Okresná prokuratúra Zvolen Trhová 7, 960 19 Zvolen

Okresným prokurátorom je JUDr. Marek Zemiar.

Na prokuratúre evidujeme 15 prokurátorov a 3 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 1 007,09 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 206,7 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 49,91 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 934,79 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 43,97% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Zvolen
Trhová 7
960 19 Zvolen
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:00 – 15:00
Utorok: 7:00 – 15:00
Streda: 7:00 – 15:00
Štvrtok: 7:00 – 15:00
Piatok: 7:00 – 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Marek Zemiar okresný prokurátor
JUDr. Peter Hric námestník okresného prokurátora
JUDr. Andrea Karkalíková námestníčka okresného prokurátora
  • Nekonanie ako pracovná metóda II. · SME
    Pri akýchkoľvek problémoch s výkonom štátnej správy resp. samosprávnych funkcií obcí sa na Slovensku argumentuje tým, že ide o zlyhanie jednotlivca. Nemyslím si to. Čím ďalej tým viac sa domnievam, že…

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.