JUDr. Iveta Vrzgulová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava II.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 05.10.1998
byt kúpa 15.07.2014 209.000,-€
byt dedičké konanie, 2D/497/2020, Dnot 124/2020 05.11.2021 110.000,-€
nebytový priestor dedičské konanie 2 D/497/2020, Dnot 124/2020 05.11.2021 110.000,-€
pozemok - parkovacie státie dedičské konanie 2D/497/2020, Dnot 124/2020 05.11.2021 110.000,-€
nehnuteľnosť dedičské konanie 2D/497/2020, Dnot 124/2020 05.11.2021 1.935,-€
spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnostiach uvedených pod bodom F. uznesenia 2D/497/2020, Dnot 124/2020 pripojené v prílohe
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory úspory 31.12.2019 16.500,-€
finančné prostriedky vo výške 45.000,-€ - dar ústna darovacia zmluva 01.04.2014 45.000,-€
vlastnícke právo k spoluvlastníckemu podielu v pomere 4736/10000 kúpna zmluva jún 2018 153.991,-€ 153.991,-€
finančné prostriedky vo výške 45.000,-€ dedičské konanie 2 D/497/2020, Dnot 124/2020 05.11.2021 45.000,-€ 45.000,-€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 14.06.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpa 05.10.1998
byt kúpa 15.07.2014 209.000,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory úspory 31.12.2019 16.500,-€
finančné prostriedky vo výške 45.000,-€ - dar ústna darovacia zmluva 01.04.2014 45.000,-€
vlastnícke právo k spoluvlastníckemu podielu v pomere 4736/10000 kúpna zmluva jún 2018 153.991,-€ 153.991,-€
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 14.06.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpa 05.10.1998 700.000,-Sk
byt kúpa 14.06.2018 209.000,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
úspory úspory 31.12.2019 8.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 14.06.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 05.10.1998
byt kúpa 14.06.2018
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úspory úspory 31.12.2018
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 14.06.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 05.10.1998
byt kúpa 15.07.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 05.10.1998
byt kúpa 15.07.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 05.10.1998
byt kúpa 15.07.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v peňažnom ústave vo výške 7.270 Eur sporenie 01.03.2015
finančné prostriedky vo výške 45.000 eur - dar, ústna darovacia zmluva darovacia zmluva 01.04.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 05.10.1998
byt kúpa 15.07.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v peňažnom ústave vo výške 7.270 Eur sporenie 01.03.2015
finančné prostriedky vo výške 45.000 eur - dar, ústna darovacia zmluva darovacia zmluva 01.04.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 05.10.1998
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v peňažnom ústave vo výške 23.000 Eur sporenie 01.03.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 05.10.1998
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažnom ústave € sporenie
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 05.10.1998
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.