JUDr. Monika Zámečníková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Bratislava IV.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bratislava I and Okresná prokuratúra Malacky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2001-04-04 93.000 93.000
garáž kúpna zmluva 2001-04-23 6.600 6.600
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-11-18 312 312
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-11-18 595 595
byt kúpna zmluva 2022-04-07 116.978 116.978
garážové státie kúpna zmluva 2022-04-07 15.000 15.000
zastavané plochy a nádrvoria kúpna zmluva 2022-04-07 s NP s NP
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2022-04-07 s bytom s bytom
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2023-12-31 17.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobné motorové vozidlo Volvo V60 2020-02-01 26.300 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2022-01-24
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2001-04-04 93.000 93.000
garáž kúpna zmluva 2001-04-23 6.600 6.600
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-11-18 312 312
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-11-18 595 595
byt kúpna zmluva 2022-04-07 116.978 116.978
garážové státie kúpna zmluva 2022-04-07 15.000 15.000
zastavané plochy a nádrvoria kúpna zmluva 2022-04-07 s NP s NP
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2022-04-07 s bytom s bytom
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2022-12-31 15.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobné motorové vozidlo Volvo V60 2020-02-01 26.300 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2022-01-24
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2001-04-04 93.000 93.000
garáž kúpna zmluva 2001-04-23 6.600 6.600
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-11-18 312 312
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-11-18 595 595
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2021 20000,-- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobné motorové vozidlo Volvo V60 2020-02-01 26.300 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
byt kúpna zmluva 2001-04-04 93.000
garáž kúpna zmluva 2001-04-23 6.600
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-11-18 312
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-11-18 595
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2020 70000,-- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobné motorové vozidlo Volvo V60 2020-02-01 26.300 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
byt kúpna zmluva 2001-04-04 93.000
garáž kúpna zmluva 2001-04-23 6.600
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-11-18 312
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-11-18 595
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2019 75000,-- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
osobné motorové vozidlo Volvo XC60 2019-01-01 8.000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2001-04-04
garáž kúpna zmluva 2001-04-23
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-11-18
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-11-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2018 56.000,-- €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2001-04-04
garáž kúpna zmluva 2001-04-23
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-11-18
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-11-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2015 45.000,-- €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2001-04-04
garáž kúpna zmluva 2001-04-23
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-11-18
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-11-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2015 35.000,-- €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2001-04-04
garáž kúpna zmluva 2001-04-23
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-11-18
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-11-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2015
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2001-04-04
garáž kúpna zmluva 2001-04-23
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-11-18
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-11-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2014
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2001-04-04
garáž kúpna zmluva 2001-04-23
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-11-18
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-11-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2005
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2001-04-04
garáž kúpna zmluva 2001-04-23
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-11-18
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-11-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2005
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2001-04-04
garáž kúpna zmluva 2001-04-23
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-11-18
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-11-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave úspory
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (89)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/90/03/2017 2017-03-28 2 Pv 322/15/1104 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/98/12/2016 2017-01-17 1 Pv 645/16/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/59/11/2016 2016-11-22 1 Pv 504/16/1104 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/29/06/2016 2016-07-12 2 Pv 45/13/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/28/06/2016 2016-06-14 2 Pv 433/15/1104 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/25/05/2016 2016-07-29 2 Pv 25/13/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/22/05/2016 2016-05-12 2 Pv 284/15/1104 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/21/05/2016 2016-05-28 2 Pv 80/13/1104 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/16/03/2016 2016-04-05 1 Pv 547/14/1104 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/88/12/2015 2016-01-12 2 Pv 493/13/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/82/11/2015 2015-12-08 1 Pv 381/15/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/68/09/2015 2015-10-06 1 Pv 346/15/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/62/09/2015 2015-10-13 1 Pv 174/14/1104 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/24/05/2015 (rtf, 48 KB) 2015-05-23 1 Pv 491/14/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/18/05/2015 (rtf, 57 KB) 2015-05-08 2 Pv 64/15/1104 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/13/03/2015 (rtf, 52 KB) 2015-03-31 1 Pv 269/14/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/1/05/2015 (rtf, 48 KB) 2015-05-01 2 Pv 334/13/1104 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/108/10/2014 (rtf, 48 KB) 2014-10-28 1 Pv 455/14/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/236/05/2023 2023-06-02 2 Pv 64/22/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/232/05/2023 (pdf, 106 KB) 2023-05-26 2 Pv 360/21/1104 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/79/09/2014 (rtf, 48 KB) 2014-08-19 1 Pv 381/14/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/67/06/2014 (rtf, 51 KB) 2014-06-03 1 Pv 409/13/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/51/04/2014 (rtf, 52 KB) 2014-04-14 2 Pv 550/13/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/42/04/2014 (rtf, 67 KB) 2014-04-07 1 Pv 369/13/1104 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/150/03/2023 2023-04-21 1 Pv 298/22/1104 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/30/02/2014 (rtf, 48 KB) 2014-02-18 1 Pv 511/13/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/8/11/2014 (rtf, 123 KB) 2014-01-28 1 Pv 1392/09/1104 § 224 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/119/11/2013 (rtf, 50 KB) 2013-11-11 2 Pv 422/13/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/108/10/2013 (rtf, 114 KB) 2013-10-18 1 Pv 1314/09/1104 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/92/09/2013 (rtf, 48 KB) 2013-09-23 1 Pv 314/13/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/78/08/2013 (rtf, 47 KB) 2013-08-05 1 Pv 352/13/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/71/06/2013 (rtf, 77 KB) 2013-06-22 1 Pv 154/13/1104 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/68/06/2013 (rtf, 49 KB) 2013-06-15 2 Pv 229/13/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/67/06/2013 (rtf, 97 KB) 2013-06-05 2 Pv 643/12/1104 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/16/01/2023 2023-01-24 2 Pv 302/17/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/512/12/2022 2022-12-23 1 Pv 362/22/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/253/03/2022 2022-03-26 1 Pv 416/19/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/970/12/2021 2022-01-13 1 Pv 93/20/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/17/01/2021 2021-01-23 1 Pv 477/20/1104 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/481/10/2020 2020-10-24 2 Pv 229/16/1104 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/14/01/2020 2020-03-05 2 Pv 310/17/1104 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/325/11/2019 2019-12-03 2 Pv 94/19/1104 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/200/08/2019 2019-09-05 2 Pv 598/15/1104 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/179/07/2019 2019-07-18 1 Pv 195/19/1104 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/48/02/2019 2019-03-14 1 Pv 643/16/1104 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/270/12/2017 2017-12-19 1 Pv 38/13/1104 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/199/08/2017 2017-08-22 2 Pv 147/17/1104 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/166/07/2017 2017-07-18 2 Pv 332/15/1104 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/165/07/2017 2017-07-22 2 Pv 468/16/1104 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/134/05/2017 2017-05-31 1 Pv 156/17/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/133/05/2017 2017-05-30 2 Pv 138/17/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/230/04/2024 2024-05-01 2 Pv 143/22/1104 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/187/03/2024 2024-04-26 1 Pv 87/22/1104 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/230/04/2024 (pdf, 105 KB) 2024-05-01 2 Pv 143/22/1104 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/187/03/2024 (pdf, 111 KB) 2024-04-26 1 Pv 87/22/1104 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/236/05/2023 (pdf, 105 KB) 2023-06-02 2 Pv 64/22/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/232/05/2023 (pdf, 106 KB) 2023-05-26 2 Pv 360/21/1104 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/150/03/2023 (pdf, 92 KB) 2023-04-21 1 Pv 298/22/1104 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/16/01/2023 (pdf, 111 KB) 2023-01-24 2 Pv 302/17/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/512/12/2022 (pdf, 106 KB) 2022-12-23 1 Pv 362/22/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/253/03/2022 (pdf, 89 KB) 2022-03-26 1 Pv 416/19/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/970/12/2021 (pdf, 107 KB) 2022-01-13 1 Pv 93/20/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/17/01/2021 (pdf, 147 KB) 2021-01-23 1 Pv 477/20/1104 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/481/10/2020 (pdf, 85 KB) 2020-10-24 2 Pv 229/16/1104 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/14/01/2020 (pdf, 91 KB) 2020-03-05 2 Pv 310/17/1104 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/325/11/2019 (pdf, 117 KB) 2019-12-03 2 Pv 94/19/1104 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/200/08/2019 (pdf, 89 KB) 2019-09-05 2 Pv 598/15/1104 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/179/07/2019 (pdf, 90 KB) 2019-07-18 1 Pv 195/19/1104 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/48/02/2019 (pdf, 88 KB) 2019-03-14 1 Pv 643/16/1104 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/270/12/2017 (pdf, 129 KB) 2017-12-19 1 Pv 38/13/1104 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/199/08/2017 (pdf, 120 KB) 2017-08-22 2 Pv 147/17/1104 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/166/07/2017 (pdf, 110 KB) 2017-07-18 2 Pv 332/15/1104 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/165/07/2017 (pdf, 123 KB) 2017-07-22 2 Pv 468/16/1104 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/134/05/2017 (pdf, 109 KB) 2017-05-31 1 Pv 156/17/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/133/05/2017 (pdf, 106 KB) 2017-05-30 2 Pv 138/17/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/90/03/2017 (pdf, 106 KB) 2017-03-28 2 Pv 322/15/1104 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/98/12/2016 (pdf, 108 KB) 2017-01-17 1 Pv 645/16/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/59/11/2016 (pdf, 94 KB) 2016-11-22 1 Pv 504/16/1104 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/29/06/2016 (pdf, 118 KB) 2016-07-12 2 Pv 45/13/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/28/06/2016 (pdf, 95 KB) 2016-06-14 2 Pv 433/15/1104 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/25/05/2016 (pdf, 108 KB) 2016-07-29 2 Pv 25/13/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/22/05/2016 (pdf, 139 KB) 2016-05-12 2 Pv 284/15/1104 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/21/05/2016 (pdf, 88 KB) 2016-05-28 2 Pv 80/13/1104 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/16/03/2016 (pdf, 86 KB) 2016-04-05 1 Pv 547/14/1104 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/88/12/2015 (pdf, 89 KB) 2016-01-12 2 Pv 493/13/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/82/11/2015 (pdf, 125 KB) 2015-12-08 1 Pv 381/15/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/68/09/2015 (pdf, 106 KB) 2015-10-06 1 Pv 346/15/1104 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/62/09/2015 (pdf, 89 KB) 2015-10-13 1 Pv 174/14/1104 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/332/05/2024 (pdf, 105 KB) 2024-06-21 2 Pv 298/22/1104 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.