21
garáž kúpa 2008-05-21
chata dar 2003-11-05
záhrada dar 2010-12-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava V
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dvojizbový byt kúpa 2008-05-21
garáž kúpa 2008-05-21
chata dar 2003-11-05
záhrada dar 2010-12-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava V
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dvojizbový byt kúpa 2008-05-21
garáž kúpa 2008-05-21
chata dar 2003-11-05
záhrada dar 2010-12-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava V
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava V
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dvojizbový byt kúpa 2008-05-21
garáž kúpa 2008-05-21
chata dar 2003-11-05
záhrada dar 2010-12-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory úspory
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (1)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/233/06/2012 (rtf, 213 KB) 2012-05-22 1 Pv 869/06/1105 § 176 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate a úradnej uzávery Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.