JUDr. Daniel Lipšic

Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Prokurátora evidujeme v pozícii špeciálny prokurátor - námestník generálneho prokurátora na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Prokurátora evidujeme v pozícii špeciálny prokurátor na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt a podiel na spoločných priestoroch kúpa 08.11.2005 144.169 EUR 144.169 EUR v čase uzatvorenia zmluvy o dielo v roku 2003; súčasná cena cca. 400.000 EUR
dom (chalupa), zastavaná plocha a súvisiace pozemky kúpa 20.07.2021 105.000 EUR 105.000 EUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV Škoda Kodiaq RS, 2020 kúpa 2020 44.900 EUR 44.900 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zariadenie bytu 2005-2020 50.000 EUR
zariadenie chalupy 2021 12.000 EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2002
pôžička za účelom zaplatenia nemajetkovej ujmy 2016
úver na bývanie 2021
pôžička za účelom zaplatenia DPFO za rok 2021 2022
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt a podiel na spoločných priestoroch kúpa 08.11.2005 144.169 EUR 144.169 EUR v čase uzatvorenia zmluvy o dielo v roku 2003; súčasná cena cca. 400.000 EUR
dom (chalupa), zastavaná plocha a súvisiace pozemky kúpa 20.07.2021 105.000 EUR 105.000 EUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV Škoda Kodiaq RS, 2020 kúpa 2020 44.900 EUR 44.900 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
úspory na bežnom účte funkčný plat prokurátora 2021 10.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zariadenie bytu 2005-2020 50.000 EUR
zariadenie chalupy 2021 7.000 EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2002
pôžička za účelom zaplatenia nemajetkovej ujmy 2016
úver na bývanie 2021
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt a podiel na spoločných priestoroch kúpa 08.11.2005 144.169 EUR 144.169 EUR v čase uzatvorenia zmluvy o dielo v roku 2003; súčasná cena cca. 400.000 EUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV Škoda Kodiaq RS, 2020 kúpa 2020 44.900 EUR 44.900 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
úspory na bežnom účte príjem z advokácie 2020-2021 127.000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zariadenie bytu 2005-2020 50.000 EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2002
pôžička za účelom zaplatenia nemajetkovej ujmy 2016
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (6)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/333/01/2023 18.01.2023 VII/3 Gv 136/22/1000 § 144 – Úkladná vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1902/07/2023 28.07.2023 VII/2 Gv 87/23/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1903/07/2023 31.07.2023 VII/2 Gv 90/23/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1904/07/2023 28.07.2023 VII/2 Gv 91/23/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1902/07/2023 28.07.2023 VII/2 Gv 87/23/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1917/07/2023 21.08.2023 VII/2 Gv 88/23/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.