JUDr. Marek Zemiar

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Zvolen.

We register the prosecutor as okresný prokurátor at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Zvolen.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
pozemok kúpa 2002-09-27 297,72
pozemok kúpa 2002-09-27 33,82
pozemok kúpa 2002-09-27 49
pozemok kúpa 2002-09-27 85,57
rodinný dom výstavba 2011-11-22 80000
byt kúpa 2004-10-06 23235,74
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpa 2017-10-18 30200 30200
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v banke úspory z platu 2020-12-31 119837,25 119837,25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
pozemok kúpa 2002-09-27 297,72
pozemok kúpa 2002-09-27 33,82
pozemok kúpa 2002-09-27 49
pozemok kúpa 2002-09-27 85,57
rodinný dom výstavba 2011-11-22 80000
byt kúpa 2004-10-06 23235,74
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpa 2017-10-18 30200 30200
peniaze úspory z platu 2001-11-01 89478 89478
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpa 2002-09-27
pozemok kúpa 2002-09-27
pozemok kúpa 2002-09-27
pozemok kúpa 2002-09-27
rodinný dom výstavba 2011-11-22
byt kúpa 2004-10-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpa 2017-10-18 30200 30200
peniaze úspory z platu 2001-11-01 64850 64850
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpa 2002-09-27
pozemok kúpa 2002-09-27
pozemok kúpa 2002-09-27
pozemok kúpa 2002-09-27
rodinný dom výstavba 2011-11-22
byt kúpa 2004-10-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpa 2017-10-18 30200 30200
peniaze úspory z platu 2001-11-01 46285 46285
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpa 2002-09-27
pozemok kúpa 2002-09-27
pozemok kúpa 2002-09-27
pozemok kúpa 2002-09-27
rodinný dom výstavba 2011-11-22
byt kúpa 2004-10-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpa 2009-05-15 17440 6601
peniaze úspory z platu 2001-11-01 57931 57931
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpa 2002-09-27
pozemok kúpa 2002-09-27
pozemok kúpa 2002-09-27
pozemok kúpa 2002-09-27
rodinný dom výstavba 2011-11-22
byt kúpa 2004-10-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpa 2009-05-15
peniaze úspory z platu 2001-11-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpa 2002-09-27
pozemok kúpa 2002-09-27
pozemok kúpa 2002-09-27
pozemok kúpa 2002-09-27
rodinný dom výstavba 2011-11-22
byt kúpa 2004-10-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpa 2009-05-15
peniaze úspory z platu 2001-11-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpa 2002-09-27
pozemok kúpa 2002-09-27
pozemok kúpa 2002-09-27
pozemok kúpa 2002-09-27
rodinný dom výstavba 2011-11-22
byt kúpa 2004-10-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpa 2009-05-15
peniaze úspory z platu 2001-11-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpa 2002-09-27
pozemok kúpa 2002-09-27
pozemok kúpa 2002-09-27
pozemok kúpa 2002-09-27
rodinný dom výstavba 2011-11-22
byt kúpa 2004-10-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpa 2009-05-15
peniaze úspory z platu 2001-11-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpa 2002-09-27
pozemok kúpa 2002-09-27
pozemok kúpa 2002-09-27
pozemok kúpa 2002-09-27
rodinný dom výstavba 2011-11-22
byt kúpa 2004-10-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpa 2009-05-15
peniaze úspory z platu 2001-11-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.