JUDr. Beata Vítková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Malacky.

We register the prosecutor as okresná prokurátorka at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Malacky.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-10-23 53000€
rodinný dom výstavba od 2007 2015-05-20 129000€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančná úhrada za predaj vozidla predaj 2017-07-12 17.000
vozidlo Jeep Compass splatenie lesingu 2020-09-25 500 20.000
finančná úhrada za predaj vozidla Fiat Panda predaj 2022-06-15 10.000 10.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory mzda priebežne cca 20.000 20.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domácnosti + obrazy od 1992 postupne 16.600
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
leasingová zml. na Jeep Compass 2017-09-12
úver od SlSp. 2018-07-16
leasingová zmluva na Jeep Renegade 2021-07-30
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-10-23 53000€
rodinný dom výstavba od 2007 2015-05-20 129000€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančná úhrada za predaj vozidla predaj 2017-07-12 17.000
vozdlo Fiat Panda splatenie lessingu 2018-11-02 4.000 9.000
vozidlo Jeep Compass splatenie lesingu 2020-09-25 500 20.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory mzda priebežne cca 16.000 16.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domácnosti + obrazy od 1992 postupne 16.600
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
leasingová zml. na Jeep Compass 2017-09-12
úver od SlSp. 2018-07-16
leasingová zmluva na Jeep Renegade 2021-07-30
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-10-23 53000€
rodinný dom výstavba od 2007 2015-05-20 129000€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančná úhrada za predaj vozidla predaj 2017-07-12 17.000
vozdlo Fiat Panda splatenie lessingu 2018-11-02 4.000 9.000
vozidlo Jeep Compass splatenie leasingu 2020-09-25 500 20000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
úspory mzda priebežne 16000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domácnosti + obrazy od 1992 postupne 16.600
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
leasingová zml. na Jeep Compass 2017-09-12
úver od SlSp. 2018-07-16
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (18)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/216/10/2022 2022-11-15 2 Pv 10/22/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/2932/11/2020 2021-04-09 2 Kv 1/18/1100 § 235 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/746/03/2020 2020-04-07 3 Kv 41/19/1100 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/266/07/2019 2019-10-24 1 Kv 75/16/1100 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/316/08/2019 2019-08-21 1 Kv 66/18/1100 § 375 – Poškodzovanie cudzích práv Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/33/03/2016 2018-03-12 2 Kv 20/15/1100 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/30/08/2016 2016-10-04 1 Kv 62/16/1100 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/2/03/2016 2016-03-19 1 Kv 5/14/1100 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/2/01/2015 2015-01-20 1 Kv 66/10/1100 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/11/08/2014 2014-08-11 1 Kv 21/14/1100 § 373 – Ohováranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/8/06/2014 2014-04-18 2 Kv 62/09/1100 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/1/05/2014 2014-03-19 1 Kv 18/11/1100 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/2/11/2014 2014-03-07 1 Kv 31/13/1100 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/17/12/2013 2013-11-12 1 Kv 4/10/1100 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/18/11/2013 2013-10-19 1 Kv 107/09/1100 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/13/09/2013 2013-09-06 1 Kv 100/07/1100 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/11/07/2013 2013-07-18 1 Kv 113/08/1100 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/3/05/2013 2013-04-26 2 Kv 35/12/1100 § 235 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.