JUDr. Daniel Lipšic

The prosecutor is appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

We register the prosecutor as špeciálny prokurátor - námestník generálneho prokurátora at the prosecutors' office Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

We register the prosecutor as špeciálny prokurátor at the prosecutors' office Úrad špeciálnej prokuratúry.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt a podiel na spoločných priestoroch kúpa 2005-11-08 144.169 EUR 144.169 EUR v čase uzatvorenia zmluvy o dielo v roku 2003; súčasná cena cca. 400.000 EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Škoda Kodiaq RS, 2020 kúpa 2020 44.900 EUR 44.900 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory na bežnom účte príjem z advokácie 2020-2021 127.000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie bytu 2005-2020 50.000 EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2002
pôžička za účelom zaplatenia nemajetkovej ujmy 2016
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.