Okresná prokuratúra Zvolen Trhová 7, 960 19 Zvolen

Okresným prokurátorom je JUDr. Marek Zemiar.

Na prokuratúre evidujeme 17 prokurátorov, 4 vedúcich pracovníkov a 1534 právoplatných uznesení.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 963,0 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 623,86.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 206,7 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 49,91 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 934,79 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 43,97% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Zvolen
Trhová 7
960 19 Zvolen
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Čas vymedzený pre prijímanie ústne urobených podaní do zápisnice na Krajskej prokuratúre Banská Bystrica a okresných prokuratúrach v obvode jej pôsobnosti od 9:00 h do 11:00 h a od 13:00 h do 14:30 h.
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:00 – 15:00
Utorok: 7:00 – 15:00
Streda: 7:00 – 15:00
Štvrtok: 7:00 – 15:00
Piatok: 7:00 – 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Marek Zemiar okresný prokurátor
JUDr. Peter Hric námestník okresného prokurátora pre trestný úsek
JUDr. Andrea Karkalíková námestníčka okresného prokurátora pre netrestný úsek
Mária Rojíková vedúca správy registratúry

Zoznam právoplatných rozhodnutí (1534)

Prokurátor Poradové číslo Právoplatné Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
  • Nekonanie ako pracovná metóda II. · SME
    Pri akýchkoľvek problémoch s výkonom štátnej správy resp. samosprávnych funkcií obcí sa na Slovensku argumentuje tým, že ide o zlyhanie jednotlivca. Nemyslím si to. Čím ďalej tým viac sa domnievam, že…

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.