JUDr. Beata Vítková

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Malacky.

Prokurátora evidujeme v pozícii okresná prokurátorka na prokuratúre Okresná prokuratúra Malacky.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
zastavané plochy a nádvoria kúpa 23.10.2007 53000€
rodinný dom výstavba od 2007 20.05.2015 129000€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
finančná úhrada za predaj vozidla predaj 12.07.2017 17.000
vozidlo Jeep Compass splatenie lesingu 25.09.2020 500 20.000
finančná úhrada za predaj vozidla Fiat Panda predaj 15.06.2022 10.000 10.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory mzda priebežne cca 20.000 20.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zariadenie domácnosti + obrazy od 1992 postupne 16.600
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
leasingová zml. na Jeep Compass 12.09.2017
úver od SlSp. 16.07.2018
leasingová zmluva na Jeep Renegade 30.07.2021
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
zastavané plochy a nádvoria kúpa 23.10.2007 53000€
rodinný dom výstavba od 2007 20.05.2015 129000€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
finančná úhrada za predaj vozidla predaj 12.07.2017 17.000
vozdlo Fiat Panda splatenie lessingu 02.11.2018 4.000 9.000
vozidlo Jeep Compass splatenie lesingu 25.09.2020 500 20.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory mzda priebežne cca 16.000 16.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zariadenie domácnosti + obrazy od 1992 postupne 16.600
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
leasingová zml. na Jeep Compass 12.09.2017
úver od SlSp. 16.07.2018
leasingová zmluva na Jeep Renegade 30.07.2021
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
zastavané plochy a nádvoria kúpa 23.10.2007 53000€
rodinný dom výstavba od 2007 20.05.2015 129000€
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
finančná úhrada za predaj vozidla predaj 12.07.2017 17.000
vozdlo Fiat Panda splatenie lessingu 02.11.2018 4.000 9.000
vozidlo Jeep Compass splatenie leasingu 25.09.2020 500 20000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
úspory mzda priebežne 16000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zariadenie domácnosti + obrazy od 1992 postupne 16.600
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
leasingová zml. na Jeep Compass 12.09.2017
úver od SlSp. 16.07.2018
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (18)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/216/10/2022 15.11.2022 2 Pv 10/22/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/2932/11/2020 09.04.2021 2 Kv 1/18/1100 § 235 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/746/03/2020 07.04.2020 3 Kv 41/19/1100 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/266/07/2019 24.10.2019 1 Kv 75/16/1100 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/316/08/2019 21.08.2019 1 Kv 66/18/1100 § 375 – Poškodzovanie cudzích práv Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/33/03/2016 12.03.2018 2 Kv 20/15/1100 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/30/08/2016 04.10.2016 1 Kv 62/16/1100 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/2/03/2016 19.03.2016 1 Kv 5/14/1100 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/2/01/2015 20.01.2015 1 Kv 66/10/1100 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/11/08/2014 11.08.2014 1 Kv 21/14/1100 § 373 – Ohováranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/8/06/2014 18.04.2014 2 Kv 62/09/1100 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/1/05/2014 19.03.2014 1 Kv 18/11/1100 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/2/11/2014 07.03.2014 1 Kv 31/13/1100 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/17/12/2013 12.11.2013 1 Kv 4/10/1100 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/18/11/2013 19.10.2013 1 Kv 107/09/1100 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/13/09/2013 06.09.2013 1 Kv 100/07/1100 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/11/07/2013 18.07.2013 1 Kv 113/08/1100 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/3/05/2013 26.04.2013 2 Kv 35/12/1100 § 235 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.