JUDr. Marek Zemiar

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Zvolen.

Prokurátora evidujeme v pozícii okresný prokurátor na prokuratúre Okresná prokuratúra Zvolen.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
pozemok kúpa 27.09.2002 297,72
pozemok kúpa 27.09.2002 33,82
pozemok kúpa 27.09.2002 49
pozemok kúpa 27.09.2002 85,57
rodinný dom výstavba 22.11.2011 80000
byt kúpa 06.10.2004 23235,74
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpa 18.10.2017 30200 30200
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v banke úspory z platu 31.12.2020 119837,25 119837,25
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
pozemok kúpa 27.09.2002 297,72
pozemok kúpa 27.09.2002 33,82
pozemok kúpa 27.09.2002 49
pozemok kúpa 27.09.2002 85,57
rodinný dom výstavba 22.11.2011 80000
byt kúpa 06.10.2004 23235,74
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpa 18.10.2017 30200 30200
peniaze úspory z platu 01.11.2001 89478 89478
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok kúpa 27.09.2002
pozemok kúpa 27.09.2002
pozemok kúpa 27.09.2002
pozemok kúpa 27.09.2002
rodinný dom výstavba 22.11.2011
byt kúpa 06.10.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpa 18.10.2017 30200 30200
peniaze úspory z platu 01.11.2001 64850 64850
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok kúpa 27.09.2002
pozemok kúpa 27.09.2002
pozemok kúpa 27.09.2002
pozemok kúpa 27.09.2002
rodinný dom výstavba 22.11.2011
byt kúpa 06.10.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpa 18.10.2017 30200 30200
peniaze úspory z platu 01.11.2001 46285 46285
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok kúpa 27.09.2002
pozemok kúpa 27.09.2002
pozemok kúpa 27.09.2002
pozemok kúpa 27.09.2002
rodinný dom výstavba 22.11.2011
byt kúpa 06.10.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpa 15.05.2009 17440 6601
peniaze úspory z platu 01.11.2001 57931 57931
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok kúpa 27.09.2002
pozemok kúpa 27.09.2002
pozemok kúpa 27.09.2002
pozemok kúpa 27.09.2002
rodinný dom výstavba 22.11.2011
byt kúpa 06.10.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorové vozidlo kúpa 15.05.2009
peniaze úspory z platu 01.11.2001
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok kúpa 27.09.2002
pozemok kúpa 27.09.2002
pozemok kúpa 27.09.2002
pozemok kúpa 27.09.2002
rodinný dom výstavba 22.11.2011
byt kúpa 06.10.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorové vozidlo kúpa 15.05.2009
peniaze úspory z platu 01.11.2001
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok kúpa 27.09.2002
pozemok kúpa 27.09.2002
pozemok kúpa 27.09.2002
pozemok kúpa 27.09.2002
rodinný dom výstavba 22.11.2011
byt kúpa 06.10.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorové vozidlo kúpa 15.05.2009
peniaze úspory z platu 01.11.2001
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok kúpa 27.09.2002
pozemok kúpa 27.09.2002
pozemok kúpa 27.09.2002
pozemok kúpa 27.09.2002
rodinný dom výstavba 22.11.2011
byt kúpa 06.10.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorové vozidlo kúpa 15.05.2009
peniaze úspory z platu 01.11.2001
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok kúpa 27.09.2002
pozemok kúpa 27.09.2002
pozemok kúpa 27.09.2002
pozemok kúpa 27.09.2002
rodinný dom výstavba 22.11.2011
byt kúpa 06.10.2004
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorové vozidlo kúpa 15.05.2009
peniaze úspory z platu 01.11.2001
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.