JUDr. Alexandra Olejová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Košice - okolie.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice - okolie
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory, Slovenská sporiteľňa, a.s. mzda 2021-12-31 21.044,- EUR 21.044, - EUR
sporenie na bývanie, Slovenská sporiteľňa, a.s. mzda 2021-12-31 10.467,- EUR 10.467,- EUR
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory, Slovenská sporiteľňa, a.s. mzda 2021-12-31 17.454,- EUR
sporenie na bývanie, Slovenská sporiteľňa, a.s. mzda 2021-12-31 19.264,- EUR
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2015-09-18 8.500,- EUR 10.000,- EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory, Slovenská sporiteľňa, a.s. mzda 2021-12-31 25.000,- EUR
sporenie na bývanie, Slovenská sporiteľňa, a.s. mzda 2021-12-31 18.000,- EUR
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice - okolie
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2005-09-18 8500 10000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory, Slovenská sporiteľňa, a.s. mzda 2020-12-31 14387,55
sporenie na bývanie, Slovenská sporiteľňa, a.s. mzda 2020-12-31 6855,75
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (10)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/439/04/2021 2021-04-22 1 Pv 60/21/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/349/03/2021 2021-04-07 1 Pv 548/20/8806 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/168/02/2021 2021-02-16 1 Pv 626/20/8806 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1444/10/2020 2020-12-18 1 Pv 658/18/8806 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1235/09/2020 2020-10-01 2 Pv 578/18/8806 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/439/04/2021 (pdf, 89 KB) 2021-04-22 1 Pv 60/21/8806 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/349/03/2021 (pdf, 89 KB) 2021-04-07 1 Pv 548/20/8806 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/168/02/2021 (pdf, 89 KB) 2021-02-16 1 Pv 626/20/8806 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1444/10/2020 (pdf, 90 KB) 2020-12-18 1 Pv 658/18/8806 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice - okolie KE/8806/1235/09/2020 (pdf, 96 KB) 2020-10-01 2 Pv 578/18/8806 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

No relevant news articles found.