Dr. JUDr. Maroš Žilinka, PhD.

The prosecutor is appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

We register the prosecutor as generálny prokurátor Slovenskej republiky at the prosecutors' office Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpa 2004-01-07
Záhrada Darovanie 2005-12-01
Zastav. plochy a nádvoria Darovanie 2005-12-01
Rodinný dom Výstavba (rozh.o urč. súp. čísla) 2009-09-03
Ostatné plochy Kúpa 2012-02-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Vklady v bankách Sporenie 2014-12-31
Os.mot. vozidlo Škoda Superb Kúpa 2014-07-16
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpa 2004-01-07
Záhrada Darovanie 2005-12-01
Zastav. plochy a nádvoria Darovanie 2005-12-01
Rodinný dom Výstavba (rozh.o urč. súp. čísla) 2009-09-03
Ostatné plochy Kúpa 2012-02-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Vklady v bankách Sporenie 2013-12-31
Os.mot. vozidlo Toyota Avensis Kúpa 2011-12-23
Incomes and Other Benefits
Name/Description Income (in €)
prednášková činnosť a autorský honorár 1 542 €
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpa 2004-01-07
Záhrada Darovanie 2005-12-01
Zastav. plochy a nádvoria Darovanie 2005-12-01
Rodinný dom Výstavba (rozh.o urč. súp. čísla) 2009-09-03
Ostatné plochy Kúpa 2012-02-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Vklady v bankách Sporenie 2012-12-31
Os.mot. vozidlo Toyota Avensis Kúpa 2011-12-23
Incomes and Other Benefits
Name/Description Income (in €)
autorský honorár 69,28 €
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpa 2004-01-07
Záhrada Darovanie 2005-12-01
Zastav. plochy a nádvoria Darovanie 2005-12-01
Rodinný dom Výstavba (rozh.o urč. súp. čísla) 2009-09-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Vklady v bankách Sporenie 2011-12-31
Os.mot. vozidlo Toyota Avensis Kúpa 2011-12-23
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (10)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/664/03/2020 2020-04-01 VII/1 Gv 100/18/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/328/11/2018 2018-11-16 VII/2 Gv 182/16/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/165/06/2017 2017-07-14 VII/1 Gv 79/15/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/217/06/2014 2014-06-03 VII/2 Gv 76/13/1000 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/43/02/2014 2014-02-04 VII/2 Gv 163/12/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/13/05/2013 2013-04-24 VII/1 Gv 247/09/1000 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/60/12/2012 2012-12-18 VII/1 Gv 53/09/1000 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/59/12/2012 2012-12-15 VII/1 Gv 128/12/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/49/12/2012 2012-12-01 VII/2 Gv 163/12/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/32/09/2012 2012-09-11 VII/1 Gv 234/09/1000 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.