JUDr. Monika Zámečníková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Bratislava I.

We register the prosecutor as okresná prokurátorka at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Bratislava I.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2001-04-04 93.000 93.000
garáž kúpna zmluva 2001-04-23 6.600 6.600
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-11-18 312 312
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-11-18 595 595
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2021 20000,-- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobné motorové vozidlo Volvo V60 2020-02-01 26.300 €
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
byt kúpna zmluva 2001-04-04 93.000
garáž kúpna zmluva 2001-04-23 6.600
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-11-18 312
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-11-18 595
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2020 70000,-- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobné motorové vozidlo Volvo V60 2020-02-01 26.300 €
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.