JUDr. Alexandra Olejová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Košice - okolie.

Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 18.09.2005 8500 10000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úspory, Slovenská sporiteľňa, a.s. mzda 31.12.2020
sporenie na bývanie, Slovenská sporiteľňa, a.s. mzda 31.12.2020
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.