JUDr. Daniel Lipšic

The prosecutor is appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

We register the prosecutor as špeciálny prokurátor - námestník generálneho prokurátora at the prosecutors' office Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

We register the prosecutor as špeciálny prokurátor at the prosecutors' office Úrad špeciálnej prokuratúry.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt a podiel na spoločných priestoroch kúpa 2005-11-08 144.169 EUR 144.169 EUR v čase uzatvorenia zmluvy o dielo v roku 2003; súčasná cena cca. 400.000 EUR
dom (chalupa), zastavaná plocha a súvisiace pozemky kúpa 2021-07-20 105.000 EUR 105.000 EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Škoda Kodiaq RS, 2020 kúpa 2020 44.900 EUR 44.900 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie bytu 2005-2020 50.000 EUR
zariadenie chalupy 2021 12.000 EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2002
pôžička za účelom zaplatenia nemajetkovej ujmy 2016
úver na bývanie 2021
pôžička za účelom zaplatenia DPFO za rok 2021 2022
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt a podiel na spoločných priestoroch kúpa 2005-11-08 144.169 EUR 144.169 EUR v čase uzatvorenia zmluvy o dielo v roku 2003; súčasná cena cca. 400.000 EUR
dom (chalupa), zastavaná plocha a súvisiace pozemky kúpa 2021-07-20 105.000 EUR 105.000 EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Škoda Kodiaq RS, 2020 kúpa 2020 44.900 EUR 44.900 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory na bežnom účte funkčný plat prokurátora 2021 10.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie bytu 2005-2020 50.000 EUR
zariadenie chalupy 2021 7.000 EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2002
pôžička za účelom zaplatenia nemajetkovej ujmy 2016
úver na bývanie 2021
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt a podiel na spoločných priestoroch kúpa 2005-11-08 144.169 EUR 144.169 EUR v čase uzatvorenia zmluvy o dielo v roku 2003; súčasná cena cca. 400.000 EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Škoda Kodiaq RS, 2020 kúpa 2020 44.900 EUR 44.900 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory na bežnom účte príjem z advokácie 2020-2021 127.000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie bytu 2005-2020 50.000 EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2002
pôžička za účelom zaplatenia nemajetkovej ujmy 2016
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (6)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/333/01/2023 2023-01-18 VII/3 Gv 136/22/1000 § 144 – Úkladná vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1902/07/2023 2023-07-28 VII/2 Gv 87/23/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1903/07/2023 2023-07-31 VII/2 Gv 90/23/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1904/07/2023 2023-07-28 VII/2 Gv 91/23/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1902/07/2023 2023-07-28 VII/2 Gv 87/23/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1917/07/2023 2023-08-21 VII/2 Gv 88/23/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.