JUDr. Jana Verebová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Košice - okolie.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Záhrada darovacia zmluva V140/07, darovacia zmluva V3135/2019 08.02.2007 5.000
Zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva V 140/07, darovacia zmluva V3135/2019 08.02.2007 5.000
Rodinný dom darovacia zmluva V 140/07, darovacia zmluva V 3135/2019 08.02.2007 130.000
chata kúpna zmluva 12.09.2014 15.000
garáž dohoda o vyporiadaní BSM V 245/2020 07.02.2020 30.000
orná pôda darovacia zmluva V 3135/2019 06.09.2019 2.625
orná pôda darovacia zmluva 06.09.2019 410
trvalý trávny porast kúpna zmluva 03.06.2020 1875,56 1875,56
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
VUB hypotéka 09.03.2020
VUB pôžička na investíciu do domácnosti 11.03.2020
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt č. 3 kúpna zmluva 2016
radová garáž kúpna zmluva 2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Advokátska kancelária VEREB s.r.o. 27.04.2015 50.000 50.000
Advokátska kancelária VEREB s.r.o. 12.12.2019 25.342 25.342
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Záhrada darovacia zmluva V140/07, darovacia zmluva V3135/2019 08.02.2007 5.000
Zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva V 140/07, darovacia zmluva V3135/2019 08.02.2007 5.000
Rodinný dom darovacia zmluva V 140/07, darovacia zmluva V 3135/2019 08.02.2007 130.000
chata kúpna zmluva 12.09.2014 15.000
garáž dohoda o vyporiadaní BSM V 245/2020 07.02.2020 30.000
orná pôda darovacia zmluva V 3135/2019 06.09.2019 2.625
orná pôda darovacia zmluva 06.09.2019 410
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
flexihypotéka refinančná 08.06.2016
VÚB Pôžička 25.06.2018
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt č. 3 kúpna zmluva 2016
radová garáž kúpna zmluva 2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Advokátska kancelária VEREB s.r.o. 27.04.2015 50.000 50.000
Advokátska kancelária VEREB s.r.o. 12.12.2019 25.342 25.342
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záhrada darovacia zmluva V140/07 08.02.2007
Zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva V 140/07 08.02.2007
Rodinný dom darovacia zmluva V 140/07 08.02.2007
Byt zmluva o prevode vlastníctva bytu V-9668/96 10.10.1996
chata kúpna zmluva 12.09.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
flexihypotéka refinančná 08.06.2016
VÚB Pôžička 25.06.2018
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt č. 3 kúpna zmluva 2016
orná pôda kúpna zmluva 2016
orná pôda kúpna zmluva 2016
radová garáž kúpna zmluva 2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
kúpa do vlastníctva SZČ osoby - advokáta 27.04.2015 50.000 50.000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záhrada darovacia zmluva V140/07 08.02.2007
Zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva V 140/07 08.02.2007
Rodinný dom darovacia zmluva V 140/07 08.02.2007
Byt zmluva o prevode vlastníctva bytu V-9668/96 10.10.1996
chata kúpna zmluva 12.09.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
flexihypotéka refinančná 08.06.2016
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt č. 3 kúpna zmluva 2016
orná pôda kúpna zmluva 2016
orná pôda kúpna zmluva 2016
radová garáž kúpna zmluva 2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
kúpa do vlastníctva SZČ osoby - advokáta 27.04.2015 50.000 50.000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záhrada darovacia zmluva V140/07 08.02.2007
Zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva V 140/07 08.02.2007
Rodinný dom darovacia zmluva V 140/07 08.02.2007
Byt zmluva o prevode vlastníctva bytu V-9668/96 10.10.1996
chata kúpna zmluva 12.09.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
flexihypotéka refinančná 08.06.2016
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt č. 3 kúpna zmluva 2016
orná pôda kúpna zmluva 2016
orná pôda kúpna zmluva 2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
kúpa do vlastníctva SZČ osoby - advokáta 27.04.2015 50.000 50.000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záhrada darovacia zmluva V140/07 08.02.2007
Zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva V 140/07 08.02.2007
Rodinný dom darovacia zmluva V 140/07 08.02.2007
Byt zmluva o prevode vlastníctva bytu V-9668/96 10.10.1996
chata kúpna zmluva 12.09.2014
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver plus na bývanie 03.07.2008
spotrebiteľský úver 21.08.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
kúpa do vlastníctva SZČ osoby - advokáta 27.04.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záhrada darovacia zmluva V140/07 08.02.2007
Zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva V 140/07 08.02.2007
Rodinný dom darovacia zmluva V 140/07 08.02.2007
Byt zmluva o prevode vlastníctva bytu V-9668/96 10.10.1996
chata kúpna zmluva 12.09.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2014
peniaze príjmy z advokátskej činnosti 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záhrada darovacia zmluva V140/07 08.02.2007
Zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva V 140/07 08.02.2007
Rodinný dom darovacia zmluva V 140/07 08.02.2007
Byt zmluva o prevode vlastníctva bytu V-9668/96 10.10.1996
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 01.01.2012
peniaze príjmy z advokátskej činnosti 01.01.2012
peniaze predaj bytu 01.04.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záhrada darovacia zmluva V140/07 08.02.2007
Zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva V 140/07 08.02.2007
Rodinný dom darovacia zmluva V 140/07 08.02.2007
Byt zmluva o prevode vlastníctva bytu V-9668/96 10.10.1996
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 01.01.2012
peniaze príjmy z advokátskej činnosti 01.01.2012
peniaze predaj bytu 01.04.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záhrada darovacia zmluva V140/07 08.02.2007
Zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva V 140/07 08.02.2007
Rodinný dom darovacia zmluva V 140/07 08.02.2007
Byt zmluva o prevode vlastníctva bytu V-9668/96 10.10.1996
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 01.01.2011
peniaze príjmy z advokátskej činnosti 01.01.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.