JUDr. Michal Bačo

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Prešov.

The prosecutor is temporarily appointed to EUROJUST.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Garáž Kúpna zmluva 2000-03-01 3.000
Orná pôda Kúpna zmluva 2010-01-26 16.000
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2010-01-26 5.400
Rodinný dom Zmluva o dielo 2011-12-31 180.000
Záhradný domček Zmluva o dielo 2019-08-01 4.500
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Ford Mondeo kúpna zmluva 2014-06-06 21.207
Toyota Auris kúpna zmluva 2018-02-21 14.760
vklady v peňažnom ústave sporenie 2019-12-31 20.751
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebný úver hypotekárneho typu 2010-06-09
spotrebný úver hypotekárneho typu 2014-05-29
spotrebný úver 2018-02-19
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Garáž Kúpna zmluva 2000-03-01
Orná pôda Kúpna zmluva 2010-01-26
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2010-01-26
Rodinný dom Zmluva o dielo 2011-12-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Ford Mondeo kúpna zmluva 2014-06-06 21.207
Toyota Auris kúpna zmluva 2018-02-21 14.760
vklady v peňažnom ústave sporenie 2017-12-31 19802,66
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebný úver hypotekárneho typu 2010-06-09
spotrebný úver hypotekárneho typu 2014-05-29
spotrebný úver 2018-02-19
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Garáž Kúpna zmluva 2000-03-01
Orná pôda Kúpna zmluva 2010-01-26
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2010-01-26
Rodinný dom Zmluva o dielo 2011-12-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Ford Mondeo kúpna zmluva 2014-06-06 21.207
Toyota Yaris kúpna zmluva 2013-07-26 9000
vklady v peňažnom ústave sporenie 2017-12-31 10105,72
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebný úver hypotekárneho typu 2010-06-09
spotrebný úver hypotekárneho typu 2014-05-29
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Garáž Kúpna zmluva 2000-03-01
Orná pôda Kúpna zmluva 2010-01-26
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2010-01-26
Rodinný dom Zmluva o dielo 2011-12-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Ford Mondeo kúpna zmluva 2014-06-06 21.207
Toyota Yaris kúpna zmluva 2013-07-26 9000
vklady v peňažnom ústave sporenie 2016-12-31 7726,42
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebný úver hypotekárneho typu 2010-06-09
spotrebný úver hypotekárneho typu 2014-05-29
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Garáž Kúpna zmluva 2000-03-01
Orná pôda Kúpna zmluva 2010-01-26
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2010-01-26
Rodinný dom Zmluva o dielo 2011-12-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Ford Mondeo kúpna zmluva 2014-06-06
Toyota Yaris kúpna zmluva 2013-07-26
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebný úver hypotekárneho typu 2010-06-09
spotrebný úver hypotekárneho typu 2014-05-29
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Garáž Kúpna zmluva 2000-03-01
Orná pôda Kúpna zmluva 2010-01-26
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2010-01-26
Rodinný dom Zmluva o dielo 2011-12-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Ford Mondeo kúpna zmluva 2014-06-06
Toyota Yaris kúpna zmluva 2013-07-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Garáž Kúpna zmluva 2000-03-01
Orná pôda Kúpna zmluva 2010-01-26
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2010-01-26
Rozostavaný rodinný dom Zmluva o dielo 2011-12-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Škoda Octavia 1Z zámenná zmluva 2012-01-15
Toyota Yaris kúpna zmluva 2013-07-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Garáž Kúpna zmluva 2000-03-01
Orná pôda Kúpna zmluva 2010-01-26
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2010-01-26
Rozostavaný rodinný dom Zmluva o dielo 2011-12-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Škoda Octavia 1Z zámenná zmluva 2012-01-15
Vklad v peňažnom ústave Zmluva o poskytnutí úveru 2010-07-06
vklad v peňažnom ústave zmluva o pôžičke 2012-03-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Garáž Kúpna zmluva 2000-03-01
Orná pôda Kúpna zmluva 2010-01-26
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2010-01-26
Rozostavaný rodinný dom Zmluva o dielo 2011-12-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné vozidlo Opel Astra - G- CC T98 Zmluva o finančnom prenájme s následnou kúpou prenajatej veci 2010-11-15
Vklad v peňažnom ústave Zmluva o poskytnutí úveru 2010-07-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.