JUDr. Jana Žlnková

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Zvolen.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom vlastná výstavba 2008
trvalý trávnatý porast kúpa 2006
záhrady kúpa 2013
záhrady kúpa 2014
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014
zast. plochy kúpa 2018
záhrady kúpa 2018
rodinný dom kúpa 2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV kúpa 2017 25 tis
fínska pec zhotovenie 2022 10 tis 10 tis
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory na ban. účte príjmy zo zamestnania I.-XII. 2023 11 tis 11 tis
investície príjmy zo zamestnania I.-XII.2023 40 tis 40 tis
sporenie príjmy zo zamestnania I.-XII.2023 4 tis 4 tis
prenájom príjem z prenájmu I.-XII.2023 500/1 mes. 500/1 mes.
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Zar. domu - Bacúrov 2008 17 tis
Zar. domu - Zvolen 2019 25 tis.
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hyp. úver 2018
hyp. úver 2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom vlastná výstavba 2008
trvalý trávnatý porast kúpa 2006
záhrady kúpa 2013
záhrady kúpa 2014
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014
zast. plochy kúpa 2018
záhrady kúpa 2018
rodinný dom kúpa 2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
OMV kúpa 2017 25 tis
fínska pec zhotovenie 01.07.2022 10 tis
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
úspory na ban. účte príjmy zo zamestnania I.-XII. 2022 15 tis
investície príjmy zo zamestnania I.-XII.2022 27 tis
sporenie príjmy zo zamestnania I.-XII.2022 4 tis
prenájom príjem z prenájmu I.-XII.2022 500€/1 mes.
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Zar. domu - Bacúrov 2008 17 tis
Zar. domu - Zvolen 2019 25 tis.
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hyp. úver 2018
hyp. úver 2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom vlastná výstavba 2008
trvalý trávnatý porast kúpa 2006
záhrady kúpa 2013
záhrady kúpa 2014
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014
zast. plochy kúpa 2018
záhrady kúpa 2018
rodinný dom kúpa 2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
OMV kúpa 2017 25 tis
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
úspory na ban. účte príjmy zo zamestnania I.-XII. 2021 19 tis
investície príjmy zo zamestnania I.-XII.2021 24 tis
sporenie príjmy zo zamestnania I.-XII.2021 3 tis
prenájom príjem z prenájmu V.-XII.2021 500/1 mes.
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Zar. domu - Bacúrov 2008 17 tis
Zar. domu - Zvolen 2019 25 tis.
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hyp. úver 2018
hyp. úver 2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom vlastná výstavba 2008
trvalý trávnatý porast kúpa 2006
záhrady kúpa 2013
záhrady kúpa 2014
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014
zast. plochy kúpa 2018
záhrady kúpa 2018
rodinný dom kúpa 2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
OMV kúpa 2017 25 tis
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
úspory na ban. účte príjmy zo zamestnania I.-XII. 2020 17 tis
investície príjmy zo zamestnania I.-XII.2020 19 tis
sporenie príjmy zo zamestnania I.-XII.2020 2 tis
prenájom príjem z prenájmu V.-XII.2020 500/1 mes.
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Zar. domu - Bacúrov 2008 17 tis
Zar. domu - Zvolen 2019 20 tis.
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hyp. úver 2018
hyp. úver 2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom vlastná výstavba 2008 150 tis.
trvalý trávnatý porast kúpa 2006 3,5 tis
záhrady kúpa 2013 15 tis
záhrady kúpa 2014 5 tis
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014 30 tis
zast. plochy kúpa 2018 5 tis
záhrady kúpa 2018 5 tis
rodinný dom kúpa 2018 115 tis
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
OMV kúpa 2017 25 tis
Valník do 3,5t kúpa 2018 7 tis
Peniaze úspory 2019 23 tis
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Zar. domu Bacúrov 2008 17 tis
Zar. domu Zvolen 2019 10 tis
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na bývanie 2018
úver na bývanie bez služieb 2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom vlastná výstavba 2008
trvalý trávnatý porast kúpa 2006
záhrady kúpa 2013
záhrady kúpa 2014
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014
zast. plochy kúpa 2018
záhrady kúpa 2018
rodinný dom kúpa 2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
OMV kúpa 2017 25 tis
Valník do 3,5t kúpa 2018 7 tis
Malotraktor s prísl. kúpa 2015 18 tis
Peniaze úspory,predaj 2018 40 tis
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
Zar. domu 2008 17 tis
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hyp. úver 2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom vl. výstavba 2008
trvalý trávnatý porast kúpa 2006
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011
zastavané plochy a nádvodria kúpa 2011
záhrady kúpa 2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011
záhrady kúpa 2013
záhrady kúpa 2014
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 2017 24 tis eur 24 tis
osobné motorové vozidlo kúpa 2014 15 tis. eur
Kubota L3200 s prísl. kúpa 2015 17 500 eur
peniaza úspory 2017 22 700 eur
peniaze úspory 2016 30 tis eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
kachlová pec 2012 5000 eur
kuchynská linka 2012 1000 eur
elektronika a spotrebiče dom. 2008 3000 eur
zariadenie domu 2008 10 000 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom vl. výstavba 2008
trvalý trávnatý porast kúpa 2006
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011
zastavané plochy a nádvodria kúpa 2011
záhrady kúpa 2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011
záhrady kúpa 2013
záhrady kúpa 2014
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 2010 1 mil. SK 1 mil. SK
osobné motorové vozidlo kúpa 2014 15 tis. eur
Kubota L3200 s prísl. kúpa 2015 17 500 eur
peniaza úspory 2016 15 tis. eur
peniaze úspory 2016 35 tis. eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
kachlová pec 2012 5000 eur
kuchynská linka 2012 1000 eur
elektronika a spotrebiče dom. 2008 3000 eur
zariadenie domu 2008 10 000 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom vlastná výstavba 2008
trvalý trávnatý porast kúpa 2006
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011
záhrady kúpa 2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011
záhrady kúpa 2013
záhrady kúpa 2014
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 2010
osobné motorové vozidla kúpa 2014
Kubota L3200 s prísl. kúpa 2015
peniaze úspory 2015
peniaze úspory 2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
kachlová pec 2012
kuchynská linka 2012
elektronika a spotrebiče do domácnosti 2008
zariadenie domu 2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
stavba- RD kolaudácia stavby 01.09.2008
trvalý trávnatý porast kúpa 01.09.2006
pozemok kúpa 01.12.2011
pozemok kúpa 01.12.2011
pozemok kúpa 01.12.2011
pozemok kúpa 01.12.2011
stavba- RD kúpa 01.12.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 01.12.2011
pozemok kúpa 01.07.2013
pozemok kúpa 01.12.2014
pozemok kúpa 01.12.2014
stavba kúpa 01.12.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV kúpa 2010
peň. prostriedky úspory 2014
OMV kúpa 2014
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zariadenie domu 2008
elektronika a spotrebiče 2008
kachlová pec a kuch. linka 2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
stavba- RD kolaudácia stavby 01.09.2008
trvalý trávnatý porast kúpa 01.09.2006
pozemok kúpa 01.12.2011
pozemok kúpa 01.12.2011
pozemok kúpa 01.12.2011
pozemok kúpa 01.12.2011
stavba- RD kúpa 01.12.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 01.12.2011
pozemok kúpa 01.07.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV kúpa 2010
peň. prostriedky úspory 2013
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zariadenie domu 2008
elektronika a spotrebiče 2008
kachlová pec a kuch. linka 2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom vlastná výstavba 2008
trvalý trávnatý porast kúpa 2006
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011
záhrady kúpa 2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 2010
peňažné prostriedky úspory 2012
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
kachlová pec 2012
kuchynská linka 2012
elktronika a spotrebiče do domácnosti 2008
zariadenie domu 2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom stavba, kolaudácia 06.08.2008
trvalé trávnaté porasty kúpa 12.06.2006
zastavané plochy a nádvoria kúpa 05.12.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 05.12.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 05.12.2011
záhrady kúpa 05.12.2011
rodinný dom kúpa 05.12.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpa 05.12.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2011
osobné motorové vozidlo kúpa 01.10.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (69)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/15/02/2017 07.03.2017 2 Pv 375/15/6611 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/7/01/2017 21.02.2017 2 Pv 348/15/6611 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/4/01/2017 24.01.2017 2 Pv 250/16/6611 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/98/11/2016 03.12.2016 3 Pv 508/15/6611 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/49/06/2016 17.06.2016 1 Pv 538/14/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/48/06/2016 14.06.2016 1 Pv 184/16/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/6/02/2016 09.02.2016 1 Pv 130/15/6611 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/144/12/2015 29.12.2015 3 Pv 222/14/6611 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/155/10/2014 (rtf, 46 KB) 18.10.2014 2 Pv 127/13/6611 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/190/01/2015 (rtf, 55 KB) 20.12.2014 3 Pv 217/14/6611 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/164/11/2014 (rtf, 57 KB) 09.10.2014 2 Pv 185/14/6611 § 247 – Neoprávnený prístup do počitačového systému Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/45/03/2014 (rtf, 50 KB) 25.03.2014 2 Pv 33/14/6611 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/228/03/2023 06.04.2023 2 Pv 502/22/6611 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/8/01/2014 (rtf, 42 KB) 31.12.2013 1 Pv 517/12/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/138/09/2013 (rtf, 48 KB) 10.09.2013 2 Pv 127/13/6611 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/85/06/2013 (rtf, 51 KB) 22.06.2013 2 Pv 568/12/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/797/10/2022 11.11.2022 2 Pv 159/22/6611 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/163/11/2012 (rtf, 49 KB) 30.10.2012 1 Pv 517/12/6611 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/143/09/2012 (rtf, 57 KB) 08.09.2012 1 Pv 406/07/6611 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/480/07/2022 14.07.2022 2 Pv 111/21/6611 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/449/06/2022 05.07.2022 2 Pv 433/21/6611 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/662/09/2021 30.10.2021 1 Pv 247/20/6611 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/868/10/2020 30.10.2020 1 Pv 283/20/6611 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/856/10/2020 30.10.2020 2 Pv 277/20/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/675/08/2020 14.08.2020 2 Pv 455/19/6611 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/431/05/2020 03.06.2020 3 Pv 42/20/6611 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/319/04/2020 25.04.2020 1 Pv 67/20/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/248/03/2020 15.04.2020 1 Pv 443/19/6611 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/137/02/2020 21.02.2020 1 Pv 82/19/6611 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/99/02/2019 23.02.2019 3 Pv 166/18/6611 § 284 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/22/01/2019 22.01.2019 2 Pv 495/17/6611 § 269 – Poškodzovanie spotrebitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/842/11/2018 14.12.2018 1 Pv 256/18/6611 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/205/03/2018 22.05.2018 3 Pv 493/17/6611 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/362/11/2017 14.11.2017 3 Pv 271/17/6611 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/330/10/2017 24.10.2017 1 Pv 99/16/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/825/12/2023 08.01.2024 2 Pv 423/20/6611 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/826/12/2023 08.01.2024 2 Pv 423/20/6611 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/184/03/2024 15.03.2024 1 Pv 181/22/6611 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/217/03/2024 27.03.2024 2 Pv 166/21/6611 § 196 – Porušovanie tajomstva prepravovanych správ Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/217/03/2024 (pdf, 92 KB) 27.03.2024 2 Pv 166/21/6611 § 196 – Porušovanie tajomstva prepravovanych správ Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/184/03/2024 (pdf, 200 KB) 15.03.2024 1 Pv 181/22/6611 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/825/12/2023 (pdf, 160 KB) 08.01.2024 2 Pv 423/20/6611 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/826/12/2023 (pdf, 201 KB) 08.01.2024 2 Pv 423/20/6611 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/228/03/2023 (pdf, 93 KB) 06.04.2023 2 Pv 502/22/6611 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/797/10/2022 (pdf, 103 KB) 11.11.2022 2 Pv 159/22/6611 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/480/07/2022 (pdf, 91 KB) 14.07.2022 2 Pv 111/21/6611 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/449/06/2022 (pdf, 108 KB) 05.07.2022 2 Pv 433/21/6611 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/662/09/2021 (pdf, 115 KB) 30.10.2021 1 Pv 247/20/6611 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/868/10/2020 (pdf, 91 KB) 30.10.2020 1 Pv 283/20/6611 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/856/10/2020 (pdf, 97 KB) 30.10.2020 2 Pv 277/20/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/675/08/2020 (pdf, 97 KB) 14.08.2020 2 Pv 455/19/6611 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/431/05/2020 (pdf, 95 KB) 03.06.2020 3 Pv 42/20/6611 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/319/04/2020 (pdf, 93 KB) 25.04.2020 1 Pv 67/20/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/248/03/2020 (pdf, 97 KB) 15.04.2020 1 Pv 443/19/6611 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/137/02/2020 (pdf, 104 KB) 21.02.2020 1 Pv 82/19/6611 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/99/02/2019 (pdf, 101 KB) 23.02.2019 3 Pv 166/18/6611 § 284 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/22/01/2019 (pdf, 99 KB) 22.01.2019 2 Pv 495/17/6611 § 269 – Poškodzovanie spotrebitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/842/11/2018 (pdf, 91 KB) 14.12.2018 1 Pv 256/18/6611 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/205/03/2018 (pdf, 94 KB) 22.05.2018 3 Pv 493/17/6611 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/362/11/2017 (pdf, 92 KB) 14.11.2017 3 Pv 271/17/6611 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/330/10/2017 (pdf, 89 KB) 24.10.2017 1 Pv 99/16/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/15/02/2017 (pdf, 99 KB) 07.03.2017 2 Pv 375/15/6611 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/7/01/2017 (pdf, 84 KB) 21.02.2017 2 Pv 348/15/6611 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/4/01/2017 (pdf, 107 KB) 24.01.2017 2 Pv 250/16/6611 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/98/11/2016 (pdf, 124 KB) 03.12.2016 3 Pv 508/15/6611 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/48/06/2016 (pdf, 96 KB) 14.06.2016 1 Pv 184/16/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/49/06/2016 (pdf, 87 KB) 17.06.2016 1 Pv 538/14/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/6/02/2016 (pdf, 91 KB) 09.02.2016 1 Pv 130/15/6611 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/144/12/2015 (pdf, 87 KB) 29.12.2015 3 Pv 222/14/6611 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.