JUDr. Andrea Surkošová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Záhrady dedenie 2017-06-26
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 2017-06-26
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 2017-06-26
Rodinný dom dedenie 2017-06-26 29.250 za bod 1. - 4.
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 2017-06-26
Rodinný dom dedenie 2017-06-26 9.075 za bod 5.-6.
Zastavaná plocha a nádvorie (parkovacie miesto) kúpa 2020-10-09 4.500
Byt, spoločné časti a zariadenia domu, spoluvlastnícky podiel na pozemkoch pod stavbou kúpa 2020-11-26 72.460
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peňažné prostriedky úspory 2021 30.843 30.843
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Záhrady dedenie 2017-06-26
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 2017-06-26
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 2017-06-26
Rodinný dom dedenie 2017-06-26 29.250 za bod 1. - 4.
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 2017-06-26
Rodinný dom dedenie 2017-06-26 9.075 za bod 5.-6.
Zastavaná plocha a nádvorie (parkovacie miesto) kúpa 2020-10-09 4.500
Byt, spoločné časti a zariadenia domu, spoluvlastnícky podiel na pozemkoch pod stavbou kúpa 2020-11-26 72.460
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peňažné prostriedky úspory 2020 14.403 14.403
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Záhrady dedenie 2017-06-26
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 2017-06-26
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 2017-06-26
Rodinný dom dedenie 2017-06-26 29.250 za bod 1. - 4.
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 2017-06-26
Rodinný dom dedenie 2017-06-26 9.075 za bod 5.-6.
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Stavebné sporenie sporenie od 2002 16.000 16.000
Peňažné prostriedky dar, sporenie 2014 16.000 16.000
Peňažné prostriedky dar, sporenie 2015 18.000 18.000
Peňažné prostriedky dedenie, dar, sporenie 2018 13.200 13.200
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrady dedenie 2017-06-26
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 2017-06-26
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 2017-06-26
Rodinný dom dedenie 2017-06-26
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 2017-06-26
Rodinný dom dedenie 2017-06-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Stavebné sporenie sporenie od 2002 16.000 16.000
Peňažné prostriedky dar, sporenie 2014 16.000 16.000
Peňažné prostriedky dar, sporenie 2015 18.000 18.000
Peňažné prostriedky dedenie, dar, sporenie 2018 12.700 12.700
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.