JUDr. Róbert Vlachovský

Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt bývanie 01.02.2006 2000000 Sk 2000000 Sk
záhrada dedičstvo 13.05.2020 100 100
zastavaná plocha a nádvorie dedičstvo 13.05.2020 100 100
trávnatý porast dedičstvo 13.05.2020 20 20
orná pôda dedičstvo 13.05.2020 50 50
orná pôda dedičstvo 13.05.2020 50 50
trávnatý porast dedičstvo 13.05.2020 50 50
orná pôda dedičstvo 13.05.2020 100 100
lesný pozemok dedičstvo 13.05.2020 100 100
orná pôda dedičstvo 13.05.2020 20 20
orná pôda dedičswtvo 13.05.2020 20 20
trávnatý porast dedičstvo 13.05.2020 200 200
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné mot. voz. Peugeot 5008 01.11.2015 16.700 16.700
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt bývanie 01.02.2006 2000000 Sk 2000000 Sk
záhrada dedičstvo 13.05.2020 100 100
zastavaná plocha a nádvorie dedičstvo 13.05.2020 100 100
trávnatý porast dedičstvo 13.05.2020 20 20
orná pôda dedičstvo 13.05.2020 50 50
orná pôda dedičstvo 13.05.2020 50 50
trávnatý porast dedičstvo 13.05.2020 50 50
orná pôda dedičstvo 13.05.2020 100 100
lesný pozemok dedičstvo 13.05.2020 100 100
orná pôda dedičstvo 13.05.2020 20 20
orná pôda dedičswtvo 13.05.2020 20 20
trávnatý porast dedičstvo 13.05.2020 200 200
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné mot. voz. Peugeot 5008 01.11.2015 16.700 16.700
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt bývanie 01.02.2006 2000000 Sk 2000000 Sk
záhrada dedičstvo 13.05.2020 100 100
zastavaná plocha a nádvorie dedičstvo 13.05.2020 100 100
trávnatý porast dedičstvo 13.05.2020 20 20
orná pôda dedičstvo 13.05.2020 50 50
orná pôda dedičstvo 13.05.2020 50 50
trávnatý porast dedičstvo 13.05.2020 50 50
orná pôda dedičstvo 13.05.2020 100 100
lesný pozemok dedičstvo 13.05.2020 100 100
orná pôda dedičstvo 13.05.2020 20 20
orná pôda dedičswtvo 13.05.2020 20 20
trávnatý porast dedičstvo 13.05.2020 200 200
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné mot. voz. Peugeot 5008 01.11.2015 16.700 16.700
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
byt bývanie 01.02.2006
záhrada dedičstvo 13.05.2020 1,33 m2
zastavaná plocha a nádvorie dedičstvo 13.05.2020 1,33 m2
trvalý trávnatý porast dedičstvo 13.05.2020 0.04 m2
orná pôda dedičstvo 13.05.2020 0.33 m2
orná pôda dedičstvo 13.05.2020 0.33 m2
trvalý trávnatý porast dedičstvo 13.05.2020 0.04 m2
orná pôda dedičstvo 13.05.2020 0.33 m2
lesný pozemok dedičstvo 13.05.2020 1.33 m2
orná pôda dedičstvo 13.05.2020 0.33 m2
orná pôda dedičstvo 13.05.2020 0.33 m2
ostatná plocha dedičstvo 13.05.2020 1,33 m2
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Peugeot 5008 osobné užívanie 01.11.2015 16.700.-eur -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
finančné prostriedky dedičstvo 13.05.2020 15.500
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt bývanie 01.02.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Peugeot 5008 osobné užívanie 01.11.2015 16.700.-eur -
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt bývanie 01.02.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Peugeot 5008 osobné užívanie 01.11.2015 16.700 20.000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt bývanie 01.02.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Peugeot 5008 osobné užívanie 01.11.2015 16.700.-eur -
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt bývanie 01.02.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Peugeot 5008 osobné užívanie 01.11.2015 16.700.-eur -
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt bývanie 01.02.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Peugeot 5008 osobné vlastníctvo 01.11.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt bývanie 01.02.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo Toyota RAV4 osobný účel 25.02.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt bývanie 01.02.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo Toyota RAV4 osobný účel 25.02.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt bývanie 01.02.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo Toyota RAV4 osobný účel 25.02.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt bývanie 01.02.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo TOYOTA RAV 4 osobný účel 25.02.2008
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.