Mgr. Stefania Lešková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Bratislava II.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2021-02-24 186000 eur
nebytový priestor kúpna zmluva 2021-03-11 16000 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2021-12-21 39699 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
finančné prostriedky na účtoch od 2021 9000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2021-09-28
úver 2021-12-20
úver 2021-12-29
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2021-02-24 186000 eur
nebytový priestor kúpna zmluva 2021-03-11 16000 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpna zmluva 2021-12-21 39699 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
finančné prostriedky na účtoch 2021 30993,88 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2021-09-28
úver 2021-12-20
úver 2021-12-29
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
-
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
-
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
-
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (4)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/561/06/2023 2023-06-27 1 Pv 251/22/1102 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/360/04/2023 2023-05-03 2 Pv 449/22/1102 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/561/06/2023 2023-06-27 1 Pv 251/22/1102 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/360/04/2023 2023-05-03 2 Pv 449/22/1102 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.

No relevant news articles found.