Mgr. Stefania Lešková

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava II.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpna zmluva 24.02.2021 186000 eur
nebytový priestor kúpna zmluva 11.03.2021 16000 eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
motorové vozidlo kúpna zmluva 21.12.2021 39699 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
finančné prostriedky na účtoch 2021 30993,88 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 28.09.2021
úver 20.12.2021
úver 29.12.2021
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
-
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
-
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
-
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
-
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.