Mgr. Stefania Lešková

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava II.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
-
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
-
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
-
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
-
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.