Okresná prokuratúra Košice - okolie Štúrova 7, 041 47 Košice

Okresným prokurátorom je JUDr. Marek Rajnič, PhD..

Na prokuratúre evidujeme 14 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 992,64 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 223,84 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 63,77 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 414,79 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 24,08% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Košice - okolie
Štúrova 7
041 47 Košice
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Marek Rajnič, PhD. okresný prokurátor
JUDr. Dominika Sokolová námestníčka okresného prokurátora

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.