JUDr. Monika Zámečníková

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava I.

Prokurátora evidujeme v pozícii okresná prokurátorka na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava I.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpna zmluva 04.04.2001 93.000 93.000
garáž kúpna zmluva 23.04.2001 6.600 6.600
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 18.11.2010 312 312
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 18.11.2010 595 595
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2021 20000,-- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
osobné motorové vozidlo Volvo V60 01.02.2020 26.300 €
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
byt kúpna zmluva 04.04.2001 93.000
garáž kúpna zmluva 23.04.2001 6.600
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 18.11.2010 312
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 18.11.2010 595
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 2020 70000,-- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
osobné motorové vozidlo Volvo V60 01.02.2020 26.300 €
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.