JUDr. Andrea Surkošová

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Záhrady dedenie 26.06.2017 - -
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 26.06.2017 - -
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 26.06.2017 - -
Rodinný dom dedenie 26.06.2017 29.250 za bod 1. - 4. 29.250
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 26.06.2017 - -
Rodinný dom dedenie 26.06.2017 9.075 za bod 5. - 6. 9.075
Zastavaná plocha a nádvorie (parkovacie miesto) kúpa 09.10.2020 4.500 4.500
Byt, spoločné časti a zariadenia domu, spoluvlastnícky podiel na pozemkoch kúpa 26.11.2020 72.460 72.460
Zastavaná plocha a nádvorie (parkovacie miesto) kúpa 22.06.2022 3.500 3.500
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 22.06.2022 - -
Byt, spoločné časti a zariadenia domu, spoluvlastnícky podiel na pozemkoch kúpa 22.06.2022 53.115 za bod 10. - 11. 53.115
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Peňažné prostriedky úspory 2023 38.477 38.477
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Záhrady dedenie 26.06.2017 - -
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 26.06.2017 - -
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 26.06.2017 - -
Rodinný dom dedenie 26.06.2017 29.250 za bod 1. - 4. 29.250
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 26.06.2017 - -
Rodinný dom dedenie 26.06.2017 9.075 za bod 5. - 6. 9.075
Zastavaná plocha a nádvorie (parkovacie miesto) kúpa 09.10.2020 4.500 4.500
Byt, spoločné časti a zariadenia domu, spoluvlastnícky podiel na pozemkoch kúpa 26.11.2020 72.460 72.460
Zastavaná plocha a nádvorie (parkovacie miesto) kúpa 22.06.2022 3.500 3.500
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 22.06.2022 - -
Byt, spoločné časti a zariadenia domu, spoluvlastnícky podiel na pozemkoch kúpa 22.06.2022 53.115 za bod 10. - 11. 53.115
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Peňažné prostriedky úspory 2022 11.030 11.030
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Záhrady dedenie 26.06.2017
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 26.06.2017
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 26.06.2017
Rodinný dom dedenie 26.06.2017 29.250 za bod 1. - 4.
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 26.06.2017
Rodinný dom dedenie 26.06.2017 9.075 za bod 5.-6.
Zastavaná plocha a nádvorie (parkovacie miesto) kúpa 09.10.2020 4.500
Byt, spoločné časti a zariadenia domu, spoluvlastnícky podiel na pozemkoch pod stavbou kúpa 26.11.2020 72.460
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Peňažné prostriedky úspory 2021 30.843 30.843
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Záhrady dedenie 26.06.2017
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 26.06.2017
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 26.06.2017
Rodinný dom dedenie 26.06.2017 29.250 za bod 1. - 4.
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 26.06.2017
Rodinný dom dedenie 26.06.2017 9.075 za bod 5.-6.
Zastavaná plocha a nádvorie (parkovacie miesto) kúpa 09.10.2020 4.500
Byt, spoločné časti a zariadenia domu, spoluvlastnícky podiel na pozemkoch pod stavbou kúpa 26.11.2020 72.460
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Peňažné prostriedky úspory 2020 14.403 14.403
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Záhrady dedenie 26.06.2017
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 26.06.2017
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 26.06.2017
Rodinný dom dedenie 26.06.2017 29.250 za bod 1. - 4.
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 26.06.2017
Rodinný dom dedenie 26.06.2017 9.075 za bod 5.-6.
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Stavebné sporenie sporenie od 2002 16.000 16.000
Peňažné prostriedky dar, sporenie 2014 16.000 16.000
Peňažné prostriedky dar, sporenie 2015 18.000 18.000
Peňažné prostriedky dedenie, dar, sporenie 2018 13.200 13.200
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záhrady dedenie 26.06.2017
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 26.06.2017
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 26.06.2017
Rodinný dom dedenie 26.06.2017
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 26.06.2017
Rodinný dom dedenie 26.06.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Stavebné sporenie sporenie od 2002 16.000 16.000
Peňažné prostriedky dar, sporenie 2014 16.000 16.000
Peňažné prostriedky dar, sporenie 2015 18.000 18.000
Peňažné prostriedky dedenie, dar, sporenie 2018 12.700 12.700
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (2)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/150/11/2019 16.01.2020 Pv 398/18/3301 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/150/11/2019 (pdf, 97 KB) 16.01.2020 Pv 398/18/3301 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.