JUDr. Daniel Lipšic

Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Prokurátora evidujeme v pozícii špeciálny prokurátor na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.

Prokurátora evidujeme v pozícii špeciálny prokurátor - námestník generálneho prokurátora na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt a podiel na spoločných priestoroch kúpa 08.11.2005 144.169 EUR 144.169 EUR v čase uzatvorenia zmluvy o dielo v roku 2003; súčasná cena cca. 400.000 EUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV Škoda Kodiaq RS, 2020 kúpa 2020 44.900 EUR 44.900 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
úspory na bežnom účte príjem z advokácie 2020-2021 127.000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zariadenie bytu 2005-2020 50.000 EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2002
pôžička za účelom zaplatenia nemajetkovej ujmy 2016
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.