JUDr. Marián Zvoda

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Dunajská Streda.

Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie domu kúpa 2014-05-01 20.000,- € 20.000,-€
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-08-01 12.000,- € 12.000,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2020-12-31 30500
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie domu kúpa 2014-05-01 20.000,- € 20.000,-€
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-08-01 12.000,- € 12.000,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2020-12-31 30500
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom kúpa 2014-06-03 78000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie domu kúpa 2014-05-01 20.000,- € 20.000,-€
osobné motorové vozidlo kúpa 2018-07-05 16.000,-E 16.000,E
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2019-12-22 45.000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2014-06-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie domu kúpa 2014-05-01 20.000,- € 20.000,-€
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-08-01 12.000,- € 12.000,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2016-01-15 35000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2014-06-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie domu kúpa 2014-05-01 20.000,- € 20.000,-€
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-08-01 12.000,- € 12.000,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2016-01-15 35000
Statements
 • Vyhlasujem, že nespĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2014-06-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domu kúpa 2014-05-01
osobné motorové vozidlo kúpa 2014-06-19
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2016-01-15
Statements
 • Vyhlasujem, že nespĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2014-06-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domu kúpa 2014-05-01
osobné motorové vozidlo kúpa 2014-06-19
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
cenné papiere kúpa 2013-02-16
úspory nájomné,príjem zo zamest. 2014-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že nespĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
obchodná budova kúpa 2007-07-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-07-01
rodinný dom kúpa 2014-06-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domu kúpa 2014-05-01
osobné motorové vozidlo kúpa 2014-06-19
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmenky 2013-02-16
úspory na bežnom účte 2013-01-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
kúpa 2011-02-02
Incomes and Other Benefits
Name/Description Income (in €)
nájom 16.800
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 1990-10-30
záhrady kúpa 1990-10-30
obchodná budova kúpa 2007-07-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-07-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domu kúpa 2003-10-20
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Poistné kúpa 2007-12-27
pohľadávka pôžička 2012-02-16
úspory z nájmu a zárobku kúpa 2008-01-01
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domu 2003-10-20
Incomes and Other Benefits
Name/Description Income (in €)
Nájom 13.400,- €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 1990-10-30
záhrady kúpa 1990-10-30
obchodná budova kúpa 2007-07-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-07-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domu kúpa 2003-10-20
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
poistná zmluva Alianz index extra kúpa 2007-12-27
pohľadávka pôžička 2012-02-16
úspory z nájmu a zárobku kúpa 2008-01-01
nájom
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domu 2003-10-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 1990-10-30
záhrady kúpa 1990-10-30
obchodná budova kúpa 2007-07-01
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007-07-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domu kúpa 2003-10-20
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
poistná zmluva Alianz index extra kúpa 2007-12-27
pohľadávka pôžička 2012-02-16
úspory z nájmu a zárobku kúpa 2008-01-01
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domu 2003-10-20
Statements
 • Vyhlasujem, že nespĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
 • Lauko zostáva pracovať na GP ako prokurátor · SME
  BRATISLAVA 20. júna (SITA) - Odvolaný 1. námestník generálneho prokurátora Martin Lauko sa zatiaľ nechce k svojmu odvolaniu vyjadrovať. "Svoje si poviem až s odstupom času," povedal pre agentúru SITA.
 • Generálny prokurátor Trnks odvolal z funkcie svojho 1. námestníka Martina Lauka · SME
  BRATISLAVA 17. júna (SITA) - Generálny prokurátor Dobroslav Trnka dnes odvolal na základe vyjadrenia Rady prokurátorov svojho 1. námestníka Martina Lauka. Odvolaný bol aj námestník Krajskej prokuratúry ...
 • Lauko zostáva na GP ako prokurátor · SME
  Odvolaný 1. námestník generálneho prokurátora Martin Lauko sa zatiaľ nechce k svojmu odvolaniu vyjadrovať. "Svoje si poviem až s odstupom času,"
 • Trnka náhle odvolal námestníka · SME
  BRATISLAVA - Generálny prokurátor Dobroslav Trnka včera nečakane odvolal svojho prvého námestníka Martina Lauka. Urobil tak na základe vyjadrenie Rady prokurátorov bez akéhokoľvek zdôvodnenia. Spolu s ním o funkcie prišli aj námestník Krajskej prokuratúr
 • Trestne stíhajú pochodujúcich v uniformách Hlinkovej gardy · SME
  Polícia začala trestné stíhanie mužov, ktorí 12. júla pochodovali v uniformách Hlinkovej gardy počas zhromaždenia pri príležitosti posvätenia
 • Susedia roky medzi sebou riešia hluk a svár · SME
  ANNA BLAHOVÁ (65) z Priekopy sa takmer desať rokov sťažuje na pohostinstvo v susedstve jej domu, ktoré ju obťažuje najmä hlukom. No spravodlivosti sa nemôže dovolať. Jeho majitelia sabránia a považujú ju za chronickú sťažovateľku.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.