Dr. JUDr. Maroš Žilinka, PhD.

Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Prokurátora evidujeme v pozícii generálny prokurátor Slovenskej republiky na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt Kúpa 07.01.2004
Záhrada Darovanie 01.12.2005
Zastav. plochy a nádvoria Darovanie 01.12.2005
Rodinný dom Výstavba (rozh.o urč. súp. čísla) 03.09.2009
Ostatné plochy Kúpa 16.02.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vklady v bankách Sporenie 31.12.2014
Os.mot. vozidlo Škoda Superb Kúpa 16.07.2014
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt Kúpa 07.01.2004
Záhrada Darovanie 01.12.2005
Zastav. plochy a nádvoria Darovanie 01.12.2005
Rodinný dom Výstavba (rozh.o urč. súp. čísla) 03.09.2009
Ostatné plochy Kúpa 16.02.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vklady v bankách Sporenie 31.12.2013
Os.mot. vozidlo Toyota Avensis Kúpa 23.12.2011
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
prednášková činnosť a autorský honorár 1 542 €
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt Kúpa 07.01.2004
Záhrada Darovanie 01.12.2005
Zastav. plochy a nádvoria Darovanie 01.12.2005
Rodinný dom Výstavba (rozh.o urč. súp. čísla) 03.09.2009
Ostatné plochy Kúpa 16.02.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vklady v bankách Sporenie 31.12.2012
Os.mot. vozidlo Toyota Avensis Kúpa 23.12.2011
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
autorský honorár 69,28 €
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt Kúpa 07.01.2004
Záhrada Darovanie 01.12.2005
Zastav. plochy a nádvoria Darovanie 01.12.2005
Rodinný dom Výstavba (rozh.o urč. súp. čísla) 03.09.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vklady v bankách Sporenie 31.12.2011
Os.mot. vozidlo Toyota Avensis Kúpa 23.12.2011
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.